Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Slotverklaring van de Vergadering van de Sociale Bewegingen op het Wereld Sociaal Forum 2013 PDF Print Email
Geschreven door WSF 2013 op vrijdag, 05 april 2013
Wij allen, die bijeenkwamen in de Vergadering van de Sociale Bewegingen in Tunis tijdens het Wereld Sociaal Forum 2013, bevestigen de fundamentele bijdrage van de volkeren van de Maghreb-Mashrek (van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten) in de opbouw van de menselijke beschaving. Wij bevestigen dat de dekolonisatie van de onderdrukte volkeren een grote uitdaging is voor de sociale bewegingen wereldwijd.

Protestactie tijdens het WSF 2013 in Tunis. "Nu zijn we op een kruispunt aangekomen waar de conservatieve en reactionaire krachten een halt willen toeroepen aan de processen die opgestart werden in een twee jaar durende opstand in het gebied van de Maghreb-Mashrek. Daarin werden dictaturen omvergeworpen en een halt toegeroepen aan de neoliberale gang van zaken" (foto: ACV-delegatie in Tunis).

In het proces van het WSF is de Vergadering van de Sociale Bewegingen de ruimte waar we samen komen vanuit onze diversiteit om samen te bouwen aan de gemeenschappelijke agenda's en de strijd tegen het kapitalisme, het patriarchaat, het racisme en alle vormen van discriminatie en onderdrukking.

We hebben een geschiedenis en een gemeenschappelijke actie opgebouwd die leidde tot vooruitgang, met name in Latijns-Amerika, waar we neoliberale allianties afremden en verschillende alternatieven voorstelden voor een sociaal rechtvaardig systeem dat ook respectvol omgaat met de natuur.

Samen hebben de volkeren van alle continenten met veel energie strijd gevoerd tegen de heerschappij van het kapitaal dat zich verschuilt achter de belofte van economische vooruitgang door het kapitalisme en de schijnbare politieke stabiliteit.

Nu zijn we op een kruispunt aangekomen waar de conservatieve en reactionaire krachten een halt willen toeroepen aan de processen die opgestart werden in een twee jaar durende opstand in het gebied van de Maghreb-Mashrek. Daarin werden dictaturen omvergeworpen en een halt toegeroepen aan de neoliberale gang van zaken. Deze opstanden besmetten alle continenten van de wereld en genereerden verontwaardiging en de bezetting van publieke pleinen.

De volkeren over de hele wereld lijden vandaag onder de gevolgen van een diepe crisis van het kapitalisme. De agenten van dit systeem (banken, transnationale ondernemingen, mediaconglomeraten, internationale instellingen en overheden) proberen hun winsten te vermeerderen bij middel van een interventionistisch en neokoloniaal beleid.

"De volkeren over de hele wereld lijden vandaag onder de gevolgen van een diepe crisis van het kapitalisme. De agenten van dit systeem proberen hun winsten te vermeerderen bij middel van een interventionistisch en neokoloniaal beleid"

Oorlog, militaire bezetting, vrijhandelsakkoorden en neoliberale 'bezuinigingsmaatregelen', uitgedrukt in economische pakketten die de gemeenschappelijke goederen en de openbare diensten privatiseren, leggen een loonstop op, verminderen de rechten, vermenigvuldigen de werkloosheid, vergroten de overbelasting van de vrouwen en vernietigen de natuur.

Dit beleid heeft een intense invloed op de rijkere landen van het Noorden; het doet de migratie toenemen; het leidt tot gedwongen verplaatsingen en ontruimingen; en het doet de schuldenlast en de sociale ongelijkheid groeien. Kijk maar naar Griekenland, Cyprus, Portugal, Italië, Ierland en Spanje. Het versterkt het conservatisme en de controle over het lichaam en het leven van vrouwen.

Bovendien probeert het ons de 'groene economie' op te leggen als oplossing voor milieu- en voedselcrisis. Maar het verergert het probleem, en het commercialiseert de privatisering en de financialisering van het leven en van de natuur.

We klagen de intensivering van de repressie aan tegen de volkeren die in opstand komen. We klagen de moord op de leiders van de sociale bewegingen aan en de criminalisering van onze strijd en onze voorstellen.

Wij beklemtonen dat de volkeren niet moeten blijven betalen voor deze systeemcrisis en dat er geen uitweg is in het kapitalistische systeem! Hier in Tunesië bevestigen wij onze inzet voor de opbouw van een gemeenschappelijke strategie om het kapitalisme omver te werpen.

"Wij beklemtonen dat de volkeren niet moeten blijven betalen voor deze systeemcrisis en dat er geen uitweg is in het kapitalistische systeem!"

Daarom vechten we

- Tegen de multinationals en het financiële systeem (IMF, Wereldbank en WTO). Zij zijn de belangrijkste agenten van het kapitalistische systeem, dat het leven, de openbare diensten en de gemeenschappelijke goederen zoals water, lucht, land, zaad, en minerale hulpbronnen privatiseert, de oorlogen en mensenrechtenschendingen bevordert.

Transnationale ondernemingen doen voort met de mijnbouw, zij bezetten onze landbouwgronden en ontwikkelen genetisch gemodificeerd voedsel (GGO's). Dit verhindert het recht op voedsel van de volkeren en het vernietigt de biodiversiteit.

- Wij vechten voor de annulering van de onwettige en verfoeilijke schuld. Deze is nu een instrument van de verstikking van de financiële en economische ontwikkeling van de volkeren. We weigeren de vrijhandelsverdragen die transnationale ondernemingen ons opleggen. En we affirmeren dat het mogelijk is om een ander soort integratie op te bouwen, vanuit de volkeren en voor de volkeren, op basis van solidariteit en het vrije verkeer van mensen.

- Voor de klimaatrechtvaardigheid en de voedselsoevereiniteit, omdat we weten dat de opwarming van de aarde het gevolg is van het kapitalistische systeem van productie, distributie en consumptie. De transnationale ondernemingen, de internationale financiële instellingen en de overheden in hun dienst willen de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen.

- We klagen de 'groene economie' aan en verwerpen alle valse oplossingen voor de klimaatcrisis, zoals biobrandstoffen, GGO's, geo-engineering en koolstofmarktmechanismen. Daarmee willen ze de arme volkeren de illusie van vooruitgang voorspiegelen terwijl ze de bossen privatiseren en verhandelen en ook de gebieden waar zij voor duizenden jaren hebben gewoond.

"We klagen de 'groene economie' aan en verwerpen alle valse oplossingen voor de klimaatcrisis"

- We verdedigen de voedselsoevereiniteit en de boerenlandbouw, die een echte oplossing bieden voor de voedselcrisis en het klimaat. Het betekent ook de toegang tot land voor de mensen die er wonen en werken. Daarom roepen we op tot een massale mobilisatie tegen landroof en voor de ondersteuning van de lokale boeren.

- Tegen het geweld tegen vrouwen, dat vaak wordt uitgevoerd in militair bezette gebieden; maar ook tegen het geweld dat vrouwen ervaren wanneer ze worden gecriminaliseerd voor hun deelname aan de sociale strijd. We vechten tegen huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen, omdat ze worden beschouwd als objecten of koopwaar telkens als de soevereiniteit over hun lichaam en hun geest niet wordt erkend.

- We vechten tegen de handel in vrouwen en kinderen. We verdedigen de seksuele diversiteit en het recht op zelfbeschikking. We strijden tegen homofobie en seksistisch geweld.

- Voor vrede en tegen oorlog, kolonialisme, de bezettingen en de militarisering van onze gebieden. Wij klagen het valse discours ter verdediging van de mensenrechten en de strijd tegen het fundamentalisme aan dat vaak imperialistische militaire bezetting rechtvaardigt zoals in Haïti, Libië, Mali en Syrië.

- Wij verdedigen het recht van de volkeren op zelfbeschikking en soevereiniteit zoals in Palestina, de Westelijke Sahara en in Koerdistan.

- We klagen de buitenlandse militaire bases op ons grondgebied aan die gebruikt worden om conflicten uit te vechten, om de controle en plundering van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen en dictaturen in verschillende landen te promoten.

- Wij vechten voor de vrijheid om zich te organiseren in vakbonden, sociale bewegingen, verenigingen en alle andere vormen van vreedzaam verzet.

"Wij vechten voor de vrijheid om zich te organiseren in vakbonden, sociale bewegingen, verenigingen en alle andere vormen van vreedzaam verzet"

- We willen de solidariteit tussen de volkeren versterken, zoals het initiatief van boycot, desinvestering en sancties tegen Israël en de strijd tegen de NAVO en de eliminatie van alle kernwapens.

- Voor de democratisering van de massamedia en de opbouw van alternatieve media om vooruitgang te boeken in het omverwerpen van de kapitalistische logica.

Geïnspireerd door het verhaal van onze strijd en de vernieuwende kracht van de volkeren in verzet nodigt de Vergadering van de Sociale Bewegingen iedereen uit om wereldwijd een gecoördineerde actie te voeren op een nog te bepalen dag.

Sociale bewegingen over de hele wereld: laten we onze mondiale eenheid vergroten om het kapitalistische systeem te overwinnen!

Het is genoeg geweest: geen uitbuiting, geen patriarchaat, geen racisme en kolonialisme! Leve de revolutie! Lang leve de strijd van alle volkeren!

Vergadering van de Sociale Bewegingen op het WSF 2013

Tunis, 29 maart 2013 

Overgenomen van De Wereld Morgen

 

Naar boven