Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Privé-sector
AB Inbev: geen akkoord over sociaal plan
Geschreven door Bruno De Wit, Alex Van Cauwenbergh op 25-05-2011

In de nacht van 24 mei bereikten de vakbonden en directie bij AB Inbev geen akkoord over een sociaal plan voor de reeds lang in de luchthangende herstructureringen. De vakbonden hamerden op de syndikale eis voor een gelijkwaardige regeling tussen arbeiders en bedienden. De onderhandelaars zijn zonder verdere agenda uit elkaar gegaan. Volgt er sociale onrust? Lees verder

Nationale staking bij de bewakingssector: een interview
Geschreven door Bruno De Wit, Issam Benali op 25-05-2011

Naar aanleiding van de nationale staking bij de bewakingssector op 23 mei hadden we een gesprek met Issam Benali, secretaris van de Algemene Centrale in Antwerpen en verantwoordelijke voor de sector. Lees verder

BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde. De strijd voor de heropname van de 5 gaat door
Geschreven door Guy Van Sinoy op 2-05-2011

Op 3 september 2010 werden de 5 vakbondssecretarissen van de sector industrie van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde (Eric Van der Smissen, Bernadette Mussche, Hendrik Vermeersch, Ria Cerulis en Martin Willems) door het Federaal Secretariaat van BBTK en bloc ontslagen wegens “een ernstige fout”. Lees verder

Mechelen: het rommelt bij DuPont
Geschreven door Bruno De Wit op 10-04-2011

N.a.v. het sociaal conflict bij het Mechels chemiebedrijf DuPont hadden wij een interview met Danny Absillis van de Algemene Centrale van het ABVV. Danny was vroeger nog vakbondsafgevaardigde bij DuPont en kent het bedrijf als zijn broekzak. Lees verder

Interprofessioneel akkoord (IPA): vakbondsmobilisaties zonder vervolg?
Geschreven door Denis Horman op 25-03-2011

Na het verwerpen van het voorstel van Interprofessioneel Akkoord (voor de privé-sector) door het ABVV (met 75%van de stemmen) en het ACLVB (met 55% van de stemmen), en de goedkeuring ervan door het ACV (met 68% van de stemmen, maar waarbij de bediendencentrales CNE/LBC tegenstemden), heeft de regering Leterme (liberalen, christendemocraten en socialisten) een, lichtjes [...] Lees verder

ABVV en ACLVB-militanten halen de kastanjes uit het vuur – de ACV-leiding verhindert brede vakbondseenheid op 4 maart
Geschreven door Bert Inwoud op 3-03-2011

De oekaze van Yves: "Vakbonden, stop er mee!"

Vrijdagmorgen heeft de ministerraad van de ‘regering van lopende zaken’ het bemiddelingsvoorstel voor het IPA goedgekeurd. Premier Leterme had er vorige week op gehamerd dat de regering het IPA door de strot zou rammen. Lees verder

Scheikunde? Petrol? Actie!
Geschreven door SAP-Web op 25-02-2011

Zeggen dat niet alle centrales en gewesten van het ABVV even stevig mobiliseren tegen het Interprofessioneel Akkoord van sociale afbraak is een understatement van de orde “Er roert iets in het Oosten”. Gelukkig zijn er ook centrales en gewesten die wel een degelijk actieplan hebben opgemaakt, en er serieus voor gaan. Dankzij hen zou de actiedag op 4 maart toch [...] Lees verder

4 Maart: nationale actiedag tegen het IPA: “De honden blaften, de karavaan trok voorbij?”
Geschreven door Bert Inwoud op 17-02-2011

We schreven het al in een vorig artikel : “Via de sociale strijd tegen dit IPA kan de politieke impasse in dit land doorbroken worden en kan de arbeidersbeweging terug de echt politiek belangrijke zaken op de agenda zetten”

Maar wat we merken, is dat van een gemeenschappelijk vakbondsfront er helemaal geen sprake is. Lees verder

Waarom het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 niet enkel voor bedienden onaanvaardbaar is
Geschreven door Jef Van Der Elst op 29-01-2011

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 ligt zwaar onder vuur. De eerste en de heftigste reacties hierop kwamen van de bediendenvakbond BBTK. Ondertussen zijn er ook sterke kritieken vanuit de LBC (ACV). Ook de CMB (ABVV-Metaal) heeft sterke kritiek geuit. In dit artikel willen wij uitleggen dat het IPA ook voor de mensen die nu nog in een arbeidersstatuut [...] Lees verder

Het patronaat bereidt de sociale afbraak voor
Geschreven door Guy Van Sinoy op 14-01-2011

De onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2011-2012 gaan alle werknemers uit de privé-sector aan. De onderhandelingen gaan vooral over de lonen, de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut en de verlenging van de akkoorden over de uitzonderlijke brugpensioenen voor bepaalde beroepen. De onderhandelingen slepen al een hele tijd [...] Lees verder