Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Ali Fayad, lid politiek bureau Hezbollah: "Onze overwinning is de overwinning van alle verworpenen der aarde" PDF Print Email
Geschreven door Chris Den Hond, Mireille Court en Nicolas Qualander op dinsdag, 25 september 2007
In augustus 2007, exact één jaar na de overwinning van het Libanese verzet op het Israëlische leger, ontmoeten we Ali Fayad, lid van het politiek bureau van Hezbollah en voorzitter van een studie- en onderzoekscentrum dat nauw aanleunt bij Hezbollah. Het centrum bevindt zich in Zuid Beiroet dat voornamelijk shijietisch is. Ali Fayad is ook professor aan de Libanese faculteit waar hij politieke wetenschappen onderwijst. Hij volgt ook van nabij de ontwikkelingen in de altermondialistische beweging. Vertaald uit het Arabisch door Adnane Ben Youssef.

Wat is het belangrijkste gevolg van uw overwinning op het Israëlische leger?

Onze overwinning op het Israëlische leger heeft als onmiddellijk gevolg gehad dat de Noord-Amerikaanse plannen voor het Midden-Oosten zijn gedwarsboomd. Condoleeza Rice had verklaard dat de aanval van Israël zou leiden tot een nieuw Midden-Oosten, wel, ze heeft haar kladwerk mogen herschrijven. De overwinning van Hezbollah opent een nieuwe periode, niet alleen in Libanon, maar in heel de regio. Wat hier gebeurd is, is een model voor zij die zich weigeren neer te leggen bij de Noord-Amerikaanse overheersing, de Israëlische bezetting en de dominantie van internationale instellingen zoals de UNO. Onze overwinning betekent ook een kaakslag voor al degenen die dachten dat de oorlog van de VS tegen ons een oorlog is voor vrijheid en democratie. Onze overwinning is de overwinning van alle verworpenen der aarde, van Venezuela in Latijns-Amerika tot de Arabische wereld. In Palestina, Irak, Libanon, aan al die mensen zeggen wij: "De volkeren zijn in staat de grootmachten, zelfs tot de tanden gewapend, te overwinnen."

Is het verzet van Hezbollah een religieus verzet? Wat is jullie identiteit?

Allereerst beschouwen we ons als een nationale bevrijdingsbeweging. We ijveren voor de bevrijding van onze door Israël bezette gebieden. We proberen Libanon te vrijwaren van de constante Israëlische agressie. Al 50 jaar lijden we daaronder. Wij zijn een bevrijdingsbeweging en een nationaal verzet met allereerst een humane dimensie en daarna een nationale en islamitische dimensie. Wij maken deel uit van die grote moslimgemeenschap en we voelen aan den lijve de pijn van de onderdrukte moslimwereld. Wij maken ook deel uit van de Arabische wereld die lijdt onder de Israëlische bezetting. Dus vooreerst zijn we een nationale bevrijdingsbeweging en verder zijn we ook humanistisch, Arabisch en islamitisch.

Ten tweede willen een Libanese staat opbouwen, bevrijd van het communautaire gekrakeel, een staat waar alle burgers gelijk zijn voor de wet, los van hun godsdienst, hun gemeenschap of hun politieke voorkeur. Wij zijn voor een democratische staat, een institutionele rechtsstaat, een staat waar sociale rechtvaardigheid heerst en die in staat is soevereiniteit van haar grondgebied en het leven van haar burgers te verdedigen. Ons doel is niet een religieuze regering te vormen. Libanon is een zeer verscheiden samenleving met christenen en moslims. Die twee groepen tellen nog eens verschillende subgroepen. In totaal zijn er 18 gemeenschappen in Libanon, dat is een pluralistische maatschappij. Wij hebben nood aan een Libanon dat een model kan zijn voor de moslimwereld. Wij willen aantonen dat het mogelijk is om samen te leven met verschillende gemeenschappen.

Ik zeg je heel eerlijk: de marxisten die verzet bieden zitten in dezelfde loopgraven dan wij en de moslims die geen verzet bieden, zoals de takrifisten of zij die de wereldmachten steunen, staan zeer veraf van ons.

Welke relatie onderhoudt u met de linkerzijde?

De marxisten hier in Libanon zijn onze bondgenoten. De Libanese KP en de linkerzijde in het algemeen zijn onze bondgenoten. Wij hebben ideologische meningsverschillen, wij hebben onze overtuiging en zij de hunne. Maar op dit moment van de strijd zijn die meningsverschillen van bijkomstig belang. Voor ons is de voornaamste vraag: ben je voor of tegen de Noord-Amerikanen? Ben je voor of tegen de verdrukten in de wereld? Weiger je de overheersing van de wereld door de VS en de kloof die alsmaar groter wordt tussen rijken en armen of niet? Wij zijn er tegen dat de huidige opdeling een ideologische of religieuze opdeling zou zijn tussen christenen en moslims of tussen marxisten en gelovigen. De sleutelvraag vandaag is te weten of je het verzet steunt tegen de VS-overheersing of niet, of je de wilde mondialisering steunt of niet, of je de bezetting steunt of niet. Ik zeg je heel eerlijk: de marxisten die verzet bieden zitten in dezelfde loopgraven dan wij en de moslims die geen verzet bieden, zoals de takfiristen of zij die de wereldmachten steunen, staan zeer veraf van ons.

Wij zijn sjiieten, maar dat doelt enkel op onze sociale gemeenschap. Daar zijn religieuze-historische redenen voor, maar ons verzet is niet religieus, het is een nationaal verzet. Ons politiek project is een nationaal patriottisch project bij uitstek. Wij maken geen onderscheid tussen de regio's. Op economisch vlak hebben wij onze reserves ten aanzien van de privatisering en willen we meer diepgaande studies vooraleer tot een prijsverhoging van producten over te gaan. Wij zijn voor een staat die een belangrijke rol speelt in het beheer van de economie in Libanon. Ik herhaal het dat ons politiek en economisch programma een anti neoliberaal programma is.

Ik heb het programma gelezen van de communistische partij en ik stelde vast dat er geen grote verschillen bestaan tussen hun visie en de onze. Ik kan ons programma niet marxistisch of socialistisch noemen. Volgens westerse criteria is onze visie op de wereld eerder sociaal-democratisch, dus voor een vrij kapitalistisch regime, maar met een grote rol voor de staat om het evenwicht te regelen tussen de staat en de markt. Wij zijn tegen de privatiseringen en de vermindering van de rol van de staat in de economie.

Welk is het belang van een TV-zender zoals Al Manar voor jullie strijd?

Al Manar is een civiele instelling die steun verleent aan het verzet. In onze samenleving moet je nooit het belang onderschatten van de media. Al Manar is de laatste jaren uitgegroeid tot de tweede belangrijkste Arabische zender. Al Manar betekent een belangrijke bijdrage in onze strijd en speelt een voortrekkersrol in de verdediging van het verzet. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de Noord-Amerikaanse regering beslist heeft om Al Manar te bestempelen als een terroristische organisatie. De studio's van Al Manar waren één van de eerste doelwitten van de Israëlische bombardementen vorig jaar.

Welk is uw standpunt over Palestina?

Ik denk dat de Palestijnse geografie en de economische mogelijkheden voor Palestina maken dat een stabiliteit niet mogelijk is volgens het model van twee staten. Wij menen dat er één enkele staat moet komen voor alle Palestijnen van de verschillende gemeenschappen, of ze nu joods zijn, moslim of christen. De Palestijnen zijn de kinderen van de regio, zij hebben het recht om terug te keren en te leven in die Palestijnse staat. Het zijn zij die moeten beslissen onder welk politiek regime ze willen leven. Stabiliteit brengen in Palestina is volgens ons pas mogelijk als er één staat wordt opgericht waarin alle burgers gelijk zijn, of ze nu jood zijn, moslim of christen.

Heeft Hugo Chavez, president van Venezuela een speciale band met Hassan Nasrallah, de algemeen-secretaris van Hezbollah?

Toen Hassan Nasrallah op de tribune een toespraak hield voor een miljoen mensen, noemde hij de president van Venezuela "broeder Chavez". Wij voelen dat die man zeer kort bij ons staat. Hij is een strijdmakker, alsof er tussen ons een lange geschiedenis is van een gemeenschappelijk gevecht, alsof zijn geweer het onze is. Wij houden van Chavez en wij denken dat er middelen bestaan om onze relatie zodanig te versterken dat het een soort modelrelatie wordt van wat mogelijk kan zijn tussen de linkerzijde en de moslims.

Generaal Aoun behoort tot de christelijke gemeenschap in Libanon. Hij is een zekere alliantie aangegaan met Hezbollah. Hoe beoordeelt u die alliantie?

De alliantie tussen ons en generaal Aoun is de toekomst van Libanon. Ze is een factor van stabiliteit. Het is een alliantie tussen twee politieke krachten die heel populair zijn in Libanon. Volgens ons zijn die twee bewegingen, Hezbollah en de vrije patriottische stroming van generaal Aoun, in staat een reële staat te creëren, een rechtsstaat. Volgens ons is Aoun de meest geschikte politieke personaliteit in Libanon om president te worden. Hij ijvert voor een waarachtige politieke onafhankelijkheid en een reële soevereiniteit. Hij kan een belangrijke rol spelen in dienst van alle Libanezen.

Naar boven