Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Nieuwe brochure over het Europees economisch bestuur PDF Print Email
Geschreven door Ander Europa op vrijdag, 06 april 2012

De regering Di Rupo wil soms de indruk geven dat ze zich door de Europese Commissie niets laat dicteren, maar de grenzen van het begrotingsbeleid en de sociaal-economische politiek zijn al door Europa vastgelegd. De crisis van de eurozone heeft als voorwendsel gediend om massaal bevoegdheden over te dragen van het nationale naar het Europese niveau. De leiders van de EU grijpen de crisis aan om lang gekoesterde neoliberale dromen te realiseren en ondertussen ondernemen ze niets tegen de economische crisis zelf. Het nieuwe economisch bestuur dat in Europa is doorgevoerd verergert de crisis alleen maar.

Hoe dat allemaal zit, wordt nauwkeurig uit de doeken gedaan in een nieuwe brochure, een coproductie van Ander Europa en het Brussels Actiecomité Europa met de titel: Het Europees economisch bestuur, de Europese unie tegen de werkende klasse. Omdat deze brochure het Europees economisch bestuur in een breder kader plaatst geeft ze ook een uitstekend beeld van het functioneren van de Europese unie op dit moment. Mede door de uitgebreide begrippenlijst is het een uitstekende gids in het Europese doolhof.

“Het Europa van het kapitaal heeft een belangrijke veldslag gewonnen. Het was een gemakkelijke overwinning, want de tegenstander was niet gewapend en wist nauwelijks wat er aan de gang was. Het is nu aan de tegenstander, en dat zijn wij, om de volgende veldslag anders te laten verlopen,” is de politieke boodschap van deze uitstekende tekst.

De brochure is niet in druk verschenen, maar kan gedownload worden via de site van Ander Europa:

http://www.andereuropa.org/wp-content/uploads/2012/03/BROCHURE_ECONOGOV_maart2012.pdf

Naar boven