Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Politiek
Rood!-Antwerpen congresseerde op 31 maart
Geschreven door Stephen Bouquin, Erik De Bruyn, Elke Heirman, Ivo Janssen, Mischa Vanherck, Peter Veltmans en Jan Vlegel op 6-04-2012

Op 31 maart congresseerde de Antwerpse afdeling van Rood! succesvol over haar stadsprogramma. Er werd tevens een balans opgemaakt van de gesprekken met PVDA en Groen, en bepaald hoe Rood!-Antwerpen haar politieke actie zal ontplooien naar de gemeenteraadsverkiezingen [...] Lees verder

Wanneer ideeën zich meester maken van de mensen…
Geschreven door Daniel Tanuro op 27-02-2012
Het kapitalisme is in een zeer diepe crisis gestort. Het gaat niet enkel over een recessie, waarin dit systeem regelmatig belandt, maar om een vorm van historische panne. Zij is het resultaat van een samenkomen van verschillende tegenstellingen en tegenstrijdigheden Lees verder
Hoe de nota Di Rupo de arbeidsmarkt zal veranderen naar Duits model...
Geschreven door Jef Van Der Elst op 30-11-2011
In de nota Di Rupo wordt zeer veel gezegd over de arbeidsmarkt: er wordt gesproken over veranderde regels met betrekking tot schoolverlaters, geleidelijke afbouw van de werkloosheidsvergoeding, verhoging van de leeftijd voor brugpensioenen en afbouw van de systemen van tijdskrediet. Lees verder
Het ABVV moet breken met sp.a en PS en aan een politiek alternatief werken
Geschreven door Daniel Tanuro op 25-11-2011
Op het moment dat we dit schrijven weten we nog niet zeker of PS-voorzitter Elio Di Rupo effectief Eerste Minister wordt  van een neoliberale regering. Een regering die een brutaal offensief zal starten tegen de werkende bevolking. Een ding is wel zeker: de arbeidersklasse zal niet kunnen rekenen op de PS en de sp.a om haar belangen te verdedigen. Lees verder
Een reële verarming voor gepensioneerden, werkenden en werklozen
Geschreven door Paul Piero op 23-11-2011
Na meer dan 500 dagen kan er nog steeds geen regering gevormd worden. Na de communautaire kwesties, is het nu de begroting die de drie traditionele politieke families parten speelt. Wekenlang slepen de onderhandelingen over de opmaak van die begroting zich voort. Op het moment dat we dit schrijven wordt voor de zoveelste keer een “cruciale” onderhandelingsdag aangekondigd. Lees verder
Een staatshervorming vol gevaar
Geschreven door Thierry Pierret op 23-11-2011
De akkoorden over BHV, over de nieuwe speciale financieringswet van Gemeenschappen en Gewesten en over de bevoegdheidsoverdrachten van het federale niveau naar de regio's werden unaniem op applaus onthaald door de pers, zowel langs Vlaamstalige als Franstalige kant. Lees verder
Rood! in de stijgers
Geschreven door Rood! op 16-10-2011

Een gesprek met Erik De Bruyn, Elke Heirman en Stephen Bouquin Lees verder

Begroting 2012: minder democratie, meer “debtocratie”
Geschreven door Daniel Tanuro op 18-08-2011

Eerste Minister van de regering van lopende zaken Yves Leterme wil dat het parlement haar vakantie inkort om het akkoord te ratificeren dat op 21 juli op Europees niveau werd vastgelegd omtrent het schuldbeheer van de afzonderlijke lidstaten in de Eurozone. Het gaat over het “geven van positieve signalen aan de markten”, zegt hij, wat impliceert dat er een begroting [...] Lees verder

De dictatuur van de markten, de Belgische monarchie en het Vlaamse nationalisme
Geschreven door Daniel Tanuro op 3-08-2011

De televisietoespraak die koning Albert II gaf naar aanleiding van de nationale feestdag heeft ter linkerzijde niet de aandacht gekregen die ze verdiende. De koning is eens te meer uit zijn constitutionele rol gestapt door de bevolking op te roepen samen met hem in beweging te komen, en zo druk uit te oefenen op de politieke klasse, die niet in staat is de problemen op te lossen. Lees verder

Regeringsvorming: Di Rupo kiest voor pure sociale afbraak
Geschreven door Peter Veltmans op 5-07-2011

Op 4 juli maakte formateur Elio Di Rupo zijn lang verwachte “formatienota” bekend. Die nota bevat vier hoofdstukken: de overheidsfinanciën, de staatshervorming (waaronder ook het BHV-dossier), de financieringswet en een sociaal-economisch luik. Ook justitie, migratie en asiel en politieke vernieuwing worden erin aangeraakt. Lees verder