Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Over een belediging van moslims PDF Print Email
Geschreven door de Revolutionaire Socialisten op dinsdag, 18 september 2012
De Revolutionaire Socialisten zijn een van de belangrijkste radicaal linkse groeperingen in Egypte. Zij gaven deze verklaring uit over de anti-moslim film Innocence of Muslims en de protesten naar aanleiding daarvan:

De Revolutionaire Socialisten herhalen dat zij alle aanvallen op religieuze locaties en symbolen, of deze nu islamitisch of christelijk zijn, afwijzen. Dergelijke aanvallen versterken sektarische tendensen en polarisatie; ze zaaien verdeeldheid onder de meerderheid van arbeiders en boeren, armen en onderdrukten. Dergelijke aanvallen verzwakken de strijd van het gewone volk, hun eenheid en de ontwikkeling van hun zelfbewustzijn en zelforganisatie in de strijd tegen de maffia van uitbuiters en speculanten die het inkomen en leven van miljoenen controleren.

We benadrukken ook dat de werkelijke strijd van de Arabische revoluties er een is tegen het Amerikaanse imperialisme, niet een tegen andere culturen of de vrijheid van meningsuiting. Dit gevecht kan alleen gewonnen worden door de voorzetting en groei van radicale bewegingen van de werkende bevolking en de onderdrukten van alle volken tegen hun uitbuiters en onderdrukker, in binnen en buitenland. Dit gevecht tegen het Amerikaanse imperialisme kan niet gereduceerd worden tot een ‘botsing van beschavingen’. Evenmin kan het geweld van kleine groepen tegen Amerikaanse ambassades en bases in Libië, Egypte en Jemen massabewegingen van onderop voor onafhankelijkheid en nationale bevrijding vervangen.

Terwijl de leiders van de Moslim Broeders en de salafisten de woede tegen de Verenigde Staten opstoken zijn ze voorstander van het voortbestaan van diplomatieke, economische en militaire banden met de VS. Ze doen geen serieuze pogingen om de samenwerking met dit imperialistische regime te beëindigen of om het beschamende vredesverdrag met de Zionistische entiteit (Israël), dat nationale onafhankelijkheid verkwanselt, op te zeggen. Zodra de autoriteiten hun betrokkenheid bij het bloedvergieten in de Sinaï hadden ontkend vernielden zij de tunnels naar de belegerde Gazastrook – een operatie die georganiseerd werd met de directe politieke steun van de Amerikaanse en Israëlische regeringen en die de banden tussen de regeringen versterkte.

Dit incident is een poging om de Arabische revoluties te raken op het niveau van collectieve en democratische waarden. Het is een aanval op de solidariteit tussen volken over de hele wereld in de strijd voor de bevrijding van tirannie die in de Arabische revoluties vorm begon te krijgen en wereldwijd protestenbewegingen inspireerde.

De woedende retoriek en acties die de Amerikaanse rol in de regio afschilderen als deel van een oorlog tussen moslims en christenen, of tussen oost en west, leiden de woede van het volk, inclusief de gewone mensen die beïnvloed zijn door retoriek van de islamisten tegen imperialisme, in een sektarische en chauvinistische richting. Dit is volledig verkeerd. Dit geeft de leiders van dezelfde islamitische stromingen die er geen probleem in zien om de VS en Israël ter wille te zijn de kans om vrij van de druk van straatprotesten hun diplomatieke spelletjes te spelen.

De Revolutionaire Socialisten roepen de massa’s op om in beweging te komen en zich te organiseren om de verkozen autoriteiten onder druk te zetten om:

- Amerikaanse militaire steun te weigeren en alle vormen van samenwerking met het Amerikaanse leger te beëindigen

- om eens en voor altijd het Camp David-akkoord op te zeggen

- op alle mogelijke manieren het Palestijnse verzet te steunen

Vrijdag 14 september 2012

 

Naar boven