Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Wim De Meester (VAK/Gastvrij Gent): "Wij doen een oproep om het politiek immobilisme te doorbreken" PDF Print Email
Geschreven door Fréderic L. op woensdag, 15 april 2009

In februari kwamen verschillende Gentse organisaties bijeen om rond het platform van Gastvrij Gent opnieuw acties op te zetten voor mensen zonder papieren. Er werd onder andere naar de rector van de Universiteit van Gent (UGent) gestapt om een lokaal ter beschikking te krijgen waar studenten en mensen zonder papieren samen activiteiten konden opzetten en elkaar beter leren kennen. Eén van de gangmakers aan de UGent is Wim De Meester, laatstejaarsstudent geschiedenis en lid van het Vluchtelingen Aktie Komitee (VAK).

Wim: “Een jaar geleden werd een regeerakkoord ondertekend waarin bepaald werd dat meer duidelijkheid ging geschapen worden voor mensen zonder papieren. Er zou een rondzendbrief komen met duidelijke criteria die de willekeur van de laatste jaren opheft. We stellen vandaag vast dat er een jaar lang een non-beleid is gevoerd. Er was zeker onenigheid binnen de regering, maar van minister Turtelboom zijn er amper initiatieven gekomen om dit probleem op te lossen. Een jaar na de aankondiging dat er een omzendbrief ging komen (18 maart, nvdr), willen we nogmaals de aandacht vestigen op deze problematiek en we merken dat tal van organisaties mee op de kar springen, zoals de universiteiten en een hele reeks middenveldorganisaties.”

Mensen zonder papieren

Wim: “Ondertussen merken we dat vele mensen zonder papieren ten einde raad zijn en beginnen te spelen met hun leven door te grijpen naar bezettingen, kraanbeklimmingen, hongerstakingen, … De meeste mensen die overgaan tot radicalere acties, zijn mensen die hier al langer verblijven. Vooral financieel is het zeer moeilijk om rond te komen. Zeker gezinnen met kinderen die hier wel school kunnen lopen, moeten ondertussen op zoek naar inkomsten. Een identiteitskaart, of vooral het gebrek eraan, berooft je van heel veel vrijheden en rechten die wij als “Belgen” wel hebben, puur omdat wij hier geboren zijn. Die mensen leven echt supergestresseerd. Men werkt meestal tegen een hongerloon in de bouw- of landbouwsector en ondertussen leef je steeds met de dreiging boven je hoofd om opgesloten te worden en uit het land gezet te worden. Die mensen eisen nu gewoon duidelijkheid.”

“Dat die onzekerheid knaagt, merken we ook in Gent. Deze week is er weer een Nepalees opgenomen in het ziekenhuis. Hij had al eerder een cynisch record gebroken van meer dan 80 dagen hongerstaking. Die man heeft veel permanentie gedaan in het centrum aan de UGent en heeft een depressieve aanval gekregen. Op de vergadering werd een gedicht van hem voorgedragen waarin hij stelde dat hij nooit meer negatief zou denken, in welke situatie hij ook verkeert. Toen dat werd voorgelezen was het even stil, want dat getuigt van enorme moed.”

Ijveren jullie zelf voor criteria? Is het gevaar niet groot dat heel wat mensen uit de boot gaan vallen?

Wim: “Gastvrij Gent en UGent ijveren niet voor die criteria. Zeker gezien die rechtse regering, vrezen wij dat heel veel mensen uit de boot zullen vallen. Wij als beweging ijveren gewoon voor meer duidelijkheid en daarna kunnen we evalueren wat minister Turtelboom naar voren schuift. Het is een oproep om het politiek immobilisme te doorbreken en mensen te sensibiliseren. Voor mij is het huidige platform met zoveel organisaties een soort opstapje om meer discussie op gang te brengen. Er is iets aan het bewegen en we moeten daar gewoon op verder bouwen. De ene actie sluit de andere uit. Ik blijf me bijvoorbeeld verzetten tegen gesloten centra. Het is een beetje cynisch dat Open VLD en Turtelboom blijven spreken van een soort aanzuigeffect dat zou worden gecreëerd wanneer er een algemene of gedeeltelijke regularisatie zou komen. Dat aanzuigeffect is er vandaag al en wordt gecreëerd door het neoliberaal model wereldwijd. Ons ontwikkelingsbeleid is bovendien een druppel op een hete plaat. Het probleem zit veel dieper. Een aanzuigeffect gaat er altijd zijn in een ongelijke wereld.”

Overwinningen boeken

Wim: “We behalen ook kleine overwinningen. Bijvoorbeeld met onze studentenbeweging Gastvrij UGent, die bestaat uit verschillende studentenorganisaties aan de universiteit van Gent. Wij zijn naar de Rector gestapt om intern op de universiteit dingen te veranderen. Jongeren zonder papieren die willen gaan verder studeren hebben zware financiële lasten. De Gentse rector Paul Van Cauwenberghe gaat nu pleiten op de Vlaamse Interuniversitaire Raad om een soort sociale kas op te stellen, een hulp bij studietoelagen en –materiaal.”

“Hier in Gent zie ik wel veel sympathie. Probleem is alleen beperkte mankracht. Toch zie je een zeer actieve groep van mensen zonder papieren die de studenten op sleeptouw nemen. In Gent is het ook een beetje later op gang gekomen dan bijvoorbeeld in Brussel. Het zal dus even tijd vergen om de beweging echt op te bouwen. Ik heb ook het gevoel dat de pers er op gesprongen is. Dat kan dan weer een stimulans zijn om de beweging verder te verbreden en Turtelboom onder druk te zetten. Er beweegt steeds meer in verschillende steden en dat is zeer goed omdat we elkaar versterken. Het zou goed zijn mochten we bijvoorbeeld met studenten van de VUB en ULB in Brussel nog meer aan tafel kunnen zitten.”

Naar boven