Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Guatemala: mensenrechtenverdedigers dienen aanklacht in bij de speciale rapporteur inzake foltering van de VN tegen presidentskandidaat generaal Otto Perez Molina PDF Print Email
Geschreven door Ellen Verryt, vanuit Guatemala op donderdag, 14 juli 2011

Op 6 juli presenteerden drie mensenrechtenactivisten een formeel rapport aan Professor Juan Méndez, de speciale rapporteur van de VN inzake foltering. In het rapport wordt de directe betrokkenheid beschreven van Generaal Otto Pérez Molina bij het systematisch gebruik van marteling en uitroeingsmechanismen gedurende het gewapende conflict in Guatemala (1963-1996).

Meer  specifiek bevond Molina zich als legerverantwoordelijke in de Ixil-streek tijdens de gewelddadige uitroeingscampagne van Indiaanse gemeenschappen onder het bewind  van Rios Montt ( 1982-1983). Hij was ook direct verantwoordelijk voor de opsluiting, langdurige marteling en uiteindelijke verdwijning van de krijgsgevangene Efraín Bamaca Velasquez.

Betrokkenheid van Otto Perez Molina bij systematische marteling

Bij het rapport werd ook een video gevoegd uit 1982 waarop te zien is hoe Perez Molina – toen nog majoor- geïnterviewd wordt door de journalist Allan Nairn in de zestreek.  Lijken van vier zwaar mishandelde gevangenen liggen op zeer korte afstand van hem op de grond. Ook al gebruikte Perez Molina op dat moment een andere naam, toch is hij duidelijk identificeerbaar via zijn stem en zijn gezichtskenmerken. Ook wordt hij zeer duidelijk herinnerd en herkend door de originele bewoners van de Ixil-streek. De video kan hier bekeken worden.

Volgens het rapport “Herinnering van de Stilte “ van de waarheidscommissie in Guatemala, die ondersteund werd door de VN, maakte het leger zich in die periode dagdagelijks schuldig aan marteling, genocide en terreur in deze streek. Tussen de 70 en 90 percent van de lokale bevolking werd uitgeroeid. De meerderheid van de dorpen werden van de kaart geveegd...
 

Perez Molina: presidentskandidaat 
 

Dezelfde Perez Molina is momenteel presidentskandidaat voor de verkiezingen op 11 september 2011. Perez Molina die zich momenteel voordoet als “reformist” en “kandidaat van de vrede “, was ook de nationale directeur van de militaire inlichtingendienst D-2 toen op 12 maart 1982 Efraín Bamaca, een commandant  van Maya-oorsprong van het gewapende verzet, levend gevangen werd genomen en meegenomen naar de militaire basis van Santa Ana Berlin. Volgens opgenomen getuigenissen werd er diezelfde dag een bijeenkomst op hoog militair niveau georganiseerd in dezelfde  basis . De aanwezige officieren beslisten Barmaca aan een geheim programma van militaire intelligentie te onderwerpen, een programma eciaal ontworpen voor oorlogsgevangenen die van hoge waarde werden geschat  door het leger. Dit  programma bestond uit langdurige marteling met het doel om de gevangene psychologisch te breken en hem te dwingen samen te werken met de D2 .
 

Bamaca werd gedurende meer dan twee jaar zeer zwaar  gemarteld , altijd binnen de installaties van de D-2, met orders vanuit de D-2 en dóór specialisten van de D-2. Hij werd getransporteerd over heel het land door de D-2 en minstens twee maal opgesloten door  doodseskaders van de  D-2 in de beruchte clandestiene militaire gevangenis “ het Eiland ”, die zich toen in de hoofdstad bevond.
 

Uit het rapport blijkt dat  Pérez Molina de intellectuele auteur is van andere soortgelijke oorlogsmisdaden. Officiële documenten inzake het interne conflict in Guatemala  die vrijgegeven werden door de VS  bevestigen  dat de D-2 op een systematische manier alle krijgsgevangenen martelden en hen nadien buitenrechterlijk executeerden of onder dwang met hen liet samenwerken. In 1993 rapporteerde de CIA weet te hebben van het bestaan van 300 van zulke gevangenen .
 

Internationale Actie en Tweede Conferentie tegen Straffeloosheid in Guatemala 21 en 22 juli 

Mensenrechtenactivisten , organisaties , sociale en syndicale bewegingen in Guatemala, VS en Europa eisen een onderzoek naar het aandeel en de verantwoordelijkheid van Generaal Perez Molina in de in Guatemala begane oorlogsmisdaden .
Het rapport en de eis tot onderzoek werden  naar voorgebracht door : Annie Bird, co- directrice  Rights Action, Jennifer K. Harbury( weduwe van Barmaca ) , mensenrechtenadvocate , en Kelsey A. Jones, directrice van de mensenrchtencomissie voor Guatemala in de VS.

Zelf ben ik momenteel in Guatemala voor de  jaarlijkse opvolgingsmissie van onze programma’s hier en ter voorbereiding van de tweede conferentie tegen de straffeloosheid die georganiseerd wordt door drie vakbondscentrales (CGTG, CUSG en UNISITRAGUA) en één boerenbeweging ( MTC), in coördinatie met CSI/ ITUC , CSA , ACV en WSM.  Deze belangrijke conferentie gaat door op 21 en 22 juli in Guatemala City. Daar zal deze eis tot onderzoek zeker kracht bij gezet worden! Solidaire en strijdvaardige groeten vanuit Guatemala !


* Ellen Verryt is regioverantwoordelijke Latijnsamerika bij Wereldsolidariteit.

Naar boven