Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Rood!-Antwerpen congresseerde op 31 maart PDF Print Email
Geschreven door Stephen Bouquin, Erik De Bruyn, Elke Heirman, Ivo Janssen, Mischa Vanherck, Peter Veltmans en Jan Vlegel op vrijdag, 06 april 2012

Op 31 maart congresseerde de Antwerpse afdeling van Rood! succesvol over haar stadsprogramma. Er werd tevens een balans opgemaakt van de gesprekken met PVDA en Groen, en bepaald hoe Rood!-Antwerpen haar politieke actie zal ontplooien naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. 

Rood! heeft van bij de aanvang van haar bestaan kenbaar gemaakt dat zij m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen voorstander is van een brede linkse eenheidslijst om aldus een alternatief te bieden op het centrum-beleid van de ploeg Janssens. In het najaar werd bekend gemaakt dat Patrick Janssens, over de hoofden heen van zijn eigen partij, een stadslijst voorbereidt met CD&V en sp.a als ondersteunende formaties. Hiermee wordt het vacuüm ter linkerzijde enkel maar groter. De inzet van de verkiezingen is intussen overduidelijk geworden: de uittredende burgemeester (beter: stadsmanager) is tot alles bereid om zijn sjerp te behouden. Zelfs Open VLD (onder de persoon van Annemie Turtelboom) wordt uitgenodigd de 'lijst van de burgemeester' te vervoegen. De verklaring voor deze alliantie ligt voor de hand: Bart De Wever vormt een electorale bedreiging waarmee op het ‘schoon verdiep’ in alle woorden en daden rekening wordt gehouden.

Gedurende jaren was het stadsbeleid in de ban van de dreiging van het Vlaams Belang. Dit heeft elk debat over beleid en toekomst overschaduwd. Nu deze dreiging veel minder aanwezig is, denken wij dat het tijd is om alle ramen en deuren open te zetten voor een serieuze discussie over de toekomst van de Stad Antwerpen. Want de gehele discussie m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen vernauwt steeds meer tot tactische spelletjes. De balans van de uittredende ploeg en de inzet voor de komende legislatuur is van de radar verdwenen. Waarom werd de sociale verdringing van midden- en lagere inkomensgroepen niet gestuit maar integendeel aangewakkerd door de citymarketing en steeds hogere huurprijzen? Waarom bevindt het stadsonderwijs zich in dermate slechte toestand? Waarom is de sociale kloof breder geworden? Waarom worden de randdistricten zoals Merksem, Ekeren, Deurne en Hoboken verwaarloosd ? Waarom is de stedelijke zorgsector een soort commerciële service geworden, selectief en ingericht met dezelfde bedrijfscultuur als de private sector? Waarom is de ghettoisering in sommige wijken van de binnenstad nog groter geworden? Waarom worden bijna alle financiële marges aangewend om de stad in de vitrine te zetten voor vastgoedspeculanten? Kortom, ís Antwerpen wel de stad van iedereen?

 Deze en andere vragen vormen voor Rood! het uitgangspunt voor onze politieke actie in de stad. Wij hebben de afgelopen maanden gesprekken gehad met de PVDA. Tijdens deze besprekingen wenste de PVDA de samenwerking met Rood! te beperken tot een quasi onzichtbare aanwezigheid, met Erik De Bruyn als derde op de lijst. Een weinig productieve samenwerking, vermits Rood! zo feitelijk als aanhangsel wordt aanzien van de PVDA. Omdat Meryam Almaci in november aankondigde dat Groen een open progressieve lijst wou neerleggen heeft Rood! gesprekken aangeknoopt met Groen, voor een beperkte maar significante electorale samenwerking op Antwerps vlak. Na een eerste hoopgevend gesprek eind december werd het stil. Uiteindelijk werd eind februari-begin maart duidelijk dat Groen GEEN samenwerking wil van het type 'Rood op Groen’ maar een lijst van eigen kleur, zonder ‘ruis’ noch kritiek op het toekomstig besparingsbeleid wil indienen. Hierbij werd van het persoonlijk standpunt van Erik De Bruyn m.b.t. de hoofddoek, vertolkt in zijn boek, een struikelsteen gemaakt. Het standpunt van Rood! hierover, in haar geheel als beweging, is echter niet afgelijnd. Beter, er zijn verschillende standpunten, net zoals in de linkerzijde in het algemeen. Rood! kiest bewust voor een politiek waarin meningsverschillen mogelijk zijn en uitvoerig kunnen besproken worden binnen de organisatie. Wij wensen een brede linkse beweging te zijn en geen beweging waar standpunten worden gedicteerd door enkele bestuursleden. Dit staat in schril contrast tot de wijze waarop de huidige politieke partijen werken waar interne democratie soms ver te zoeken is. Binnen Rood! kan en zal er nog over vele maatschappelijke thema’ s gediscussieerd worden maar de centrale kwestie die vandaag op tafel ligt is veel ruimer: wordt Antwerpen (nog meer) een duale stad met een opstapeling van sociale problemen of wordt Antwerpen opnieuw een leefbare stad, en dit écht voor iedereen. Groen wil zichzelf binnenwerken in het stadsbestuur en zal dan mee de besparingen doorvoeren ten koste van de investeringen die nodig zijn om de sociale noden in de stad in te vullen.

 Uit deze gesprekken trekken wij volgend besluit: ook op lokaal vlak draait politiek om machtsverwerving voor de eigen politieke club en helaas enkel en alleen daarom. Een nieuwe speler op het veld (Rood!) verhoogt uiteraard niet het aantal beschikbare zetels… Daarom wordt door de bestaande partijen een samenwerking veelal aanzien als een middel om zichzelf te consolideren. Rood! is echter van mening dat samenwerking enkel maar een meerwaarde biedt wanneer elke component zich geloofwaardig kan wenden tot zijn achterban én tot het electoraat in het algemeen. De deur voor samenwerking blijft dus open.

 Maar Rood!-Antwerpen gaat vanaf nu haar energie inzetten ter voorbereiding van een eigen aanwezigheid in de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de voorbereiding van de lijsten zal Rood! kortelings van start gaan met een pre-campagne in de districten rond de democratisering van het bestuur, het kiezen voor sociale prioriteiten boven citymarketing, het stopzetten van de autonomiserings- en privatiseringstendens bij de stedelijke overheidsdiensten en – last but not least – het weigeren van de aankomende besparingspolitiek ná de verkiezingen.

 

 

Naar boven