Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Neen aan "Bolkestein" en het neoliberaal Europa PDF Print Email
Geschreven door SAP op woensdag, 16 juni 2004

Tijdens de betoging van vakbonden en ngo's tegen de Europese richtlijn Bolkestein deelt de SAP een pamflet uit waarin opgeroepen wordt om niet enkel tegen deze richtlijn maar ook tegen het ontwerp van Europese grondwet te manifesteren. De boom Bolkestein mag immers het neoliberale bos niet verbergen. Deze richtlijn, die nieuwe privatiseringen zal inluiden en sociale verworvenheden zal onderuit halen, ligt volledig in het verlengde van de ontwerpgrondwet die stelt immers dat elke belemmering voor de vrije concurrentie moet opgeheven worden.

De richtlijn van Europees commissaris Frits Bolkestein over de liberalisering van de dienstensector in Europa houdt zeer grote gevaren in. De richtlijn verplicht elk van de 25 Europese lidstaten tot een handelsconcurrentie zonder beperkingen  op het vlak van de diensten – dus ook de gezondheidszorg, onderwijs, cultuur – en dat ten voordele van grote privé-bedrijven. Deze liberalisering opent dus ook de weg naar nieuwe privatiseringen. In naam van "het principe van het land van herkomst" zet de richtlijn essentiële sociale verworvenheden op de helling.

Tegenover de agressiviteit van een dergelijke "richtlijn Bolkestein" komt het erop aan massaal te mobiliseren, in België en elders in Europa. Het ABVV en het ACV verwerpen terecht deze liberale richtlijn en worden daarin bijgetreden door vele bewegingen en organisaties uit de andersglobaliseringsbeweging. De sp.a verklaart zich evenzeer gekant tegen de richtlijn, ondanks het feit dat de richtlijn is goedgekeurd door het College van Europese commissarissen, dus ook door de PS'er Philippe Busquin die de lijst aanvoert van de Franstalige socialisten voor de Europese verkiezingen. Heel consequent...

Maar de boom Bolkestein mag het neoliberale bos niet verbergen. Want deze richtlijn ligt volledig in het verlengde van het voorstel voor een Europese grondwet. De vakbondsleiding, de sociaal-democratie en de groenen weigeren die grondwet te verwerpen met als argument dat het erger zou kunnen. Die grondwet heeft tot gevolg dat elke belemmering van vrije concurrentie tussen bedrijven in het kader van een "sterk competitieve sociale markteconomie" straks wordt opgeheven. Onder "belemmering" moet men dan wetten of regelgevingen op nationaal vlak verstaan die werkers, zieken, burgers beschermen, wetgeving waarvoor de arbeidersbeweging strijd heeft moeten leveren in het verleden. Collectieve rechten, zoals het recht op arbeid, op pensioen, op werkloosheidsvergoeding, op een minimuminkomen, op een dak boven het hoofd, … zijn in het voorstel tot Europese grondwet geen erkende rechten meer, maar "doelstellingen waarnaar moet gestreefd worden, rekening houdend met de noodzaak om de competitiviteit van de Europese Unie te vrijwaren".

Kortom, om efficiënt te strijden tegen de richtlijn Bolkestein moet de wortel van het probleem aangepakt worden: het neoliberale model waarop de Europese Unie geboetseerd wordt. Daarom moeten we, zoals ook de beweging Attac stelt, het voorstel tot Europese grondwet verwerpen, want die grondwet wil een neoliberaal kapitalistisch Europa consolideren, wettelijk maken en vereeuwigen.

We moeten de regering verplichten de richtlijn Bolkestein te verwerpen en een referendum over die grondwet te eisen met beslissingskracht (en niet enkel met raadgevend referendum zoals Verhofstadt het wil). De vakbondsleiding zou zich kordaat moeten verzetten tegen die grondwet en een gecoördineerde strijd op Europees niveau moeten aangaan.

  • Neen aan de richtlijn Bolkestein !
  • Neen aan het project voor een Europese Grondwet !
  • Voor een harmonisering naar boven toe van de sociale verworvenheden in heel de Europese Unie !

De Socialistische Arbeiderspartij SAP ijvert voor een socialistische samenleving, radicaal democratisch, feministisch, ecologisch en voor internationale solidariteit. Wij steunen de zelforganisatie en de eisen van de sociale bewegingen. Maar die strijd en eisen zouden een vertaling moeten vinden op politiek vlak. Daarom spreekt de SAP zich uit voor de uitbouw van een antikapitalistisch politiek alternatief, breed, unitair en geloofwaardig. De SAP versterken is die strijd versterken. Kom bij ons!

Naar boven