Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Andere
Katrina: Een niet zo natuurlijke ramp
Geschreven door Daniel Tanuro op 6-11-2005
Katrina. Zelden heeft een ramp de naam " natuurlijk " zo weinig verdiend. De dreiging was gekend en de tragische menselijke tol (2000 doden ?, 10.000?, 20.000?)(1) is het resultaat van een cynische politiek, op de rand van het sociaal eugenisme. Lees verder
Een andere kijk op de productiekrachten
Geschreven door Daniel Tanuro op 24-09-2005
Al wie vertrouwd is met de marxistische cultuur kent ongetwijfeld de tekst waarin Marx uitlegt dat op een bepaald niveau van hun ontwikkeling de productiekrachten botsen met de productieverhoudingen, en dat deze vervangen moeten worden door socialistische verhoudingen. Deze zin wordt gewoonlijk geïnterpreteerd als een bewijs voor het 'productivisme' van de auteur van Het Kapitaal. Lees verder
De GROND van de zaak! Kapitalisme en bodemverarming
Geschreven door Daniel Tanuro op 18-08-2005
Gedurende een lange periode na de uitvinding van de landbouw, kon de menselijke tussenkomst in de natuur in grote lijnen als volgt omschreven worden: de mens consumeerde landbouwproducten die hij teruggaf aan de bodem in de vorm van uitwerpselen. De materiële kringloop tussen mens en natuur was in orde. De echte belasting van de natuur beperkte zich in grote lijnen tot de mijnbouw en de ontginning [...] Lees verder
To REACH or not to REACH
Geschreven door Daniel Tanuro op 16-05-2005
Honderdduizend chemische producten circuleren in de Europese Unie. Het merendeel (99 % van het totale volume!) werd nooit getest op hun toxisch karakter. De Commissie lanceerde een programma, REACH gedoopt (1), waartegen de patroons zich heftig verzetten. En met succes: na alle toegiften en amendementen, blijft van REACH nog slechts een schaduw over... Lees verder
Het gezichtsbedrog van waterstof
Geschreven door Daniel Tanuro op 20-04-2005
Waterstof is goed op weg om de nieuwe fata morgana op het vlak van de energie te worden van een kapitalistisch systeem dat niet in staat is in te zien dat zijn bezeten neiging tot accumulatie de mensheid op een muur stort. Lees verder
Tsnunami: We zijn gewaarschuwd
Geschreven door Daniel Tanuro op 22-02-2005
Aardbevingen kunnen uiteraard niet toegeschreven worden aan de opwarming van de planeet. Toch maakt de catastrofe die de kusten van de Indische Oceaan trof het mogelijk een idee te vormen van een aantal gevaren die ons bedreigen als we niet de adequate maatregelen nemen om de klimaatswijziging te beperken. Inderdaad, twee belangrijke verschijnselen - naast vele andere - die het gevolg [...] Lees verder
De topjaren van koning Auto en keizer Camion
Geschreven door Mark Brens op 30-01-2005
Nu al bijna 80 jaar kregen de auto en de vrachtwagen voorrang op alle andere vormen van mobiliteit. Tegelijk nam de omvang van het spoornet en van de binnenvaart af. We beseffen nauwelijks de enorme inzet aan energie, middelen en mensen die nodig zijn om onze mobiliteit op rubberen banden te laten lopen, aangedreven met fossiele brandstoffen. Lees verder
GGO's, of hoe het leven koloniseren?
Geschreven door Sébastien Brulez op 12-01-2005
In november lanceerde de groep Carrefour zijn eerste product in België dat genetisch gemodificeerde organismeen (GGO's) bevat. Het gaat over frituurolie op basis van genetisch gemodificeerde sojaolie. Met een lage prijs van 1,55 euro per liter mikt de winkelketen op de bescheiden burger. Niet alleen de impact van GGO's op de gezonheid en het milieu zijn in het geding. Lees verder
Over arbeiders en boeren
Geschreven door Daniel Tanuro op 27-12-2004
Veel marxisten analyseerden reeds de industriële revolutie van de 18de-19de eeuw, de voortdurende technologische ontwikkeling waaraan die ten grondslag lag en de gevolgen daarvan op verschillende vlakken. Veel minder talrijk zijn de studies over de landbouwrevolutie die begon in de 15de eeuw in Vlaanderen en duurde tot de 19de eeuw in de minst ontwikkelde regio's van Europa1. Lees verder
Groene zeepbellen
Geschreven door Daniel Tanuro op 4-11-2004
Als het alternatieve potentieel van de politieke ecologie als een zeepbel is gesprongen, dan is dat niet alleen omdat de groenen een neoliberale politiek hebben gevoerd in de regering, of omdat ze in hun rangen nogal wat activistische bureaucraten tellen. Die elementen volstaan niet om de snelheid en de omvang van de kwalitatieve omslag te verklaren die zich heeft voorgedaan bij de groene partijen. Lees verder