Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Algemeen
U ook verslikt in uw croissant
Geschreven door Bruno De Wit op 9-06-2011

Dat er een bloedhete sociale maand juni zit aan te komen op sociaal vlak, bovenop de weerkundige, is niet naar de zin van werkgevers, politici en opiniemakers. Lees verder

Te weinig zorgverleners? Busje komt zo!
Geschreven door Bert Inwoud op 24-05-2011

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Van deurzen (CD&V) lanceerde naar aanleiding van de Internationale Dag van de Verpleegkunde met veel tromgeroffel een mediakampanje om meer verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden aan te trekken. Lees verder

Oskar Lafontaine van “Die Linke” steunt de “Oproep tot sociaal verzet"
Geschreven door SAP-Web op 3-04-2011

Na afloop van de conferentie "Crisis & Economic Governance", georganiseerd door de Europese parlementaire groep van European United Left/ Nordic Green Left op 31 maart in Brussel, hadden wij na afloop een ontmoeting met de voormalige voorzitter van “Die Linke” Oskar Lafontaine in het gebouw van de Rosa Luxemburgstichting. Lees verder

24 Maart: vakbondsmobilisaties tegen het “Euro-pakt”. Een verslag.
Geschreven door Georges Kopp en Bruno De Wit op 28-03-2011

Meer dan 20 000 vakbondsmilitanten voerden op donderdag 24 maart actie tegen de besparingspolitiek en het “Euro-pakt”. Dit “Euro-pakt” werd  door de Europese Unie uitgewerkt tijdens de Europese top van staats- en regeringsleiders die op dat moment in Brussel plaats vond. Het Pakt, ontsproten aan het brein van Sarkozy en Merkel, en in enigszins afgezwakte [...] Lees verder

Morrelen aan de index? “Geef ze een pink, en ze pakken heel je arm.”
Geschreven door Bruno De Wit op 20-02-2011

Zo zou je het nieuwe offensief tegen de loonindexering in dit land kunnen omschrijven. De inkt van het voorakkoord voor een nieuw IPA was nog niet droog of de eerste schoten voor de boeg van de index werden gelost. Alsof er telepathische gaven mee gemoeid waren, pleitten  niemand minder dan Angela Merkel en Nicolas Sarkozy begin februari op een Europese top voor [...] Lees verder

"Als dit IPA wordt goedgekeurd, dan is onze baas één week zat!"
Geschreven door Bert Inwoud op 27-01-2011

Op woensdag 26 april sprak de BBTK onder aanzienlijke persbelangstelling duidelijke taal: "Het Federaal Uitvoerend Comité van de BBTK, samengesteld uit militanten van gans het land en alle sectoren heeft de tekst van het ontwerp IPA besproken en verworpen. Hier kan je de volledige argumentatie van BBTK nalezen: www.bbtk.org. Lees verder

Het ontwerp van IPA voor 2011-2011 zet de poorten wagenwijd open voor een besparingsoffensief op onze kap!
Geschreven door SAP op 24-01-2011

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord voor 2011-2012 zoals het door de Groep van Tien, waarin zowel de patroonsorganisaties als de vakbonden zitten, werd bedisseld ligt momenteel op tafel. Het minste dat er over te zeggen valt, is dat het onaanvaardbaar is voor de werkende bevoking en de uitkeringsgerechtigden (werklozen, gepensioneerden, zieken en gehandicapten,...). [...] Lees verder

Organizing opent nieuwe mogelijkheden, maar het is geen tovermiddel
Geschreven door Bart van der Steen op 10-01-2011

Organizing is een methode om werknemers op de werkvloer te organiseren en om via strategische campagnes druk uit te oefenen op werkgevers. De methode wordt vooral toegepast in Angelsaksische landen en heeft daar enkele opvallende successen opgeleverd, vooral onder laagbetaalde migranten in de dienstensector. Sinds kort wordt de methode ook in Duitsland, Nederland, [...] Lees verder

Dossier: Bezorgd om de zorg? Zorg voor de zorg!
Geschreven door Lot van Baaren, Siska de Rijke en Johanna Brenner op 18-12-2010

De werknemers en vooral werkneemsters uit de Social Profit voerden afgelopen weken in België opnieuw stevig actie. Ze behaalden ook al enkele –bescheiden- resultaten met hun beweging. Een mooi moment om de zorgsector, die in vele hoogontwikkelde kapitalistische samenlevingen een steeds grotere plaats is beginnen in te nemen, maar tegelijkertijd continu onder vuur [...] Lees verder

Een interview met kersvers BBTK-secretaris Jan-Piet Bauwens
Geschreven door Bruno De Wit op 17-12-2010

De ‘Witte Woede’ kwam de afgelopen periode weer massaal op straat. Een van de syndicale boegbeelden van deze sector is Jan-Piet Bauwens. Op het congres van BBTK eind oktober werd hij verkozen tot federaal secretaris in opvolging van André Langenus.. Hij werkte 20 jaar lang in de opvoedingssector. Vanaf 1989 werd hij vakbondsvrijgestelde. Lees verder