Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Sociaal-Syndicaal
Open brief aan Patrick Develtere, algemeen voorzitter van het ACW
Geschreven door Beweging CAB op 23-01-2012
Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. In Visie (25/11/11) vraagt u zich af hoe we toch in het midden van die storm zijn terecht gekomen, welke lessen we daaruit kunnen trekken en hoe het nu verder moet met de – in de publieke opinie- zwaar belaagde christelijke arbeidersbeweging. Lees verder
Wat betekenen de besparingsmaatregelen van Di Rupo voor mij als vrouw?
Geschreven door Femke Urbain op 23-01-2012
Het is geen echte verrassing dat de besparingsmaatregelen van Di Rupo vrouwen op verschillende terreinen het hardst zullen treffen. In dit artikel alvast een eerste overzicht van de gevolgen. We komen hier later zeker nog op terug. Lees verder
Welke weg voorwaarts voor ABVV en ACV?
Geschreven door Paul Van Pelt op 15-01-2012
De brutaliteit van de regeringsmaatregelen jaagt de vakbeweging in de gordijnen. Dat bleek al bij de publicatie van de nota Di Rupo. Toen al namen de drie (!) vakbondsleidingen stelling in tegen de neoliberale logica van die nota. Er werd dan ook gereageerd met een protestmeeting op 15 november, gevolgd door een betoging op 2 december met 80.000 deelnemers. Lees verder
Open brief aan de secretarissen en voorzitters van ABVV Metaal
Geschreven door Groepsbegeleiders ABVV METAAL op 13-01-2012
Kameraden,Sedert de laatste Syndicale Raad blijven wij een beetje op onze honger zitten. We hoorden duidelijk het ongenoegen in de zaal wat betreft de aanpak en snelheid van Minister van Quickenborne in de besparingsmaatregelen en de ingrepen die we aan de lijve zouden ondervinden. Lees verder
Samen het sein op rood zetten tegen het regeerakkoord
Geschreven door correspondent bij de NMBS op 23-12-2011
De 24-urenstaking bij de spoorwegen was een succes. In de Centrale Werkplaats Mechelen kwamen slechts een 30-tal van de ruim 1300 werknemers opdagen, hoofdzakelijk kaderleden, . In de uren en dagen voorafgaand aan de staking stelde de regeringscoalitie alles in het werk om verdeeldheid te zaaien. Lees verder
Waarom op 22 december staken
Geschreven door Henk Termote, David Baele op 21-12-2011
De algemene staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront in de openbare sector van 22 december ter verdediging van de pensioenrechten wordt door sommige werknemers gezien als een ineffectief verzet tegen een noodzakelijk euvel. Lees verder
Pensioenen: vlucht voorwaarts van “Quickie” steekt vuur aan de lont
Geschreven door Peter Veltmans op 21-12-2011
Woensdag 14 december stelde het overkoepelende gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB een eisenbundel op, gericht naar de nieuwe federale regering en de werkgevers. Tegelijkertijd werd een stakingsaanzegging ingediend, die uiterlijk op maandag 30 januari 2012 tot stakingen kan leiden als aan deze eisen niet wordt tegemoet gekomen. Lees verder
Wat na 2 december?
Geschreven door Jef Van der Elst, Paul Piero op 20-12-2011
Woensdag 14 december stelde het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB een eisenbundel op naar de nieuwe federale regering en  de werkgevers.Tegelijkertijd werd een stakingsaanzegging ingediend die uiterlijk op maandag 30 januari 2012 tot een 24-urenstaking kan leiden als aan deze eisen niet wordt tegemoet gekomen. Lees verder
ArcelorMittal: 40 000 mensen op straat in Luik!
Geschreven door Denis Horman op 11-12-2011
«Full Mittal racket»! «Austérité? Ca sent le pavé»! «Besparingen? Dat ruikt naar de straat!»Woensdag 7 december lag gans Luik en omgeving plat door een interprofessionele 24-urenstaking. Tienduizenden vervoegden in de straten van Luik de arbeiders van ArcelorMittal Luik, in actie tegen de nakende sluiting van de hoogovens in Luik, zoals aangekondigd was door Lakshmi Mittal, de zesde rijkste [...] Lees verder
80.000 betogers op straat! Hoe verder? Strijden of onderhandelen?
Geschreven door Céline Caudron, Thomas Weyts op 4-12-2011
De betoging van 2 december werd een groot succes: 80 000 mensen op straat! De wereld van de arbeid laat zich niet in de luren leggen: ondanks alle mooie discours over hoe de offers voor iedereen gelijk zouden zijn, begrijpen de mensen maar al te goed dat dit regeerakkoord een groot offensief is tegen onze sociale verworvenheden. Lees verder