Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Ecosocialisme in Cuba PDF Print Email
Geschreven door Rood Ugent op zaterdag, 22 november 2008

Afgelopen donderdag organiseerde Rood-Ugent, de studentengroep die verbonden is met de SAP, een avondje rond de film 'The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil'. Deze documentaire geeft een fascinerend beeld over hoe Cuba omging met het acuut tekort aan olie in de jaren '90. Toen de bureaucratische regimes in het Oostblok implodeerden, viel de olietoevoer naar Cuba ook grotendeels stil. Cuba beleefde eigenlijk wat heel de wereld binnenkort zal meemaken, namelijk het zogenaamde 'peak oil' fenomeen, het punt waarop de productie van olie zijn maximum bereikt.

Door omstandigheden moest Cuba veel vroeger met dat probleem omgaan dan de rest van de wereld. Een hele boel veranderingen vonden plaats op het eiland, op het vlak van de landbouw, openbaar vervoer, voeding, energie, enzovoort, die van Cuba een voorbeeld van duurzaamheid hebben gemaakt. Dat wordt in vele internationale milieurapporten erkend. De landbouw, waar veel wordt geëxperimenteerd met permacultuur, is voor 80% biologisch geworden. Het openbaar vervoer werd uitgebreid, er werden massaal fietsen ingevoerd. Woningbouw en stadsplanning werden aangepast. Men ging b.v. zoveel mogelijk onderwijs, gezondheidszorg en bedrijvigheid decentraliseren, zodat mensen niet steeds lange afstanden moesten pendelen. Duurzame energie, vooral zonneënergie, nam een grote vlucht.

De documentaire geeft een verbluffend beeld van hoe snel Cuba zich heeft kunnen aanpassen. Tijdens de moeilijke jaren '90 werd er alles aan gedaan om de sociale verworvenheden van de revolutie te handhaven. De revolutie toont ook nu weer zijn weerbaarheid door een toonbeeld van ecologische politiek te worden. Ecosocialisten kunnen in die zin met vrucht naar Cuba verwijzen.

Opvallend is dat de overigens erg knappe documentaire een cruciaal element niet aan bod laat komen, nl. het feit dat Cuba een land is dat het socialisme tracht te realiseren. Het is precies dank zij dat fundamenteel andere systeem dat de ecologische transitie er zo snel kon worden doorgevoerd. In zo'n systeem denkt men immers niet louter aan winstgevendheid, maar doet men dingen voor het algemeen sociaal en ecologisch belang, ook als ze niet onmiddellijk winstgevend zijn. Cuba is natuurlijk op ecologisch vlak niet perfect (noch op b.v. het vlak van de democratie). De praktijk van genetische manipulatie blijkt er bijvoorbeeld gangbaar te zijn. Maar het land toont wel hoe de ecologische transitie veel efficiënter en sneller kan gebeuren binnen een niet-kapitalistische context.

Na de vertoning van de film sprak Jasper Rommel, actief in Iniciativa Cuba Socialista, kort over de huidige situatie in Cuba. Hij onderstreepte vooral de noodzaak van solidariteit met Cuba nadat drie zware orkanen het eiland zwaar hebben getroffen. Debby Eraly had het over een Gents transitie-initiatief dat zich ook op deze Cuba-documentaire inspireert om op lokaal vlak een aantal van dat soort ideeën te trachten door te voeren.

Een Engelstalige versie van de documentaire vind je op: http://video.google.com/videosearch?q=the+power+of+community&emb=0&aq=f#.

 

Naar boven