Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Politiek
Naar een noodregering?
Geschreven door Thierry Pierret op 18-04-2011

Koninklijk onderhandelaar en voorzitter van de CD & V, Wouter Beke mag dan al het aantal vergaderingen vermenigvuldigen, toch schijnt alles muurvast te zitten. Alle partijen verzekeren dat ze tot een degelijke overeenkomst willen komen. Maar in hun hoofdkwartieren groeit het ongeduld ten overstaan van de politieke stagnatie. Lees verder

Staatsgreep op kousenvoeten
Geschreven door Céline Caudron op 9-02-2011

Onze politiekers hebben gekapituleerd voor de druk van de markten die willen dat de besparingen “eindelijk” worden doorgevoerd in België. Eeuwig ontslagnemend premier Leterme gaat, in opdracht van Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen, een budget in elkaar knutselen dat onze sociale verworvenheden ernstig begint uit te hollen. Lees verder

Debat: Links en het ontluiken van een nieuw bewustzijn. Over de betoging van 23 januari
Geschreven door Paul Van Pelt op 6-02-2011

Op zondag 23 januari 2011 betoogden tienduizenden mensen om uitdrukking te geven aan hun ontevredenheid over de politieke gang van zaken in België. De 'boodschap' van organisatoren zowel als deelnemers baadde in een mix van vaagheid, naïeve verwachtingen en goede bedoelingen. In de media waren de verwijzingen naar de 'witte mars' niet uit de lucht. Lees verder

Nieuwe brochure van het ABVV over het N-VA-programma
Geschreven door SAP-Web op 18-01-2011

Het Vlaams ABVV bracht recent een brochure uit over het sociaal-economisch programma van het N-VA. De brochure is zeker aanbevolen lectuur voor alle syndicale militanten en progressieve activisten op zoek naar argumenten tegen de nationalistische opbodpolitiek. Lees verder

De shockdoctrine op zijn Belgisch...
Geschreven door Daniel Tanuro op 12-01-2011

In haar boek «De shockdoctrine, de opkomst van rampenkapitalisme» toont de Canadese andersglobaliste Naomi Klein op overtuigende wijze aan hoe het neoliberale model werd opgelegd doorheen een serie schokken. Schokken die toelieten om de burgerlijke parlementaire democratie te omzeilen en tegelijkertijd de sociale bewegingen bij verrassing te pakken. [...] Lees verder

Is de fiscale druk werkelijk te hoog ?
Geschreven door Johan Seynaeve op 8-01-2011
Johan Seynaeve, militant van de ACOD-Financieën schreef een interessante tekst over de fiscaliteit in België. Hij ontkracht de verhalen over de hoge belastingdruk waaraan "iedereen" onderhevig zou zijn. De brochure levert heel wat munitie aan vakbondsmilitanten en linkse activisten om de discours van de patroonsorganisaties en de rechterzijde mee te bekampen. Lees verder
Voor een nieuwe Operatie Waarheid
Geschreven door Thierry Pierret op 19-11-2010

Het ABVV lanceerde eind oktober een oproep voor een sociaal front tegen het risico van een gedeeltelijke of gehele regionalisering van de Sociale Zekerheid en de directe belastingen. 

De oproep is duidelijk tegen de N-VA van Bart De Wever gericht. De N-VA en dan vooral haar kopstuk kregen natuurlijk bij de verkiezingen van juni ook [...] Lees verder

Wat wil de N-VA? Confederalisme als dekmantel voor liberalisme
Geschreven door Jean Peltier op 17-11-2010

De nota die “verduidelijker” Bart De Wever heeft voorbereid aan het einde van zijn missie op 16 oktober sloeg in als een bom tijdens de politieke “onderhandelingen”. De Franstalige partijen hebben het meteen afgeschoten omdat het een inkomensverlies van 498 miljoen euro inhield voor Wallonië (dat tot een bedrag van 92 miljoen euro zou kunnen worden teruggebracht via een mogelijk “solidariteitsmechanisme”). [...] Lees verder

Dubbele polarisering in het stemhokje
Geschreven door Thierry Pierret en Thomas Weyts op 9-07-2010

De vervroegde parlementsverkiezingen van 13 juni waren een echte breuk met het verleden. Zelden was de uitslag zo duidelijk, en tegelijkertijd zo tegengesteld aan beide kanten van de taalgrens. Lees verder

Frans- of Nederlandstalig: gelijke rechten…
Geschreven door Chris Den Hond op 26-04-2010

Niet in staat om de sociale crisis op te lossen, valt de regering over de communautaire kwestie: BHV, het regionaliseren van dossiers en de taalkwestie rond Brussel. In een reeks staatshervormingen vroeger zijn een aantal socio-economische dossiers gecommunautariseerd of geregionaliseerd: energie, urbanisme, leefmilieu, werkgelegenheid, economie, huisvesting, landbouw, openbare werken en transport. Lees verder