Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Nederland: regeerakkoord kent ook winnaars PDF Print Email
Geschreven door William van den Heuvel op donderdag, 08 november 2012
Volgens Rutte en Samsom moet ´iedereen inleveren´ en heeft het regeerakkoord dat eerlijk verdeelt. Uit een analyse van de gevolgen van het regeerakkoord die het Centraal Plan Bureau (CPB)  heeft gemaakt blijkt echter dat er ook grote winnaars zijn. Namelijk mensen die nu al buitengewoon rijk zijn.

Volgens het CPB leidt het beleidspakket op termijn tot een daling van het aandeel van de arbeid in het nationaal inkomen, de zogenaamde arbeidsinkomensquote, met 2,1 procent. (klik hier voor de analyse). Dit komt omdat het regeerakkoord een groot aantal maatregelen bevat die tot een verlaging van de lonen leiden, zoals de beperking van de ontslagbescherming en de WW, en tot het vergroten van de inkomensverschillen tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden en het opvoeren van de werkloosheid.

De daling van de arbeidsinkomensquote heeft automatisch tot gevolg dat het aandeel van het kapitaal in het nationaal inkomen, de kapitaalinkomensquote, met 2,1 procent stijgt. Dit komt neer op een extra stijging van de winsten met ruim 12 miljard euro per jaar. Dit is gelijk aan 75 procent van het te bezuinigen bedrag van 16 miljard euro. Hierbij moet worden bedacht dat de winsten van het Nederlandse bedrijfsleven nu al op een hoog niveau liggen. Dit betekent dus dat de nivellerende werking van het beleidspakket sterk moet worden gerelativeerd.

Mensen met een middeninkomen worden inderdaad stevig aangepakt, maar mensen die echt rijk zijn, namelijk de mensen die van de opbrengsten van hun kapitaal leven, gaan er juist fors op vooruit.

___________________________

 

Achter de schijn van nivellering

Door Willem Bos

De euforie over het regeerakkoord duurde wel erg kort. De betrokkenen en grote delen van de media waren nog niet uitgejubeld over de grote snelheid waarmee Rutte en Samsom de klus hadden geklaard of onder aanvoering van De Telegraaf werd de campagne ingezet. Met een inkomensafhankelijke zorgpremie zou de grootste nivelleringsoperatie in de geschiedenis worden doorgevoerd. Wat bedoeld was als een rookgordijntje om de grote deniveleringsoperatie van Rutte II aan het oog te onttrekken ontwikkelde zich binnen de kortste tijd tot een traangaswolk waarin de hoofdrolspelers zich slechts hoestend en hijgend overeind konden houden.

De bedoeling van Rutte en Samsom is duidelijk. Het nieuwe kabinet moet eindelijk die hervormingen doorvoeren die zorgen dat Nederland sterk uit de crisis komt, dat de Nederlandse concurrentiepositie wordt versterkt. Daarvoor moeten met name grote bedrijven vrij baan krijgen en de kosten van de crisis opgebracht worden door de werkenden, de uitkeringsgerechtigden, de studenten en de rest van de ‘gewone’ mensen.

Over de details van die aanpak verschillen de VVD (liberalen) en de PvdA (sociaaldemocraten) van mening, over de grote lijnen zijn ze het eens. Maar politiek is niet alleen beleid maken, het moet ook aan de man en de vrouw worden gebracht, het moet acceptabel worden gemaakt. Voor Samsom speelde de inkomensafhankelijke zorgpremie daarin een grote rol. Met deze ‘nivelleringsoperatie’ moest de PvdA duidelijk maken dat de pijn van de crisis eerlijk verdeeld zou worden.

En daar ging het mis. Een van de dingen waar de PvdA en de VVD het over eens zijn is dat de echte rijken, de vermogenden en de winsten van de grote bedrijven ongemoeid moeten worden gelaten. Dus geen verhoging van de hoogste schijf van de inkomstenbelasting, (zoals in het PvdA verkiezingsprogramma stond), laat staan het aanpakken van de winsten en de steeds maar verder groeiende particuliere vermogens.

De door de PvdA voorgestelde nivelleringsoperatie via de zorgpremie moet zich dus beperken tot de inkomsten uit arbeid. Het gaat om een verschuiving van lasten van de laagste inkomens naar de hogere inkomens, waardoor de laagste inkomens er een halve procent op vooruit zouden gaan en de inkomens vanaf ongeveer anderhalf keer modaal er iets op achteruit. Voor gezinnen met een jaarinkomen van 140.000 euro kunnen de extra kosten per maand wel een paar honderd euro bedragen. De stijging van de zorgpremie houdt op boven de 70.000 euro, zodat de echte topinkomens er nauwelijks iets van merken en degene die een inkomen uit vermogen hebben al helemaal niet. Huishoudens met een bruto jaarinkomen van meer dan een half miljoen euro gaan er uiteindelijk zelfs honderden euro’s per maand netto op vooruit, zo berekende de Volkskrant.

Toen onder leiding van Wiegel en de Telegraaf de pleuris was uitgebroken over deze ‘schandalige diefstal’ van de hard werkende Nederlanders haastte Samsom zich op de avond van de installatie van het kabinet in Nieuwsuur om uit te leggen wat de bedoeling van deze operatie was. ‘Er zijn nog heel veel maatregelen die gaan komen, de bezuinigingen op het andere deel van de zorg: de ouderen- en gehandicaptenzorg en allerlei andere bezuinigingen en die raken vooral de lage inkomens. Door deze operatie nu uit te voeren zorg je er voor dat straks iedereen die bezuinigingen ook een beetje kan dragen’, aldus de PvdA leider. Met andere woorden: de Samsom nivellering is helemaal niet bedoeld om de lage inkomens te beschermen, maar om er voor te zorgen dat die de verslechteringen die het kabinet nog voor ze in petto heeft kunnen dragen. Dat Wiegel en de Telegraaf dat nu niet willen begrijpen.

 

Beide artikels verschenen eerder op de website van onze Nederlandse zusterorganisatie Grenzeloos

 

Naar boven