Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Waarom een ja-stem bij het referendum in Sint-Niklaas belangrijk is PDF Print Email
Geschreven door Raoul Flies* op zaterdag, 17 augustus 2013
Het mag gezegd worden: hoed af voor de Sint-Niklase afgevaardigden van de overheidsvakbonden! Zij hebben een referendum afgedwongen waarin de burger zich kan uitspreken over de plannen van de Sint-Niklase coalitie van NVA- Spa-Groen om omwille van besparingen het restafval niet langer door het stadspersoneel te laten ophalen, maar deze opdracht door te spelen naar MIWA (Intercommunale Midden-Waasland) die het vervolgens laat uitvoeren door privé-firma’s. 

 

Dat komt er natuurlijk van als je als eigengereid stadsbestuur niet eens de moeite neemt met de betrokkenen rond de tafel te gaan zitten, voor er ook maar een beslissing getroffen wordt. 

 

De vraag die jetoch kan stellen is hoe komt het toch dat deze stad zoveel schulden heeft. Te grootse prestigeprojecten die niet renderen? Verkeerde beslissingen ? Denk maar aan het rioolstelstel dat verkocht werd aan een Amerikaanse bank, zodat deze belastingsvoordelen kon krijgen in het thuisland. Nu dit voordeel niet meer van toepassing is, is deze verkoop opgezegd en moet er minwaarde van 3 miljoen afgeboekt worden door het terug overnemen van de riolen door de stad. 

 

Heb mij altijd afgevraagd hoe socialistisch het is om hieraan mee te werken… Ook het Dexiaverhaal komt om de hoek kijken, met de verliezen die men moet incasseren door het speculeren met gemeenschapsgeld. Men kan beter de vraag stellen wie verantwoordelijk is voor deze schulden.

 

De stedelijke waterdienst werd afgestoten naar de Vlaamse gemeenschap. Ook daarvan hangt de privatisering in de lucht. Dat dit zal lijden tot hogere prijzen behoeft geen verdere uitleg.

Het stedelijk ziekenhuis werd verpatst aan de privé. Blijkbaar is alles in deze stad, gezondheidszorg, netheid, water, gewoon koopwaar. 

 

Dat het stadsbestuur onder leiding van een NVA-burgemeester - op papier toch, want in de realiteit wordt deze stad nog steeds gecontroleerd door Freddy Willockx, smalend zeggen we hier dat we 3 burgemeesters hebben namelijk de officiële, de vorige en de effectieve - dit referendum niet genegen is en het moeilijk heeft met directe vormen van inspraak, bewijst het feit dat er twijfels werden geuit over de geldigheid van de opgehaalde handtekeningen, en dat Freddy Willockx nog een ultiem akkoord heeft proberen te bereiken met de vakbonden (wat niet gelukt is).

 

Men probeert nu het feit dat de mensen hun job niet zullen verliezen (getroffen medewerkers van de huisvuilophaling zouden ondergebracht worden in andere diensten) te gebruiken om illusies te creëren en de aandacht weg te nemen van de kern van de zaak, en die is simpel : de sluipende intrede van de privatisering van overheidsdiensten onder het mom van besparingen. 

 

Daar gaat het om op 1 september, daarom is dit referendum zo belangrijk. Immers, wat volgt na de reinigingsdienst? De groendienst? En dan? Gegarandeerd lijdt dit tot hogere prijzen en slechtere dienstverlening omdat hier winsten moeten worden gemaakt , lijdt dit tot tewerkstelling met slechtere en deeltijdse contracten, waar veiligheid eerder een belemmering dan een noodzaak is. 

 

Dit referendum wordt nauwlettend gevolgt vanop het Schoon verdiep in Antwerpen waar ook serieuze besparingen op stapel staan. , Het Sint-Niklase referendum is dus niet langer een lokale gebeurtenis maar iets wat toonaangevend kan zijn voor de andere steden en gemeenten. 

 

Vakbonden en mondige burgers komen samen op voor inspraak en tegen vermarkting van de dienstverlening. Daar gaat het om op 1 september en daarom zal alvast mijn stem JA zijn op de vraag of het stadspersoneel moet instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval. Hopelijk is dat ook zo voor de grote meerderheid van de andere inwoners van deze stad.

 

* Raoul Flies is een verontruste inwoner van Sint-Niklaas 

 

Naar boven