Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Sociaal-Syndicaal
CAO nr. 5...of de bescherming van de syndicale afgevaardigde
Geschreven door JCVanni op 5-10-2008
De syndicale delegatie in een bedrijf vormt eigenlijk een buitenbeentje in het instrumentarium die de belangen van de werkmens moet behartigen. Historisch gezien is zij het oudste lichaam van de vakbonden. Zij zijn in de bedrijven ontstaan ten gevolge van de onmenselijke werkomstandigheden van de arbeiders. Dezen begonnen zich in groep te organiseren en vormden in feite syndicale delegaties avant [...] Lees verder
Sociale verkiezingen : iedereen gewonnen ?
Geschreven door Guy Van Sinoy op 5-07-2008
Van 5 tot 18 mei vonden in de bedrijven de sociale verkiezingen plaats. Het resultaat ervan verschilt slechts in licht mate van het resultaat van de sociale verkiezingen van 2004. En nochtans, als je de verklaringen van de verschillende syndicale leidingen doorneemt, lijkt het wel alsof iedereen gewonnen heeft. Lees verder
Voor een strijdbaar actieplan
Geschreven door Chris Den Hond op 2-07-2008
Veel volk. De syndicale actieweek bracht veel volk op de been. Meer dan iedereen had verwacht. En daar was ook reden voor. Zoals overal in Europa schieten de prijzen omhoog van voedingsproducten, gas en elektriciteit, terwijl onze inkomsten dalen. De mensen pikken het niet meer.
Lees verder
Syndicale acties: Alles stijgt... behalve onze lonen!!
Geschreven door SAP op 11-06-2008

Deze week organiseren de vakbonden in gemeenschappelijk front acties voor meer koopkracht, verspreid over de provincies. Deze hebben meer succes dan sommigen voorspeld hadden. Vele duizenden, op sommige plaatsen zelfs tienduizenden mensen komen op straat voor meer koopkracht. Terecht! Het leven wordt immers reëel duurder, dat kunnen allerlei gezondheidsindexen nog moeilijk verhullen. Lees verder

Een crisis zoals een ander?
Geschreven door M. Lievens op 13-05-2008
Een crisis in de huizenmarkt in de VS was al geruime tijd aangekondigd, maar de uitbarsting van de zogenaamde ‘subprime’ crisis in augustus 2007 rammelde de financiële markten toch deftig dooreen. In hun zoektocht naar winst namen Amerikaanse banken grote risico’s door gemakkelijke en vaak frauduleuze hypotheekleningen toe te staan aan mensen die niet solvabel zijn. Lees verder
Stakingsbeweging dwingt koopkracht af!
Geschreven door Jef Van Der Elst op 5-05-2008
Sinds het Globaal Plan van 1993 wordt de mogelijke stijging van onze lonen begrensd door een loonnorm. Voor de periode 2007 en 2008 werd deze vastgelegd op 5% : de lonen mogen niet meer stijgen dan 5% gespreid over twee jaar en met inbegrip van de indexverhogingen. In 2006 kwamen de sociale partners zelfs overeen dat die loonnorm strenger dan ooit zou moeten toegepast worden. Lees verder
Opmerkelijke stakingsgolf
Geschreven door Chris Den Hond op 20-02-2008
Een stakingsgolf in België? Wie had dat verwacht? De afgelopen weken zijn in België duizenden werkmensen in staking gegaan. Het begon in Limburg en elke dag in januari was er wel ergens een bedrijf in België in staking. Lees verder
Lonen, prijzen en winsten in het paradijs van de kapitalisten
Geschreven door Ataulfo Riera op 3-01-2008
Marx schreef in zijn tijd dat België een "comfortabel paradijs was voor de kapitalisten". Als we rondom ons kijken, kunnen we dat niet ontkennen. De sociale ongelijkheid groeit en de rijkdom is hoe langer hoe meer ongelijk verdeeld tussen Arbeid en Kapitaal. Tot nu toe zonder noemenswaardig verzet vanwege de vakbondsorganisaties. De zaken lijken er nog op te verergeren met de prijzen die stijgen [...] Lees verder
Videoreportage overhandiging 100.000 handtekeningen door "Red de solidariteit"
Geschreven door Chris Den Hond op 14-12-2007
Chris Den Hond maakte een video-reportage bij de overhandiging van de eerste schijf van 100.000 handtekeningen van de petitie "Red de solidariteit". Lees verder
Albert Vanden Eynde: "Enkel met de recente loonsverhoging van Johny Thijs, kan je vijf postbodes aanwerven"
Geschreven door David Dessers op 25-05-2007

"Flexibiliteit is als een rekkertje. Je kunt er hard aan trekken, maar op zeker moment breekt het. Dat is nu aan het gebeuren." We spraken met syndicaal secretaris Albert Vanden Eynde over de poststaking van vandaag. Lees verder