Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

"FCI-directie veegde rapport van tafel" PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op donderdag, 29 augustus 2002

Op woensdag 28 augustus organiseerde de SAP en de redactie van het tweewekelijks tijdschrift Rood een persconferentie in Mechelen. Bruno De Wit, woordvoerder van SAP-Mechelen, deelde aan de talrijk opgedaagde journalisten kopie's uit van interne en vertrouwelijke documenten vanuit de Mechelse FCI-directie. Volgens De Wit ging het om een soort van 'leugenfiches' die de Mechelse directie tijdens een mediatraining opgelegd door de Franse directie mee naar huis had gekregen. Daags nadien zou er een crisisvergadering van de Mechelse directie hebben plaatsgevonden.

Een lek binnen de directie van FCI maakte deze fiches over aan de redactie van Rood en meldde dat er een rapport moet bestaan dat de Mechelse directie een tijd geleden zelf opstelde op vraag van de Franse directie waaruit klaar en duidelijk blijkt dat de toekomstperspectieven van FCI-Mechelen allerminst deprimerend waren. Meer nog, FCI-Mechelen was eigenlijk het paradepaardje van de internationale groep.

Volgens Bruno De Wit besloten Franse politieke kopstukken, onder wie kopstukken van de Franse PS die zetelen in de directieraad van FCI, om koste wat kost de tewerkstelling in eigen land te handhaven en dus hoe dan ook FCI-Mechelen te offeren. Die PS-kopstukken waren immers bevreesd door de enorme score van revolutionair links tijdens de Franse presidentsverkiezingen (met ondermeer de doorbraak van de LCR, de zusterorganisatie van de Belgische SAP).

De Franse directie was niet te beroerd om hiervoor de bedrijfsgegevens te manipuleren, het oorspronkelijk rapport van de Mechelse directie van tafel te vegen en die laatste op te leggen leugens te verspreiden over de situatie van FCI-Mechelen. De SAP eiste op de persconferentie dat het oorspronkelijk rapport over de toestand van het bedrijf nu boven water zou komen zodat er voor het eerst op basis van volledige gegevens over de toekomst van FCI-Mechelen zou kunnen gesproken worden.

Daags nadien vond er naar verluidt een vergadering van de directie plaats, die inmiddels schoorvoetend zou toegeven dat het verhaal over de 'leugenfiches' en de zogenaamde mediatraining inderdaad zou kloppen. Uiteraard kon de SAP niet de hand leggen op het oorspronkelijk rapport maar het toont enkel maar aan dat het lek binnen de directie weldegelijk de waarheid spreekt.

Tal van kranten schenken vandaag aandacht aan deze onthullingen van het tijdschrift Rood. De SAP benadrukt dat haar actie erop gericht is de strijd van de 410 werknemers tegen de sluiting van hun bedrijf een duw in de rug te geven. Bovendien moet deze strijd internationaal aangepakt worden. Geen enkele job mag sneuvelen in deze winstgevende groep, niet in Mechelen maar ook niet in Frankrijk.

Voorts wijst de SAP erop dat er dringend wettelijke initiatieven genomen en geëist moeten worden die dergelijke sluitingen en afdankingen onwettelijk verklaren. Al zal er daarvoor eerst moeten gewerkt worden aan de opbouw van een alternatieve politieke kracht, links van de groenen en de sociaal-democraten die dergelijke eisen kan politiek kan verdedigen.

Ook de website van de SAP kent de jongste dagen een toeloop. Dat is erg positief want we zullen dag na dag nieuwe analyses op de site trachten te brengen.

David Dessers
Hoofdredacteur Rood

Naar boven