Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Witte Woede kleurt de straten opnieuw rood en groen PDF Print Email
Geschreven door Bert Inwoud en Dirk Cosyns op zondag, 31 oktober 2010

Op donderdag 28 oktober voerden de werknemers van de social profit-sector opnieuw actie. De fietsmanifestatie door de Gentse straten werd georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV en ABVV. De actie was de aftrap van een reeks provinciale acties die de komende weken in het ganse land zullen plaats vinden.
Een duizendtal deelnemers beantwoordden de oproep om langs de partijlokalen te fietsen van CD&V, NVA, en SPa. Er werd een symbolische tijdbom overhandigd aan deze partijen, die samen in de Vlaamse regering zitten.

De social profit schuift vooral volgende eisen naar voor: 
  • Meer personeel om een goede zorg te kunnen garanderen
  • Betere verloning voor belastende arbeidstijden
  • Een volwaardige 13e maand
  • Betere afspraken rond vorming, opleiding  en begeleiding.
  • Overheidsmaatregelen tegen de commercialisering van uw en onze zorg!

De eisenbundel kwam tot stand na een brede bevraging door de vakbonden van 25.000 werknemers uit de sector. Tot nu toe blijkt de Vlaamse regering erg weigerachtig om op een correcte manier onderhandelingen aan te gaan met de vakbonden.

Gelijktijdig met de actie van de social profit in Gent voor een nieuw sectoraal akkoord organiseerde de BBTK in Brussel en Namen een actie in gemeenschappelijk front vóór het behoud van de CAO’s m.b.t. het brugpensioen.

Op 31 december lopen de bestaande CAO’s in de social profit-sector af die voltijds brugpensioen regelen vanaf 58 jaar en deeltijds brugpensioen vanaf 56 jaar. De CAO 56 jaar met 20 jaar nachtdienst staat niet ter discussie. Deze maakt deel uit van het IPA.

De belangrijkste werkgeversfederaties zoals Zorgnet-Vlaanderen, COBEPRIVE, SANTHEA, FIHw, ... weigeren die tot nu toe te verlengen, wat voor de vakbonden onaanvaardbaar is.

Het eerste resultaat van deze actie is dat sommige werkgeversfederaties akkoord gaan met een verlenging met drie jaar maar slechts op voorwaarde dat alle werkgeversfederaties de CAO ondertekenen! BBTK kijkt alvast uit naar 8 november wanneer de paritaire commissie bij elkaar komt en de werkgevers de CAO’s zullen ondertekenen.

Maar het is vooral Zorgnet-Vlaanderen, als grootste werkgeversfederatie, dat niet enkel moeilijk doet over de verlenging van het brugpensioen, maar tevens over de arbeidsduurverminderingsdagen (ADV) die het resultaat zijn van de vorige sectorale akkoorden van de social profit. In haar memorandum aan de federale regering vlak voor de verkiezingen bepleitte zij nog een beperking van het aantal werkgeversorganisaties rond de onderhandelingstafel(s) zodat zij de handen nog meer vrij heeft om de aanval in te zetten tegen het brugpensioen en de ADV- dagen.

Want daar is het hen toch voornamelijk om te doen: meer activiteitsdagen op de werkvloer door mensen langer te laten werken om zo de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) van de ziekenhuizen op te krikken.

De mensen op de werkvloer moet de keuze gelaten worden om na het vele zware werk op brugpensioen te kunnen gaan. Verpleegkunde wordt nog steeds gezien als één van de zware beroepen. Daarnaast biedt het systeem van de ADV- dagen (met loonbehoud) de kans om vanaf 45 jaar langer te blijven werken.

Uit studies (zie tabel ) blijkt dat de uitstroom uit de social profit verhoudingsgewijs veel lager ligt dan in andere sectoren, wat het succes van deze maatregel benadrukt. Sommigen binnen de HR, modewoord voor de personeelsdiensten, stellen dat de verpleegkundigen bereid zijn langer te werken omdat zij inzien dat de leeftijd voor het brugpensioen toch zal opschuiven (Metro, 27 oktober 2010).

Bron: BuG, mei 2010

Weinigen betwisten deze conclusies en toch willen bepaalde werkgeversorganisaties de frontale aanval inzetten tegen het brugpensioen en de ADV-dagen. Ze zullen de vastberaden werknemers van de social profit op hun weg treffen. De komende weken zal de witte woede weer in alle hevigheid opflakkeren. De werkgevers zijn gewaarschuwd!

 

Foto's door Dirk Cosyns

Naar boven