Uiterst-rechtse studentenvereniging erkend aan Gentse universiteit PDF Print Email
Geschreven door Gertjan Desmet op dinsdag, 29 december 2009

Sinds maandag 14 december is de Nationalistische Studenten Vereniging erkend door het Politiek-Filosofisch Konvent van de Gentse universiteit. Dit wil zeggen dat deze extreemrechtse, racistische, homofobe en sexistische ‘solidaristische’ organisatie ondersteund én gefinancierd wordt door de UGent. Tegelijkertijd ligt de erkenning van deze vereniging op tafel bij soortgelijke instanties van de K.U. Leuven. In Antwerpen is de NSV reeds erkend. Voor heel wat studenten, politieke en sociale studentenverenigingen is dit onaanvaardbaar.

Rood UGent heeft, samen met zes andere linkse organisaties (Anarchistisch Kollektief, Actief Linkse Studenten, Animo StuGent, Comac, GRAS en Vonk Marxistische Studenten), tegen de erkenning van NSV gestemd. De rechterzijde stemde – zoals te verwachten – voor. Het is vooral het ‘centrum’ binnen het PFK die de stemming in het voordeel van NSV deed omslaan.

Oudste studentenvereniging en vrijdenkerscollectief ’t Zal Wel Gaan liet – volgens sommige bronnen onder druk van LVSV, de rechts-liberale studentenvereniging – haar traditionele verzet tegen NSV varen; bij vorige aanvragen werkten de vrijzinnigen met de linkse groepen samen om een dossier op te maken tegen NSV, en stemde ’t Zal consequent tegen.

De ‘links-liberalen’ van L², de katholieke StudentenPastoraal Gent en de ‘Europese jongerenbeweging’ van Minos stemden eveneens voor. Hun motivatie loopt analoog met die van de andere rechtse verenigingen.

Domme houding

Eerst en vooral zou het om een puur administratieve kwestie gaan. Om erkend te worden aan het PFK moet een organisatie aan een aantal criteria voldoen, en volgens deze verenigingen was dit het geval voor NSV. Dit dossier moet niet inhoudelijk bekeken worden, klinkt het; men stemde “voor de erkenning van NSV, niet voor NSV”.

De linkse organisaties binnen het PFK zijn van mening dat NSV administratief niet in orde is met haar erkenningsaanvraag, en dat dit wél een inhoudelijke kwestie betreft. Om erkend te worden moet een vereniging zich houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en aan de antidiscriminatieprincipes en missie van de UGent. De woorden en daden van NSV zijn overduidelijk niet in overeenstemming met beide verklaringen. Het uitnodigen van sprekers van neo-nazistische en negationistische signatuur, net als sprekers die veroordeeld zijn wegens het aanzetten van racistische geweld, zijn eveneens strijdig met deze principes.

Een tweede motivatie voor de rechtse pro-stem is dat het om een zaak van vrije meningsuiting gaat. Ook verenigingen die een gedachtengoed aanhangen waar men niet mee akkoord gaat, luidt het, verdienen een plaats in de politieke arena, want ze hebben het recht om hun mening te uiten. Volgens Rood UGent en de andere tegen-stemmers gaat dit niet op. De ‘meningen’ die door het bestuur en leden van NSV geuit worden, zijn strafbaar en niet in overeenstemming met de bovenstaande ideologische principes van de Gentse universiteit.

Tenslotte denken de rechtse verenigingen dat door de NSV toe te laten tot het PFK, ze te financieren en lokalen te geven aan de universiteit, men de extreem-rechtse organisatie kan “socialiseren”, hen kan controleren. “Als NSV zich zou misdragen, worden ze onmiddellijk uit het PFK gezet”, klinkt het. Niet alleen is dit volgens ons een zeer naïeve mening (en moeten we hierbij terugdenken aan het nog niet zo verre verleden). Het steunt ook op een volstrekt absurde redenering.

Eerst en vooral – hoe zal men bewijzen dat NSV zich misdragen heeft? Nu al ontkent NSV in alle toonaarden gewelddadig op te treden tegen andersdenkenden, vreemde studenten, holebi’s en iedereen die er iets te “exotisch” uitziet. NSV zou naar eigen zeggen “veranderd” zijn, en racisme en geweld zou niet meer getolereerd worden. Maar nog in november werden linkse studenten in Leuven in elkaar geslaan en hun camera vernield; het geheel werd gefilmd door beveiligingscamera’s van de stad. Dit en andere incidenten zijn gedocumenteerd en er werden PV’s van opgesteld. In het PFK had men geen oren naar dit soort bewijsmateriaal. Hoe wil men dan NSV controleren? Wat zullen de rechtse verenigingen doen indien de komende maanden opnieuw studenten geïntimideerd of mishandeld worden? Opnieuw zal NSV alles ontkennen of het op “linkse provocaties” proberen te steken. NSV zal bij een volgende gewelddadig incident niet ridderlijk toegeven dat het in de fout ging. En opnieuw zullen de rechtse verenigingen niets doen.

Ten tweede bevinden we ons nu in de schrijnende situatie, waarin verenigingen in het verleden (dus blijkbaar tot een maand geleden) de meest gortige uitspraken mogen doen over andersdenkenden, holebi’s, vreemde studenten, … , met het Afrikaanse Apartheidsregime mogen dwepen, negationistische sprekers mogen uitnodigen, en systematisch geweld gebruiken op tegenstanders maar zonder al te veel tegenstand kunnen erkend worden. Alleen wat NSV in de toekomst zou doen is van belang. In deze optiek staan de deuren open voor het erkennen van alle mogelijk extreem-rechtse en fascistische groepjes.

No pasaran!

Het is duidelijk – Rood UGent en onze linkse kameraden actief aan de Gentse universiteit zijn niet van plan zich hier zomaar bij neer te leggen. We moeten nu een brede beweging mee helpen uitbouwen waarbij alle verenigingen kunnen aansluiten die niet akkoord gaan met het erkennen van een dergelijke racistische, sexistische en homofobe organisatie. We moeten hierbij zowel de niet-georganiseerde studenten, de politieke studentenbewegingen, als allochtone, feministische en holebi-organisaties betrekken. Hetzelfde dient te gebeuren in Leuven, Antwerpen en Brussel.

Samen sterk!

 

Naar boven