Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Op naar een klimaatactiekamp deze zomer! PDF Print Email
Geschreven door Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid op maandag, 02 maart 2009

Twee jaar geleden nam de SAP samen met anderen het initiatief voor de lancering van de oproep 'Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid,' die een linkse, radicale pool trachtte uit te bouwen in de milieubeweging. We slaagden er twee maal in de grote milieu-NGO's en vakbonden mee te krijgen om te betogen voor een solidaire en effectieve aanpak van het klimaatsprobleem. Het kader van dit samenwerkingsverband had echter zijn nadelen, vooral doordat een aantal grote organisaties op de rem gingen staan, de eisen afzwakten, en vooral geïnteresseerd zijn in lobbywerk in plaats van massamobilisatie van onderuit.

Tegelijk beseffen veel mensen dat er verder gegaan moet worden. Er zijn radicalere acties nodig. Samen met enkele meer radicale groepen uit de milieubeweging plant Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid deze zomer een echt klimaatactiekamp in de buurt van Antwerpen. Opnieuw toont de Britse klimaatbeweging de weg: de verschillende actiekampen die werden opgezet, o.a. tegen de uitbreiding van de luchthaven van Heathrow, brachten vele honderden, zelfs meer dan duizend mensen bijeen. Directe acties vanuit het kamp domineerden telkens een week lang de nationale media.

We hopen deze zomer een paar honderden activisten te kunnen bijeenbrengen voor een week vol actie, uitwisseling en debat. Hieronder vind je de oproeptekst:  

Climate Action Now! 

Klimaatactiekamp

3-9 augustus 2009, op de Belgisch-Nederlandse grens, vlakbij Antwerpen 

Op 30 november 2009 komen regeringen van over de hele wereld in Kopenhagen bijeen voor de vijftiende VN klimaatconferentie (COP-15). Het wordt de grootste top over klimaatswijziging ooit. Nochtans brachten vorige bijeenkomsten niets dan business as usual.  

Eens te meer beweren zij die het probleem creëerden dat ze ook over oplossingen beschikken: emissiehandel, zogenaamde ‘propere steenkool,’ meer kernenergie, biobrandstoffen, zelfs een ‘groene new deal.’ Dit zijn geen echte oplossingen. Het is tijd om die illusies achter ons te laten en verder te gaan!  

Er bestaan alternatieven voor de huidige marktconforme aanpak. Fossiele brandstoffen moeten blijven waar ze zitten: in de grond. In de plaats moeten we inzetten op hernieuwbare energie onder controle van de gemeenschap. We moeten overproductie voor overconsumptie een halt toeroepen. Iedereen moet het recht hebben op een gelijke toegang tot de global commons, via democratische controle door de gemeenschap en soevereiniteit over energie, bossen, grond en water. En uiteraard moeten we de historische verantwoordelijkheid onderstrepen van de mondiale elite en het mondiale rijke noorden voor deze crisis. Rechtvaardigheid tussen noord en zuid is essentieel. Er is geen oplossing voor de klimaatscrisis zonder drastische herverdeling, zowel tussen noord en zuid als binnen de landen van het noorden en het zuiden. Als we prioriteit geven aan de planeet in plaats van aan winst, en aan solidariteit in plaats van concurrentie, is het perfect mogelijk een geweldig leven te leiden zonder de aarde te vernietigen! 

Op basis van deze uitgangspunten vonden een reeks milieubewegingen, jongerengroepen, lokale organisaties en individuen uit België en Nederland mekaar om deze zomer samen een klimaatactiekamp op te zetten. In navolging van de Britse en Duitse klimaatkampen staat dit kamp voor een week van vorming, directe actie, ontmoeting en uitwisseling. We pogen het kamp zo koolstofneutraal als mogelijk te organiseren. Op die manier trachten we bij te dragen aan de opbouw van een klimaatbeweging die de klimaatcrisis bij de wortels aanpakt.  

We willen het kamp zo inclusief mogelijk maken, en nodigen iedereen die onze visie deelt uit om mee te doen. Het kamp is een plaats voor iedereen die genoeg heeft van de lege regeringsretoriek en de greenwashing van bedrijven, voor iedereen die bezorgd is dat de kleine stappen die nu worden gezet niet voldoende zijn om het probleem aan te pakken op de schaal die nodig is, voor iedereen die denkt dat het huidige klimaatbeleid de ongelijkheid en onrechtvaardigheid enkel dreigt te vergroten, en voor iedereen die bezorgd is over onze toekomst, en er iets aan wil doen. Het is niet enkel een plaats voor ervaren activisten, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is, wil bijleren, en eventueel actief wil worden.  

Doe mee! Kom naar het kamp, of nog beter, engageer je al tijdens het voorbereidingsproces. Wij zijn allemaal vrijwilligers, en alle hulp is welkom. Uit welke hoek je ook komt, je kan zeker bijdragen.  

Contacteer ons: www.klimaatactiekamp.org (binnenkort online) 

Meer info over het kamp volgt binnenkort! 

Het kamp wordt georganiseerd met de steun van

Eyfa (www.eyfa.org)

Groenfront (www.groenfront.nl)

JNM (www.jnm.be)

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid (www.klimaatoproep.be)

Enzovoort...

 

 

Naar boven