Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Algemeen
Vakbondbashing
Geschreven door Ludo Segers op 14-03-2012
De algemene staking van 30 januari verliep in een sfeer van sterke polarisatie. Op zichzelf moet dat niet verwonderen. Een staking is het moment waarop de aantallen tellen. Stakers of niet-stakers, zwart of wit, geen grijs. Binnen of buiten. De nuances zijn voor vooraf en achteraf. Lees verder
Een open brief van enkele delegaties aan Rudy De Leeuw en de kameraden van het ABVV
Geschreven door SAP-Web, vakbondsdelegaties van het ABVV op 3-03-2012
Een reeks vakbondsdelegaties van het ABVV uit de Antwerpse petrochemische bedrijven en DAF-Oevel verspreiden momenteel een brief aan Rudy De Leeuw en de ABVV-militanten. In hun open brief pleiten ze heel duidelijk voor een breuk met de sp.a en voor het nemen van initiatieven vanuit het ABVV om opnieuw tot een politieke vertegenwoordiging van de werkende bevolking te komen. Lees verder
Staking geslaagd, stop de onderhandelingen! - FOTOREPORTAGE
Geschreven door Thomas Weyts op 2-02-2012

De nationale 24-urenstaking van 30-1 was zeker een succes. In de meeste regio's lagen de grote industriële bedrijven, de havens, het openbaar vervoer (spoorwegen, trams en bussen), ... stil. Ook in het onderwijs, bij delen van het stadspersoneel in de grotere steden en gemeenten, enz. was de staking voelbaar. Lees verder

Pensioendebat: wat als de levensverwachting er op achteruit gaat?
Geschreven door SAP-Web op 29-01-2012

«We leven met z'n allen langer, dus is het ook maar normaal dat we allemaal langer aan het werk blijven. Anders kan de actieve bevolking de pensioenen niet meer betalen...». Het argument bij uitstek van de regeringen die de pensioenleeftijd willen verhogen. Lees verder

Oudere werklozen worden keihard aangepakt
Geschreven door Lucien Van Espen op 25-01-2012
Zowel de regering Di Rupo als de “sociale partners” binnen de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen (SERV) hebben de oudere werklozen in het vizier.Langs de ene kant krijgen oudere langdurig werklozen van de regering Di Rupo pas vanaf 55 jaar een anciënniteitstoeslag op hun RVA-uitkering, ipv op 50 jaar, aan de andere kant wil de SERV, waarin ook de vakbonden zetelen (sic!), oudere werklozen [...] Lees verder
Tobback haalt uit naar de vakbonden, een syndicalist dient hem van antwoord
Geschreven door Sven Naessens op 25-01-2012
Naar aanleiding van de recente uithaal van sp.a-voorzitter Bruno Tobback kroop Sven Naessens in zijn pen. We publiceren met plezier de mail die hij aan “kameraad” Tobback verzond. Lees verder
Open brief aan Patrick Develtere, algemeen voorzitter van het ACW
Geschreven door Beweging CAB op 23-01-2012
Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. In Visie (25/11/11) vraagt u zich af hoe we toch in het midden van die storm zijn terecht gekomen, welke lessen we daaruit kunnen trekken en hoe het nu verder moet met de – in de publieke opinie- zwaar belaagde christelijke arbeidersbeweging. Lees verder
Wat betekenen de besparingsmaatregelen van Di Rupo voor mij als vrouw?
Geschreven door Femke Urbain op 23-01-2012
Het is geen echte verrassing dat de besparingsmaatregelen van Di Rupo vrouwen op verschillende terreinen het hardst zullen treffen. In dit artikel alvast een eerste overzicht van de gevolgen. We komen hier later zeker nog op terug. Lees verder
Welke weg voorwaarts voor ABVV en ACV?
Geschreven door Paul Van Pelt op 15-01-2012
De brutaliteit van de regeringsmaatregelen jaagt de vakbeweging in de gordijnen. Dat bleek al bij de publicatie van de nota Di Rupo. Toen al namen de drie (!) vakbondsleidingen stelling in tegen de neoliberale logica van die nota. Er werd dan ook gereageerd met een protestmeeting op 15 november, gevolgd door een betoging op 2 december met 80.000 deelnemers. Lees verder
Open brief aan de secretarissen en voorzitters van ABVV Metaal
Geschreven door Groepsbegeleiders ABVV METAAL op 13-01-2012
Kameraden,Sedert de laatste Syndicale Raad blijven wij een beetje op onze honger zitten. We hoorden duidelijk het ongenoegen in de zaal wat betreft de aanpak en snelheid van Minister van Quickenborne in de besparingsmaatregelen en de ingrepen die we aan de lijve zouden ondervinden. Lees verder