Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

NAVO Game Over! PDF Print Email
Geschreven door Pauline Forges op dinsdag, 10 april 2012

Op zondag 1 april vond „Nato Game Over“ plaats, een directe geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, georganiseerd door Vredesactie. Deze actie had als doel om het NAVO-hoofdkwartier binnen te dringen om zo het bestaan en de werking van de organisatie af te keuren. Pauline Forges, militante van de SAP-LCR en lid van Jeunes Anticapitalistes (JAC), was 1 van de 16 actievoerders die er in slaagden om op het terrein van de NAVO binnen te dringen. Hierbij haar verslag van de actiedag en de doelstellingen ervan.

“11 uur ’s morgens: de zon schijnt en met tromgeroffel verzamelen de actievoerders in CC De Kriekelaar, in Schaarbeek, voor de actiebriefing. Men heeft de keuze tussen deelname aan ofwel de directe actie (met de zekerheid aangehouden te worden), ofwel de betoging aan de  ingang van de NAVO (met een minimaal risico op arrestatie). Groepjes van telkens een tiental actievoerders vormen zich, en iedereen gaat via verschillende routes richting NAVO. De Jeunes Anticapitalistes (JAC) vormen samen een groep.

Rond 14 uur zakken alle groepen naar het NAVO-hoofdkwartier af. Tegenover ons een politiecordon dat voor de prikkeldraadomheining staat te wachten. Achter ons andere politieagenten te paard die klaar staan om te chargeren. Wij gaan tot het laatste moment kalm vooruit, daarna is het een loopwedstrijd om de prikkeldraad te bereiken zonder zich te laten tegenhouden. Voor sommigen onder ons is dit al het einde van de actie...

Anderen slagen erin over de omheining te springen, en lopen verder om de NAVO te bereiken. Daar zijn het niet meer flikken te paard maar honden die ons achtervolgen, en wanneer wij de tweede omheining bereiken zijn het militairen en politieagenten met bivakmutsen die ons met traangas bestoken en met honden bedreigen. Wij lopen aan de kant en bereiken  nog een omheining. We ontsnappen aan de honden door in bomen te klimmen. Onze arrestatie is nabij: na een laatste prikkeldraadversperring en een laatste race worden we gestopt, aangehouden en geboeid. Wij zijn er met 16 in geslaagd op het terrein van het NAVO-hoofdkwartier door te dringen.

Om 16 uur waren in totaal 483 mensen aangehouden, terwijl 300 demonstranten deelnamen aan de betoging aan de ingang van de NAVO.

Waarom deze actie?

Met de actie wilden we op symbolische wijze ons misnoegen met de NAVO, een militaire en imperialistische organisatie uiten, en het militaire interventiebeleid stoppen. In Chicago wil Secretaris-Generaal van de NAVO A.F. Rasmussen prioriteiten vastleggen voor de verdere uitbouw van een militair interventiebeleid. Na meer dan tien jaar van oorlog toont de Afghaanse ellende ons dat dit idee mislukt is. In Libië  heeft de NAVO de VN-resolutie verbroken en gebruikte het de 'responsibility to protect' als excuus voor een regimeverandering. Een jaar later laat de NAVO een gefragmenteerd land achter waar gewapende milities de plak zwaaien.

Wij eisen eveneens het eind van de kernwapens: het lastige punt van de agenda van de top van Chicago is het defensie- en afschrikkingsbeleid van de NAVO. In Chicago moeten de NAVO- landen een overeenkomst bereiken over de rol van de 200 Amerikaanse tactische kernwapens die momenteel in vijf Europese landen opgeslagen staan. Zij lijken niet geneigd om hun beleid te veranderen. Nochtans hebben de tactische kernwapens geen enkel militair nut en bestaat er een breed maatschappelijk en politiek draagvlak voor hun verwijdering. In Chicago zullen we zien of de NAVO  afstand doet van de achterhaalde ideologie van de Koude Oorlog. De handhaving van de huidige nucleaire strategie is contraproductief voor het proces van non-proliferatie.

Tenslotte eisen we het stopzetten van de ontwikkeling van het anti-rakettenschild: “onze” vertegenwoordigers in de NAVO hebben de ontwikkeling van het anti-rakettenschild goedgekeurd en kwamen overeen dat de lidstaten van de Europese Unie de prijs ervan betaalt, zonder voorafgaandelijk publiek debat.  De  investering van honderden miljoenen euro’s in het anti-rakettenschild  brengt de mondiale wapenwedloop weer op gang.

Met deze actie, vragen wij een reëel democratisch debat over de rol van de NAVO, een debat dat vandaag niet gevoerd wordt. De actie wileveneens het standpunt van onze regering veranderen naar aanleiding van de top van Chicago van 20 en 21 mei.

Wij willen geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in Libië of Afghanistan, geen nutteloze en gevaarlijke kernwapens in ons land.  De NAVO creëert meer problemen dan ze oplost, het is tijd om de strijdlustige strategie van NAVO een halt toe te roepen. De NAVO uit België, België uit de NAVO!”

Foto : dewereldmorgen.be

Naar boven