Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Acties van Vlaamse Social Profit dwingen een potdove Vlaamse regering tot de onderhandelingstafel PDF Print Email
Geschreven door Roan Vossen op dinsdag, 23 november 2010

Op 19 november laatsleden, tijdens de actiedag voor de Vlaamse Social profit, betoogden 5.000 werknemers ( bedienden, arbeiders en arbeidsters) in Brussel. Zo stelden ze hun eisen voor meer jobs- en betere loon- en –arbeidsvoorwaarden meer kracht bij.

Wat voorafging

De vakbonden (BBTK,LBC,ACLVB) waren al voor 9 maanden vragende partij om rond de tafel te zitten zonder één reactie van de Vlaamse regering, dewelke 290 dagen potdoof bleef!

Op 2 februari dit jaar zakten duizenden vakbondsmilitanten af naar Brussel om een eisenbundel (*) van de verschillende sectoren van de Social profit neer te leggen bij de bevoegde gewestregeringen. Dus ook bij Vlaams Minister President Kris Peeters.

Op 8 juni werd er massaal betoogd door een bonte verzameling van de Social Profit, de verpleegkundigen en vele andere beroepen van de gezondheidszorg, gezins-en bejaardenhelp(st)ers de mensen uit de beschutte en sociale werkplaatsen en nog een hele rist beroepen.

De Vlaamse regering moet een meerjarenakkoord afsluiten voor de 150.000 werkne(e)m(st)ers in de sector, maar de onderhandelingen kwamen tot nu toe niet van de grond.Eind december loopt het huidige vijfjarenakkoord voor de Social-profitsector af.

De gezamelijke eisenbundel telt vijf hoofdstukken:

-inkomen en koopkracht : waarronder een volledige 13e maand, een beter aanvullend pensioen, betere vergoeding van onregelmatig werk,…

-tewerkstelling : met bijkomende jobs

-werkbaar werk en leefbaar leven : recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering,…

-vorming en begeleiding : met o.a. recht op 5 vormingsdagen voor iedereen,…

-overheidsmaatregelen tegen commercialisering van zorg en welzijn.

Jobs en koopkracht

De vakbonden vragen maatregelen die de koopkracht verbeteren en de jobs draaglijker en aantrekkelijker maken. De werknemers vragen een beter loon, want iedereen weet dat het ondermaats is. En ook betere arbeidsomstandigheden, want iedereen weet dat het werk in de sector bijzonder zwaar is. Vooral de werkdruk ligt er hoog. Dat komt ondermeer omdat er in de Social Profit niet genoeg jobs zijn. De oorzaak van het probleem is dubbel en de oplossing is ook dubbel. Eén, de bevolking wordt ouder en de vraag naar zorg neemt toe. Dus moeten er meer jobs worden gecreëerd. Twee, de loon- en –arbeidsvoorwaarden in de Social Profit zijn verre van aantrekkelijk. Die voorwaarden moeten verbeterd worden.

Anders trek je niet voldoende nieuwe krachten aan. En zitten die werknemers die wel voor de sector kiezen met een te hoge werkdruk, en met een te laag inkomen, met te weinig koopkracht. Daar komt nog bij dat duizenden werknemers de komende jaren de pensioenleeftijd bereiken en moeten vervangen worden. Zonder maatregelen zal het dus van kwaad naar erger gaan.

Genoeg, in plaats van vooruitgang krijgen we achteruitgang!

In de begroting van de Vlaamse regering die eind september op tafel gelegd werd wordt met geen woord gerept over een nieuw akkoord. Er wordt geen Eurocent opzijgezet om iets te doen voor de Social Profit. Er is wel een besparing van 5,6 miljoen euro gepland op de aanmoedigingspremies, het stelsel dat zorgt voor een compensatie wanneer men kiest om wat minder te werken. Mensen in de Social Profit maken er gebruik van om de hoge werklast wat te milderen. Ook die mogelijkheid komt in gevaar.

Ondertussen rezen er ook moeilijkheden met de brugpensioenen. De algemene regel maakt brugpensioen mogelijk op 58 jaar. De werkgevers in de Social Profit wilden de akkoorden over het stelsel niet verder verlengen. Het werd duwen en trekken om hen ertoe te bewegen het toch te doen. Maar wat wordt het de volgende keer. Verontrustend toch, zeker als je weet dat het generatiepact de toegang tot het brugpensioen al veel strenger heeft gemaakt.

Ondertussen voerde de Vlaamse regering ook besparingen door in de sociaal-culturele sector en in de milieubeweging, en dat zonder overleg met de betrokken sectoren (2). .

Wil de regering een samenleving waar zorg centraal staat of niet?

Dat de nood hoog is, bewijst een rapport van een nieuw halfjaarlijks rapport van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). De wachtlijst voor opvang voor gehandicapten groeide in een jaar tijd fors aan : van 18.959 zorgvragen in juni 2009 naar 21.304 in juni 2010. Het aantal zorgvragen dat als dringend werd bestempeld door de sector zelf, steeg zelfs met bijna 25%. In vijf jaar tijd verdubbelden de dringende zorgvragen.

Ook voor de persoonlijke assistentiebudgetten voor gehandicapten zijn er wachtlijsten. Die stegen van 4.802 naar 5.470 het afgelopen jaar (een stijging met 14%). Deze budgetten, dewelke de Vlaamse regering in het begin van deze eeuw in het leven riep, laten toe dat mensen met een handicap zelfstandig blijven wonen, maar wel een beroep kunnen doen op de gepaste hulp.

Welzijnsminister Jo Vandeurzen geeft toe dat er een probleem is en zal blijven met de gehandicaptenopvang. Het optrekken van het meerjarenbudget tot 145 miljoen euro zal niet volstaan om de wachtlijsten weg te werken.

Uit een inventarisatie die De Morgen maakte (3), blijkt dat niet alleen de wachtlijsten voor gehandicapten stijgen. Ook voor bijvoorbeeld sociale woningen of scholenbouw en in de geestelijke gezondheidszorg groeien de wachtlijsten fors aan. Met de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert, leeft in de betrokken sectoren de vrees dat die evolutie zich ook de komende jaren zal doorzetten.

De reactie van de Vlaamse regering: voorlopig een mager beestje !

Minister-president Kris Peeters meldde dat de onderhandelingen over een vijfjarenakkoord voor de non-profitsector heel snel kunnen opstarten. De Vlaamse regering stelt een raamakkoord van vijf jaar voor. De eerste twee jaren kunnen enkel ‘kwalitatieve’ maatregelen genomen worden. Deze vergen geen extra budget en moeten worden overeengekomen tussen elke deelsector en hun vakminister. Voor de laatste drie jaar van het akkoord kunnen ‘kwantitatieve’, koopkrachtverhogende maatregelen, worden doorgevoerd.

(1) eisenbundel van de Social Profit zie websites www.bbtk.be, www.accg.be

(2) Bond Beter leefmilieu : www.bondbeterleefmilieu.be artikel ‘milieubeweging aanwezig op non-profitbetoging…’

(3) De Morgen 20/11/2010, artikel voorpagina ‘Vlaanderen krijgt wachtlijsten niet onder controle’.

Een fotoreportage van de manifestatie op vrijdag 19 november:

Foto's: Dirk Cosyns

 

 

 

Naar boven