Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De SAP: een partij in (de) beweging PDF Print Email
Geschreven door SAP op donderdag, 03 juli 2008
Tijdens de afgelopen twee maanden zaten de SAP-afdelingen niet stil. In Antwerpen, Leuven, Brussel en Luik organiseerden we al dan niet samen met anderen activiteiten rond veertig jaar mei 68. Vooral onze jongere leden mobiliseerden voor het zomerkamp. Samen met de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ lanceerden we een oproep voor een nieuwe nationale klimaatmanifestatie op 6 december. En ook daarnaast waren er tal van lokale activiteiten. Een overzichtje.

Veertig jaar mei 68

450 aanwezigen aan de ULB
Op donderdag 8 mei vond aan de Brusselse ULB een debat plaats rond veertig jaar mei 68. Ondermeer Alain Krivine van de Franse LCR was er te gast. Naast hem zetelden ook Raoul Hedebouw (PVDA), Philippe Moureaux (PS), Clémentine Autain (Franse KP) en Josy Dubié (Ecolo) in het panel. Als vroegere hoofdrolspeler van de 68-beweging in Parijs was Alain Krivine natuurlijk goed geplaatst om terug te blikken op die woelige meimaand van veertig jaar geleden. Nochtans legde hij vooral de nadruk op de noodzaak aan antikapitalistische strijd en organisaties vandaag. Hij verdedigde daarbij in de eerste plaats een oriëntatie van totale onafhankelijkheid ten opzichte van die krachten van de linkerzijde die mee het neoliberale beleid vorm hebben gegeven. Hij werd daarin bijgetreden door Raoul Hedebouw, de jonge woordvoerder van de PVDA uit Luik. In het debat stonden Krivine en Hedebouw dan ook al snel tegenover de andere panelleden. Maar liefst 400 geïnteresseerden daagden op. Het debat werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van uiteenlopende linkse krachten.

300 aanwezigen op een mei-68 festival in Leuven
In Leuven organiseerde de SAP samen met ondermeer Jong-Groen!, animo, Comac, Oxfam-Wereldwinkels en Masereelfonds een openlucht mei-68 festival. Het werd een gevarieerd programma met als sprekers ondermeer Jef Sleeckx (CAP), Kris Merckx (PVDA en oud-studentenleider in Leuven), Jo De Leeuw (feministe uit de trotskistische stroming) en Johan Kerkhof (Oxfam-Wereldwinkels). Hun inhoudelijke tussenkomsten werden afgewisseld door muziekoptredens van ondermeer folkgroep Clochard, de groep van onze medewerker David Dessers. De avond werd afgesloten door teksten gebracht door schrijver-dichter-performer Didi De Paris. Dat mei 68 nog niet vergeten is in Leuven mag blijken uit de aanwezigheid van een 300-tal geïnteresseerden, overwegend studenten.

Luik en Antwerpen: SAP-activiteiten rond mei 68
In Luik organiseerde de lokale afdeling op vrijdag 16 mei een eigen activiteit rond mei 68. Ondermeer Céline Caudron van de nationale leiding van de SAP nam er het woord, evenals een vertegenwoordigster van de Franse LCR. Het werd een boeiende avond met een 60-tal aanwezigen. In Antwerpen organiseerde de lokale SAP op donderdag 22 mei samen met het Masereelfonds een activiteit rond mei 68 in het filmhuis de Klappei. Guido Totté, indertijd een trekker van de SJW, Frederic L. (SAP), Diane De Laet (actief in diverse sociale en feministische bewegingen) en Tom Cox (Forum voor vredesactie) namen er het woord. De gekende filmregisseur Robbe De Hert leidde zijn eigen film uit 1971 ‘De dood van een sandwichman’ in. Er waren een dertigtal aanwezigen.

Het zomerkamp slaat zijn tenten op in Catalonië (Spanje)

Van 26 juli tot 1 augustus vindt nabij Girona (Catalonië, Spanje) het 25ste internationale jongerenkamp van de Vierde Internationale plaats. Al voor de 25ste keer op rij worden daar een goede 500 antikapitalistische jongeren uit alle hoeken van Europa verwacht voor een week vol inhoudelijke debatten, feest en ontspanning. Ook vanuit België vertrekt er een bus naar dat jongerenkamp. In Luik, Charleroi, Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen verspreidden voornamelijk de jongeren van de SAP pamfletten en affiches van het kamp. Er werden ook enkele speciale stands opgezet rond het zomerkamp. Zo werd er ondermeer gemobiliseerd op het Noord-Zuidstudenten festival in Leuven en op Mano Mundo, de jaarlijkse muzikale hoogmis van de Noord-Zuidbeweging in boom. Ook tijdens de komende weken zullen SAP-militanten in de weer zijn met het bekendmaken van dit unieke zomerkamp. Interesse om mee te gaan? Ale info op www.ecosocialisme.be .

Naar een nieuwe nationale klimaatbetoging op zaterdag 6 december!

De SAP speelde een trekkersrol in de lancering van de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ (www.klimaatoproep.be) in het voorjaar van 2007. Die oproep had tot doel om ook in België een sociale klimaatbeweging op poten te zetten die resoluut kiest voor mobilisatie en de eisen voor een drastische aanpak van het klimaatprobleem verbindt met sociale en antineoliberale eisen. Klimaat en sociale rechtvaardigheid wil de strijd tegen de oprukkende klimaatverandering politiseren en radicaliseren. De oproep kende  een behoorlijk succes en leidde tot de eerste nationale klimaatmanifestatie in België op zaterdag 8 december. Aan die manifestatie namen ondanks het barslechte weer en ondanks een staking van de onafhankelijke spoorvakbond OVS een 4000-tal mensen deel. De manifestatie werd een co-organisatie van de Klimaatoproep en de Klimaatcoalitie.

Op zondag 1 juni 2008 organiseerde ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ een seminarie in Leuven. Daniel Tanuro (SAP, auteur van de klimaatoproep) sprak er naast sprekers van Bond Beter Leefmilieu, ABVV, Groen! en nog en heleboel andere netwerken en bewegingen. Ze debatteerden er over twee cruciale debatten voor de beweging tegen klimaatverandering: 1) Energie, te duur of niet door genoeg? En 2) Geen CO2-quota het klimaat redden? Het werd een tegensprekelijk debat dat niettemin een aantal gemeenschappelijke perspectieven aan het licht bracht.

Op dat seminarie lanceerde ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ trouwens een nieuwe actieoproep. Daarin wordt opgeroepen voor een nieuwe nationale klimaatmanifestatie op zaterdag 6 december. Op die dag wordt er immers opnieuw in gans de wereld betoogd voor een daadkrachtig en sociaal internationaal klimaatverdrag.

Een uitttreksel uit de nieuwe oproep: In december van dit jaar zullen de regeringsvertegenwoordigers elkaar treffen in Poznan (Polen). Ze zullen er trachten stappen vooruit te zetten naar een nieuw, internationaal, post-Kyotoverdrag, dat nog een jaar later moet ondertekend worden in Kopenhagen. Hoog tijd dus om de druk op te voeren. Daarom geeft “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” gehoor aan de oproep van de Global Climate Campaign: wij nodigen iedereen uit om te manifesteren voor het klimaat op zaterdag 6 december 2008, in de grootste eenheid en in volle respect voor de diversiteit aan democratische opinies.
Elke organisatie, beweging, vakbond formuleert zijn eigen antwoorden op het probleem van de klimaatverandering, in functie van de eigen sociale, politieke en filosofische overtuiging. De klimaatoproep is er op die manier meer dan ooit van overtuigd dat de sociale strijd en de milieustrijd moeten samengebracht en vertaald worden in een alternatief voor het neoliberalisme.
Laten we samen en in zo groot mogelijke eenheid actie voeren. We zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk is rond drie minimale doelstellingen:
* Voor een nieuw internationaal klimaatverdrag dat minimaal moet overeenstemmen met de voorzichtige aanbevelingen uit het vierde rapport van de internationale expertengroep over de evolutie van het klimaat.
* Voor maatregelen die klimaatrechtvaardig zijn, die aan alle mensen het recht waarborgen om een waardig leven te leiden en die bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid, en de democratische rechten, zowel in het Noorden als in het Zuiden respecteren.
* Van onze politieke verantwoordelijken eisen we dat ze op alle niveaus antwoorden formuleren die tegemoet komen aan de ernst van de sociale en ecologische uitdagingen (bijvoorbeeld door te beslissen dat de uitstoot jaarlijks met drie procent moet dalen) en die in overeenstemming zijn met de krachtlijnen van hierboven.

Alle info op http://www.klimaatoproep.be

SAP-Mechelen: China-avond met Freddy De Pauw

Op donderdag 5 juni vond in het zaaltje boven wijnhandel Pinard in Mechelen een activiteit plaats rond China georganiseerd door de lokale SAP-afdeling in samenwerking met boekhandel Het Forum. Freddy De Pauw was de spreker van dienst. Freddy is redacteur van Rood en werkte jarenlangs als buitenlandjournalist op de redactie van de De Standaard. Naar aanleiding van de Olympische Spelen in China wilde de Mechelse SAP focussen op het China van vandaag en de rol van deze grote opkomende macht in de wereldpolitiek. Freddy De Pauw gaf een genuanceerde kijk op China, als land dat enerzijds wel volop vrije baan maakt voor grote kapitalistische bedrijven en marktmechanismen maar dat anderzijds toch een heel eigen koers vaart in de huidige wereldeconomie. Een leerrijke avond voor een twintigtal aanwezigen, die zelf ook hun zeg hadden tijdens de discussie achteraf. Verschillende aanwezigen namen trouwens een (proef-)abonnement op dit blad.

Rood-gent voorlopig erkend als studentenwerking

In Gent heeft de SAP een eigen studentenwerking onder de naam ‘Rood’. Die studentenwerking heeft er een druk academiejaar opzitten met ondermeer twee vormingscycli. Eéntje rond marxisme en ecologie en een tweede rond marxisme en democratie. Voorts organiseerde Rood ook een hele reeks debatten en thema-avonden. Voldoende in ieder geval om een formele erkenning binnen te rijven als studentenwerking aan de UG. Die erkenning is uiterst belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de studentenwerking gezien het recht geeft op een heel aantal steunmogelijkheden. De Gentse SAP organiseerde overigens ook een fuif op 1 mei ’s avonds. Goed bezig, zeggen ze dan!

SAP-feest in Oostende met 100 aanwezigen

Op zaterdag 12 april vond aan de kust in Oostende een feest plaats van de lokale SAP-groep. Het feest droeg de titel ‘Hot stew for the hot few’, maar heel wat meer mensen dan enkel een ‘hot few’ vonden de weg naar dit feest. In totaal waren er een honderdtal aanwezigen. Er vonden optredens plaats van een aantal muziekbandjes en zoals de titel van de avond al liet vermoeden werd er ook eten geserveerd. Op inhoudelijk vlak vond er een infomoment plaats rond het zomerkamp van de Vierde Internatonale in Catalonië. Een succesvolle avond!

Naar boven