Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Radicaal links
Bij de dood van Lode Van Outrive
Geschreven door David Dessers op 25-08-2009
Lode Van Outrive is gestorven. Lode werd 77 jaar en vocht al een tijdje tegen kanker. Eens te meer verliezen we een linkse intellectueel en een man die er ook tijdens zijn laatste levensjaren niet voor terugdeinsde om kleur te bekennen, een man die tot zijn laatste adem besliste om te gaan voor zijn idealen. Als vroeger Europees parlementslid voor de SP valt vooral zijn recent gevecht tegen de zogenaamde Europese grondwet op. Lees verder
Video: Olivier Besancenot steunt de lijst LCR-PSL
Geschreven door SAP op 14-05-2009
Olivier Besancenot, woordvoerder van de Franse Nouveau Parti Anticapitaliste, steunt 'met twee handen en twee voeten' de lijst LCR-PSL in België, getrokken door Céline Caudron.

[...] Lees verder
Jaap Kruithof: Venceremos
Geschreven door David Dessers op 26-02-2009
Op woensdag 25 februari stierf Jaap Kruithof, -professor moraalfilosofie, schrijver en linkse opiniemaker. Kruithof behoorde tot een generatie van marxistische intellectuelen die in de tweede helft van de twintigste eeuw het katholieke Vlaanderen op zijn grondvesten deed daveren en die mee de inhoudelijke fundamenten legde voor de radicalisering van 68 en alles wat daarop volgde. Lees verder
Linkse samenwerking en de PVDA
Geschreven door SAP op 10-02-2009

In De Morgen van 19 januari stelde Peter Mertens (PVDA) terecht dat de politiek van de sp.a de hele linkerzijde heeft verzwakt. Vele jaren in de regering hebben er de toestand voor de linkerzijde en de arbeidersbeweging niet op verbeterd. Meer dan ooit is er nood aan een vernieuwde, offensieve linkerzijde die de neoliberale recepten laat voor [...] Lees verder

Europese verkiezingen: De SAP en de LSP komen samen op in Franstalig België
Geschreven door Ataulfo Riera & Céline Caudron op 5-02-2009
Binnen een half jaartje vinden er ondermeer Europese verkiezingen plaats. En hoewel 2009 voor België en Europa met de kapitalistische crisis weinig goeds voorspelt, weigeren de traditionele partijen – of ze zich nu rechts dan links noemen – te breken met het neoliberale beleid dat de Europese Unie voorschrijft. Of we het nu hebben over die economische crisis, de klimaatverandering of [...] Lees verder
PVDA kondigt vernieuwing aan: "We vernieuwen niet de idealen, wel de aanpak"
Geschreven door David Dessers op 12-03-2008
Op zondag 2 maart vond aan de VUB de slotzitting plaats van het 8ste congres van de PVDA. In een tot de nok gevulde Aula Q lichtte de nieuwe voorzitter van de partij, Peter Mertens, de aangekondigde vernieuwing toe. “We zijn in het verleden vaak te doctrinair geweest, te belerend, te ongenuanceerd, te hard in onze confrontatie met andere organisaties in plaats van ermee samen te werken”.  [...] Lees verder
Erik De Bruyn (SP.A-Rood): "Dé succesformule voor links bestaat vandaag niet"
Geschreven door David Dessers op 5-03-2008
Bij de jongste voorzittersverkiezing van de SP.A verraste Erik De Bruyn vriend en vijand. Terwijl zijn kandidatuur aanvankelijk werd weggelachen door de partijtop, kreeg hij uiteindelijk vanuit het niets de steun van 34% van de leden achter zich. De Bruyn en zijn linkse stroming SP.A-Rood groeiden met hun pleidooi voor een linkse koerswijziging stilaan uit tot een nachtmerrie voor Caroline Gennez en de rest van de top. Lees verder
Linkse herschikking en strategie
Geschreven door M. Lievens op 5-11-2007
In België blijft de radicale linkerzijde ter plaatse trappelen, na zovele mislukkingen om tot een nieuwe politieke formatie te komen die de strijd tegen het neoliberalisme politiek kan verenigen en vertolken. Elders in Europa lukte dit vaak wel. Die nieuwe linkse partijen kwamen telkens tot stand in een heel specifieke, nationale context. Er is dan ook helemaal geen sprake van een eenduidig proces [...] Lees verder
Balansartikel CAP - En nu? Back to the roots!
Geschreven door David Dessers op 1-11-2007
Op 1 september publiceerden we op de sapsite een interview met Lode Van Outrive, waarin hij afrekent met het CAP. ‘Ze hebben het nog altijd niet begrepen en CAP kunt ge vergeten’, was de titel die hij zelf verzon voor het interview. De integrale tekst staat nog steeds online. Wij willen in dit artikel ingaan op enkele interessante passages uit de tekst en nagaan welke politieke perspectieven [...] Lees verder
Over de linkerzijde en de verkiezingen (voor de laatste keer!)
Geschreven door SAP op 15-05-2007
Met de SAP wilden we tijdens de verkiezingscampagne niet teveel kritiek leveren van op de zijlijn. Een stemoproep zonder illusies, en dan is het aan de deelnemende lijsten om er het beste van te maken. De vele positieve en negatieve reacties op onze stemoproep nopen ons nog een laatste keer onze inschatting van de situatie en onze opvatting van politiek bedrijven uit de doeken te doen. Lees verder