Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

360 Slachtoffers getuigen van de rechtstreeks door asbestproductie aangerichte ravage PDF Print Email
Geschreven door Abeva op donderdag, 16 mei 2013
Deze week overleed de oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen , André De Nys, aan de gevolgen  van longvlieskanker. De oorzaak van zijn kanker was het contact met asbest in zijn jonge jaren. Nog deze week gaf ABEVA (Asbest in België: Belgische Vereniging van Astbestslachtoffers) een persconferentie waarin duidelijk werd gesteld dat er tot nu toe 368 dodelijke slachtoffers zijn opgetekend rond asbestfabrieken in ons land.   Verontrustende cijfers. Wij laten Abeva aan het woord. (SAP-Web)

Op initiatief van Abeva werd er een zeer nauwkeurige en zorgvuldig uitgevoerde inventarisering van de slachtoffers in de omgeving van de productiefabrieken van asbest-cement in Kapelle-op-den-Bos, in Tisselt (Mechelen) en in Harmignies (Bergen) in kaart gebracht. Het doel hiervan : de werkelijke invloed van de asbestproductie eindelijk aan het licht te brengen. De uitslag is opzienbarend: 150 herkende slachtoffers in Kapelle en 210 in Harmignies (171 overleden personen en 39 zieken). Naar verhouding is de schade plaatselijk bekeken belangrijker dan in WO II of dan die van

sommige volkenmoorden. Dit veegt uiteraard de minimaliserende argumenten van de belangrijkste betroffen producent, Eternit, van tafel.

“We denken een deel van de werkelijkheid geïnventariseerd te hebben”, aldus Eric Jonckheere, de medevoorzitter van Abeva. ”Veel slachtoffers hebben niet durven spreken! Zolang het Asbestfonds nog niet was opgericht waren de families van de slachtoffers helemaal afhankelijk van de goede wil van hun werkgever. Om de Eternit-vergoeding te krijgen,  werd de slachtoffers het zwijgen opgelegd. Dit is wat we de omerta noemen. In Kapelle hebben we op de medewerking van de heer Vanden Sande mogen rekenen, de pastoor die meestal het vertrek van veel dorpsgenoten na hun wrede dood plechtig heeft herdacht. In Harmignies had Michel Verniers al een honderdtal namen verzameld voordat hijzelf werd meegesleurd door een mesothelium als gevolg van het inademen van asbest bij Coverit. Veel ‘stilzwijgende verontwaardigden’ hebben ons verder geholpen bij deze inventarisering.”

De hoofdstraat in Kapelle-op-den-Bos (de Mechelseweg) is een vreselijk voorbeeld van de werkelijke verwoestingen : een huis op drie telt een asbestslachtoffer. De kaart toont ook een opmerkelijke concentratie van de slachtoffers ten oosten van de productieplaats, in de richting dus van de overheersende winden. Dit betekent dan toch zeker wel dat het begrip ‘slachtoffers uit de omgeving’ m.a.w. slachtoffers die geen direct contact met het asbest hebben gehad ook tot de werkelijkheid behoort : een totaal van 150 slachtoffers in de buurt van wat ooit (tot 1998) de grootste producent van asbest-cement was ter wereld (een aantal elf keer hoger dan voor de rest van het land).

“De slachtoffers werden geïnventariseerd tussen 1975 en januari 2013,” aldus nog Eric Jonckheere. “In Harmignies werd Coverit in 1986 gesloten. Van de 250 arbeiders van deze fabriek zijn er nu al 170 overleden! In België doodt het asbest elk jaar meer dan 800 mensen. Gezien het lange tijd wegblijvende of uitgestelde effect van de ziekte, die soms 20 à 50 jaar na de besmetting pas aan het licht komt, verwachten we een hoogtepunt van de asbeststerftecurve tussen 2025 en 2035.”

In eerste instantie in het door Françoise Jonckheere tegen Eternit aangespannen rechtsgeding werd deze laatste firma veroordeeld voor “machts- en kennismisbruik, voor cynisme en winstbejag.” Eternit blijft wel beweren “als goed huisvader te hebben gehandeld en aldus aan de voorzorgsmaatregelen voorrang te hebben gegeven in de productieplaatsen” en is dus consequent in beroep gegaan tegen dit vonnis. De tweede fase in het Jonckheere / Eternit proces wordt verwacht voor het einde van 2013.

“De aangestipte kaarten zijn een basis : om ze aan te kunnen vullen, zouden we toegang moeten krijgen tot de archieven van het Beroepsziekenfonds en ze moeten vergelijken met grondige epidemiologische onderzoekingen. Abeva vraagt ook de nodige aanpassingen van het Asbestfonds om de vergoedingen uit te breiden en ook meer preventiemiddelen voor het verwijderen van asbestproducten in de bouwsector. Ook hier bestaan er aanzienlijke risico’s van blootstelling aan asbeststoffen en –producten!”

Naar boven