Stop de oven: geen afvalverbrandingsoven in Kampenhout! PDF Print Email
Geschreven door Joost De Cock op donderdag, 10 november 2011
Ongetwijfeld heeft u al gehoord over de Occupy Wallstreet protesten die in Amerika, maar ook elders in de wereld, aan momentum winnen. De manifestanten kamperen al een tijdlang in de buurt van Wall Street (en in andere steden) en verenigen zich achter de slogan “We are the 99%” .

Deze mensen zijn het beu dat de overheid initiatieven neemt of goedkeurt die ten goede komen aan 1% van de bevolking, de rijksten, terwijl de overige 99%

van die bevolking er helemaal niet beter van wordt. De beweging is grotendeels geïnspireerd door de nog steeds voort durende bankencrisis, waarbij het belastinggeld van zowat alle lagen van de bevolking met uitzondering van de voornoemde rijken, massaal over de balk wordt gegooid om de banken te redden van de ondergang. Een ondergang die ze zelf gecreëerd hebben door hun tot in het perverse doorgedreven winstbejag. Niet voor niks wordt vandaag van casinokapitalisme gesproken, de Argentijnse premier Kirchner sprak onlangs zelfs over anarchokapitalisme.

Ik wil niet trachten u precies te vertellen hoe de Occupy Wallstreet beweging in elkaar zit, u weet wellicht via Google zonder veel moeite aan een beter geplaatste bron te komen. Maar ik wil u wel graag een verhaal vertellen dat aantoont dat het idee achter Occupy Wallstreet niet een ver van mijn bed show is in Amerika, maar ook tastbaar aanwezig is hier bij ons.

Mijn naam is Joost De Cock en ik ben voorzitter van de vzw Stop de Oven, een actiecomité dat al meer dan drie jaar strijdt tegen de komst van een afvalverbrandingsoven in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. Een firma met de ronkende naam Recover Energy wil hier een installatie bouwen om jaarlijks 150.000 ton afval te verbranden en daarmee (een beetje) energie op te wekken. De firma stelt het project voor als een “groen” project, waar afval wordt omgezet in groene stroom. De waarheid is helaas anders.

Recover Energy is een vehikel dat op poten is gezet door de broers Danny en Franky De Coninck, van de gelijknamige firma uit Veltem-Beisem. De firma De Coninck is actief in bouwwerken en heeft een containerdienst. U zit met een boel rotzooi waar u vanaf wil? Een telefoontje naar De Coninck en zij brengen een container die u kan volstouwen, u kent dat wel.

Wanneer u belt voor die container doet u er wel best aan om duidelijk te zeggen waarvoor u belt, de broers De Coninck zijn namelijk ook eigenaar van het megabordeel “Villa Tinto” in Antwerpen en proberen al jaren om in Brussel een vergunning te krijgen om daar een gelijkaardig oord van vertier uit de grond te stampen. En “het toeval” wil dat het telefoonnummer van Villa Tinto exact hetzelfde is als dat van de firma De Coninck, of dat van Recover Energy. Best toch even opletten dus. Maar dit geheel terzijde.

De broers De Coninck hebben goed hun boterham verdiend aan alle verschillende projecten waarmee ze zich inlaten en houden er een flamboyante levensstijl op na. Zo is hun site in Veltem-Beisem uitgerust met een helikopterhaven. Immers, een van de broers verplaatst zich graag met zijn persoonlijke helikopter, terwijl de andere op zijn dure auto Monegaskische nummerplaten heeft aangezien meneer officieel in Monaco woont, zoals U weet een achterbuurt aan de Azurenkust.

Naast een bedenkelijke reputatie als gevolg van hun meer exotische activiteiten kan de firma De Coninck ook een indrukwekkende waslijst aan milieuovertredingen allerhande voorleggen. In het verleden diende de Vlaamse milieu-inspectie zelfs een aanvraag in bij de bevoegde minister om de vergunning van de firma De Coninck te vernietigen. Een hoogst ongebruikelijke stap die het eindpunt was van jaren van systematische overtredingen. Het is er jammer genoeg (nog) niet van gekomen.

Nu willen de broers De Coninck dus hun eigen afvalverbrandingsoven, zogezegd omdat dit beter is voor het milieu. De simpele waarheid is dat er met afvalverbranding enorm veel geld te verdienen valt, bovenop het concurrentieel voordeel dat een containerfirma heeft die op haar eigen verbrandingsoven een beroep kan doen.

Wij, als omwonenden, verzetten ons tegen dit project, en we staan daarin niet alleen. Niet alleen de inwoners, maar ook het verenigingsleven, alle lokale afdelingen van de politieke partijen, alle gemeentebesturen van de omliggende gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant hebben zich al uitgesproken tegen dit project. Een project dat bovendien onnodig is, er is immers al een overschot aan verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Maar toch maken wij ons zorgen, want al even indrukwekkend als hun lijst van milieuovertredingen is de lijst van politieke vrienden die de broers De Coninck er op nahouden.

Dit is een project dat de gezondheid en het leefmilieu van talloze mensen op het spel zet, en waar slechts een handvol mensen beter van worden door er heel veel geld aan te verdienen. Bovendien is het project niet nodig, slecht uitgebouwd en is het in handen van mensen die in het verleden al herhaaldelijk hebben bewezen dat ze voor geen haar te vertrouwen zijn.

In dit geval zijn wij de 99% en zijn zij de 1%. Het gezond verstand zegt dan dat een dergelijk project er onmogelijk kan komen, aangezien quasi iedereen er tegen gekant is. Toch maken wij ons zorgen dat de initiatiefnemers het er op een of andere manier toch zullen doorgeduwd krijgen, enkel en alleen omdat ze geld hebben. Veel geld. Daar ligt precies de parallel met Occupy Wallstreet. En dat is de reden waarom onze strijd ook uw strijd is.

U kan meer hierover lezen op www.stopdeoven.be .

Intussen is het actiecomitee ook van start gegaan met het inzamelen van bezwaarschriften. Alle info hierover vind je op www.mijnbezwaarschrift.be.

 

Alvast bedankt voor uw interesse.

Joost De Cock

Voorzitter vzw Stop de Oven

Naar boven