Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Solidariteitsmotie met de arbeiders van Arcelor-Mittal PDF Print Email
Geschreven door Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid op dinsdag, 15 november 2011
Wij betuigen onze solidariteit met de werkers die slachtoffer werden van de wedloop naar steeds meer winst.

Voor de aandeelhouders is de Luikse warme fase niet meer voldoende rendabel op de wereldmarkt. De resterende staalnijverheid zal dezelfde weg opgaan. Duizenden werkplaatsen zijn bedreigd. Sociale alternatieven bestaan, maar Mittal wilt er niet van weten, want hij vindt ze te duur.

Zoals ze nu functioneert, produceert de staalnijverheid enorme hoeveelheden broeikasgassen, die het klimaat doen ontaarden. Ecologische alternatieven bestaan maar de kapitalisten willen er niet van weten want ze zijn te duur en veronderstellen een breuk met het productivistisch denken. De bescherming van het milieu enerzijds, en het welzijn en de tewerkstelling van de arbeiders anderzijds, hoeven niet tegenover elkaar te staan. Integendeel. Beide zijn slachtoffer van het kapitalistisch avonturisme. De winstlogica ziet enkel de terugbetalingstijd en de vermindering aan productiekosten, ten nadele van het milieu en de tewerkstelling. We hebben nood aan een sociaal en ecologisch alternatief.

De toekomst van de tewerkstelling en de redding van het klimaat vereisen een economisch iniatief dat gestuurd wordt vanuit het algemeen belang. Wat we nodig hebben is een solidair en grootmoedig bedrijf dat op lange termijn denkt en zich verantwoordelijk gedraagt tegenover de werkers en de gehele maatschappij over alle generaties. Kortom een democratische openbare onderneming. Enkel een democratische openbare onderneming kan werkgelegenheid waarborgen doorheen een staalproductie die gepland wordt binnen het kader van de noodzakelijke energetische omschakeling.

De voorwaarde om daartoe te komen is vandaag de nationalisatie van Arcelor-Mittal. Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid ondersteunt deze eis. De bezittingen van Mittal in België dienen aangeslagen te worden en het patronaat dient de cadeaus die ze van de gemeenschap kreeg, terug te geven, ondermeer de CO2-quota’s.

Hoe een dergelijke onderneming financieren? Arcelor-Mittal heeft misbruik gemaakt van fiscale en sociale voordelen, van voordelige uitstootkredieten, van de opofferingen door de arbeiders. Laten we rechtvaardigheid eisen: de activa in de balans van Arcelor-Mittal volstaan niet om de schade te compenseren, die de arbeiders en de samenleving in het algemeen geleden hebben, maar ze kunnen wel dienen als beginkapitaal voor uw nieuwe onderneming. Neem de controle over, in uw belang, in het belang van de samenleving en van het klimaat!

De werkers en de passagiers van de NMBS, De Lijn, TEC en MIVB beleven de zelfde liberale ontwikkelingen. Hun strijd is ook de uwe. Laten we komaf maken met de sluipende privatiseringen.

Voor de opbouw van sterke openbare ondernemingen onder democratische controle.

Naar boven