Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Speech van Bruno Verlaeckt op de syndicale actiedag PDF Print Email
Geschreven door SAP-website op zaterdag, 11 oktober 2008

Naar aanleiding van de syndicale actiedag rond de koopkrachtcrisis afgelopen maandag vond in Antwerpen een mobilisatie plaats bij het gebouw van Electrabel. Een kleine 1000 mensen waren present. Bruno Verlaeckt, voorzitter van het ABVV in de regio Antwerpen, gaf er een scherpe speech. We publiceren hem hieronder. 

Toespraak actie Electracash Albertpark 

Welkom kameraden en vrienden van het ACV, bedankt voor jullie inzet. 

De voorzitter van Open VLD riep vorige week de vakbonden op om hun verantwoordelijkheid te nemen : vandaag hebben we onze verantwoordelijkheid genomen : sinds vorige zomer, al meer dan een jaar nu, schreeuwen wij als vakbonden van de daken dat het leven voor de gewone werknemers onbetaalbaar is geworden.  Al meer dan een jaar vragen wij aan de regering om haar verantwoordelijkheid te nemen en te antwoorden op onze gerechtvaardigde en realistische eisen.

 

Ik moet jullie het koopkrachtprobleem hier niet uitleggen, wie af en toe zijn wagen voltankt of eens naar de supermarkt gaat zal wel beseffen dat er dringend iets moet gedaan worden aan de koopkracht van de gewone werknemers.  Wij hebben betoogd in december vorig jaar, wij hebben betoogd in juni, vandaag voeren we deze waarschuwingsactie omdat de regering geen tijd had om zich bezig te houden met de koopkracht van miljoenen mensen, nee, ze verspilde haar tijd met het uit elkaar proberen trekken van Vlamingen en Franstaligen.

 

Toen de boeren voor de zomer met 20 tractors naar Brussel trokken werden ze onmiddellijk ontvangen door de eerste minister, toen een clubje van vrachtwagenbedrijven aan de bel trok, werden er maatregelen genomen, toen vorige week Fortis en Dexia dreigden failliet te gaan door de geldhonger en het zelfbedieningskapitalisme van de Belgisch-Nederlandse bourgeoisie werd bijna 7 miljard gevonden om het gat te vullen : het gat van de grootheidswaanzin.

En wat deed de regering ondertussen voor de werknemers ? Op een paar kleine details na : niets !

De Vlaamse regering schenkt de hardwerkende Vlamingen in februari, vlak voor de verkiezingen, wel een eenmalige cadeau, waarvoor dank.  Maar de mensen met een vervangingsinkomen worden wel even vergeten.  En de solidariteit tussen Vlamingen en Franstaligen, die kan voor de Vlaamse regering ook de pot op, integendeel, volgens de Open VLD “kunnen de Walen ons die 500 euro al niet meer afpakken”.  Dat is niet het soort discriminerende en half-racistische maatregelen waar wij om vragen, wij vragen algemene maatregelen, voor alle werknemers, actief of niet actief, Vlaming of Waal !

 

En ondertussen konden de werkgevers zich klaarmaken om hun eigen eisenbundel op te maken : Karel Van Eetvelt kondigde de dag na het uitroepen van deze actiedag door de vakbonden aan dat er volgens Unizo 48 uur per week moet kunnen gewerkt worden en dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen tijdens de volgende onderhandelingen.  Integendeel, ons indexmechanisme, dat ons toch nog minimaal heeft beschermd tegen de inflatie en de prijsstijgingen, moet er volgens de werkgevers ook aan geloven : ofwel een correctie op de overschrijding van de loonnorm de voorbije 2 jaar, ofwel een all-in, ofwel een netto-index waarbij we geen rechten meer opbouwen in de sociale zekerheid.  De werkgevers gingen zelfs zo ver om de welvaartaanpassing van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziektegeld die al in 2005 werd beslist nu enkel toe te staan als ze zelf ook nog meer lastenverlagingen kunnen krijgen.  De voorbije jaren ging al 7 miljard aan lastenverlagingen naar de bedrijven, ondertussen 800 miljoen euro per jaar.

 

En dan zwijgen we nog over de notionele interestaftrek, een systeem waarop Reynders trots is omdat het uniek is in de wereld en ondertussen al bijna 2 miljard euro heeft gekost.

Een superwinstgevend bedrijf betaalt vandaag ongeveer 25 % belastingen, dat is de helft van een gewone werkmens, ongeveer evenveel als een gepensioneerde, en nog is het niet genoeg geweest, nee, naast de 7 miljard voor de bedrijven en de 7 miljard voor de banken moeten er nog meer cadeaus worden gegeven aan de regering.  En wie zal dat volgens de werkgevers betalen ? Geen probleem, we zullen wel besparen op de openbare diensten.  Diensten waar wij, werknemers, al jaren belastingen voor betalen en die we dagelijks nodig hebben, zullen worden afgebouwd.  Ambtenaren, die broodnodig zijn om bussen en treinen te laten rijden, onze kinderen te laten studeren en onze pensioenen uit te betalen zullen niet meer vervangen worden als ze op pensioen gaan om de aandeelhouders van bedrijven meer lastenverlagingen te geven : dat is de natte droom van de werkgevers ! 

Kameraden, deze actiedag komt niets te vroeg : vandaag begint de regering aan de begroting en zal ze beslissen aan wie ze haar geld zal besteden : ze staat voor een fundamentele keuze, ofwel de werkgevers plezieren en besparen op dienstverlening en inkomen van werknemers, ofwel ingaan op onze fundamentele en realistische eisen.  Eisen die betaalbaar maar broodnodig zijn :

  • Wij vragen een sociaal belastingtarief, een belastingvermindering zeg maar voor kleine en middelgrote inkomens.
  • Wij vragen de afschaffing van belastingen op de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten :
  • wie met zijn auto naar het werk moet, wordt vandaag dubbel gestraft : eerst aan de pomp en later op de loonbrief.
  • Wij vragen de verhoging van de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziektegeld, zoals dat in 2005 werd afgesproken : voor iedereen en zonder tegenprestaties voor de werkgevers !
  • Wij vragen tenslotte een verlaging van de BTW op elektriciteit en gas van 21 naar 6 %.

Op 1 jaar tijd werd electriciteit 20 % duurder, aardgas 50 % en mazout zelfs 60 %.  Wij staan hier vandaag voor het gebouw van Electracash omdat het geld voor een BTW-verlaging hier zit : het financiële voordeel uit de afschrijving van de kerncentrales (ca. 500 miljoen € per jaar) vloeit niet terug naar de Belgische verbruikers (die deze centrales hebben gefinancierd), nee die blijft in de zakken van Electracash, een zuivere winst voor de groep Electrabel- Suez.

In 2006 bedroeg de winst van Electrabel zelfs meer dan 2 miljard euro!  Meer dan genoeg om de BTW-verlaging te financieren.

Met de winter voor de deur waarschuwen wij de regering dat ze onze realistische en betaalbare eisen in deze begroting moet opnemen en zich nu eindelijk moet bezighouden met de echte problemen in België en dat is niet B-H-V, nee, dat is koopkracht, koopkracht en koopkracht !

Voor de onderhandelingen van het IPA waarschuwen wij de werkgevers, er moet een bruto-loonsverhoging komen, we moeten vrij kunnen onderhandelen in de sectoren en de bedrijven om het geleden koopkrachtverlies te recupereren en hierover willen we duidelijk zijn : wordt er aan de index geraakt, dan wordt er in Antwerpen gestaakt !

 

Bruno Verlaeckt

Voorzitter ABVV Antwerpen

Antwerpen, 6/10/08 

foto: www.indymedia.be

Naar boven