Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Sociaal-Syndicaal
Tegen de aanval op het (brug)pensioen
Geschreven door M. Lievens op 3-11-2004
Binnenkort begint het tweejaarlijks overleg tussen vakbonden en patronaat voor een nieuw interprofessioneel akkoord. Terwijl lange tijd het de gewoonte was dat de vakbonden hun eisen stelden, en de patroonsorganisaties riposteerden, lijken de rollen nu omgekeerd. Dat tekent de krachtsverhoudingen tussen de wereld van de arbeid en het kapitaal, dat [...] Lees verder
Frank Vandenbroucke en de federalisering van de werkloosheidsuitgaven. Een verschil van mentaliteit?
Geschreven door M. Lievens op 29-09-2004
Op een blauwe maandag eind juni ging het er hevig aan toe op het sp.a-partijbureau. Daags voordien had Frank Vandenbroucke in De zevende dag een stevig pleidooi gehouden voor een verregaande staatshervorming, met inbegrip van de overheveling van de werkloosheidsuitkeringen. Wallonië en Vlaanderen zouden hun eigen sociale politiek moeten kunnen voeren, en daarom zou het werkgelegenheidsbeleid gesplitst moeten worden. Lees verder
40 uur! 42 uur! 50 uur! 60 uur!
Geschreven door M. Lievens op 9-09-2004
Meer dan 4 miljoen werklozen telt Duitsland momenteel. En toch lanceerden verschillende patroons er de eis voor de 40-uren week. De directie van Siemens zette de toon. Ze sloot na maandenlange strijd een akkoord met de vakbond IG-Metall om in twee van haar bedrijven de werkweek te verlengen van 35 tot 40 uur. Zoniet zou het bedrijf naar Hongarije verhuizen. Lees verder
De bureaucratische etterbuil van BBTK-Brussel
Geschreven door M. Lievens op 4-05-2004
Na de affaire Faust (zomer 2002) en de daaropvolgende onder voogdijstelling van BBTK-Brussel, leek de rust langzaam weer te keren in BBTK.  Maar plots, kort  voor Mia De Vits voor een plaats op de SP.A lijst 'koos', werd de nationaal secretaris van BBTK-financieën, Thierry Nollet, ontslagen. Dit veroorzaakte heel wat beroering binnen de sector: rumoerige vergaderingen, [...] Lees verder
Poging tot (rechtse) machtsgreep afgeslagen
Geschreven door Patrick Van Pelt op 19-03-2004
Rond de jaarwisseling verbaasden nogal wat leden van de socialistische overheidsvakbond ACOD zich over het nieuwste nummer van hun maandblad Tribune. Op de voorpagina prijkte een paginagroot interview met een voor de meeste mensen totaal onbekend iemand. De titel van het interview maakte ook al niet veel duidelijk : "De adjunct-provinciaal secretaris komt er zeker". Lees verder
Staking bij de Antwerpse openbare bibliotheek. Blijvend Verzet tegen Flexibiliteit Vereist Solidariteit
Geschreven door Peter Veltmans op 11-12-2003
Ruim een jaar reeds voert het personeel van de Antwerpse openbare bibliotheek actie. De laatste 9 maanden blijven de deuren ’s zaterdags dicht door een massaal opgevolgde sta­king van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Onlangs lanceerde het stadsbestuur een medi­atiek tegenoffensief. Waarover gaat het en – vooral – hoe moet het verder ? Lees verder
Herstructurering van de ACOD: Bureaucratisch of Militant?
Geschreven door Peter Veltmans op 19-11-2003
De vakbeweging wordt in België niet alleen geconfronteerd met de gevolgen van de neergang in de kapitalistische economische conjunctuur. De staatshervorming, de Europese eenmaking, de toenemende globalisering en liberalisering van de overheidstaken spelen haar evenzeer parten. De drang naar herstructurering wordt in de Belgische vakbeweging dan ook steeds groter. Lees verder
FORD: het cynisme van de kapitalistische globalisering
Geschreven door M. Lievens op 3-10-2003
Na Renault-Vilvoorde, na de saneringen bij Opel, nu Ford-Genk. De turbulentie in de automobielsector lijkt niet te stoppen. Ondanks het feit dat in België nog steeds het grootste aantal auto’s ter wereld wordt geproduceerd per inwoner, en de automobielsector belangrijker is dan de zogeheten ‘nieuwe economie’, onderging de sector enorme ontwikkelingen de laatste vijftig jaar, en staan de [...] Lees verder
Drieduizend jobs op de helling bij Ford-Genk. Internationale strijd is nodig
Geschreven door David Dessers op 2-10-2003
De Europese directie van Ford heeft bekendgemaakt dat er in de Genkse vestiging drieduizend jobs zullen geschrapt worden. De Ford-Focus zal immers volgens de plannen niet in Genk van de band rollen. In totaal zouden volgens die plannen 2900 arbeiders en 100 bedienden hun jobs verliezen. Een dag eerder viel de productie bij Ford-Genk reeds stil. De arbeiders en hun bonden gaan een lang gevecht [...] Lees verder
Sociaal-democratie : « We zijn machteloos »
Geschreven door Freddy De Pauw op 2-10-2003
“We staan daar machteloos tegenover”, verklaarde Steve Stevaert, de voorzitter van de SP.a donderdagavond in verband met de 3.000 ontslagen bij Ford in Genk. Wat een bekentenis, want daarmee vat Stevaert in feite de balans van  een eeuw sociaal-democratie samen: we zijn machteloos tegenover het grootkapitaal. Een kleine patronale groep kan meer dan ooit beslissen over investeringen, afdankingen en sluitingen. Lees verder