Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Eco-logisch
Over arbeiders en boeren
Geschreven door Daniel Tanuro op 27-12-2004
Veel marxisten analyseerden reeds de industriële revolutie van de 18de-19de eeuw, de voortdurende technologische ontwikkeling waaraan die ten grondslag lag en de gevolgen daarvan op verschillende vlakken. Veel minder talrijk zijn de studies over de landbouwrevolutie die begon in de 15de eeuw in Vlaanderen en duurde tot de 19de eeuw in de minst ontwikkelde regio's van Europa1. Lees verder
Kyoto: goed nieuws voor de bedrijven… En het milieu?
Geschreven door Daniel Tanuro op 7-12-2004
De beslissing van de Russische regering om het Kyoto Protocol te ratificeren verdient de nodige aandacht. De VS hadden zich in 2001 al teruggetrokken, daarom was de ratificatie door Moskou noodzakelijk opdat het in 1997 in Japan ondertekende akkoord in voege zou kunnen treden1. Het verdrag moet nog langs de Douma passeren, maar het lijdt geen twijfel dat het Russische parlement de [...] Lees verder
Groene zeepbellen
Geschreven door Daniel Tanuro op 4-11-2004
Als het alternatieve potentieel van de politieke ecologie als een zeepbel is gesprongen, dan is dat niet alleen omdat de groenen een neoliberale politiek hebben gevoerd in de regering, of omdat ze in hun rangen nogal wat activistische bureaucraten tellen. Die elementen volstaan niet om de snelheid en de omvang van de kwalitatieve omslag te verklaren die zich heeft voorgedaan bij de groene partijen. Lees verder
Het sociaal metabolisme is defect
Geschreven door Daniel Tanuro op 5-09-2004
Bij Marx vinden we een dialectische en moderne opvatting over onze verhoudingen met de ons omringende wereld. Samengevat in de uitdrukking " sociaal metabolisme tussen mens en natuur ", legt deze opvatting het accent op de eenheid mensheid/milieu terwijl tegelijk de singulariteit van onze soort wordt benadrukt. De Homo Sapiens is in staat de natuurwetten te begrijpen en ze vrij te instrumentaliseren. Lees verder
Jawel: Ecologie!
Geschreven door Daniel Tanuro op 14-05-2004
Een tikkeltje provocatorisch, bovenstaande titel. Omdat ecologie belangrijk is. Maar onderstaand artikel kijkt over de horizon. Het herinnert de marxisten eraan dat het kapitalisme niet alleen de werkende mensen maar ook de natuurlijke hulpbronnen uitbuit, dat er een verband is tussen beide en dat die relatie beslissend is voor een mogelijk alternatief. Lees verder
Nieuws van de planeet
Geschreven door Daniel Tanuro op 14-04-2004
De biosfeer, die wonderlijke en kwetsbare laag tussen de aarde en de ruimte, wordt sinds tweehonderd jaar aangetast op een nooit eerder geziene manier. De biodiversiteit kalft af aan een ritme van 27.000 soorten per jaar - 74 per dag, 3 per uur. Aan die snelheid zal 20% van de vermoedelijk dertig miljoen dierlijke en plantaardige soorten verdwijnen binnen enkele decennia. Lees verder