Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Aalst, het labo van het nieuwe rechtse Vlaanderen? PDF Print Email
Geschreven door ABVV Oost-Vlaanderen op dinsdag, 23 oktober 2012
De nieuwe coalitie in Aalst heeft de intentie om een schepen van Vlaamse zaken te installeren. Karim Van Overmeiren, de medeauteur van het ideologische 70-puntenprogramma van het vroegere Vlaams Blok, zou dit nieuwe schepenambt invullen. Met deze voordracht doorbreekt de N-VA via een achterpoortje het cordon tegen extreemrechts.

Met de taakinvulling, onthult deze partij haar ware aard en doel: Aalst wordt het laboratorium voor het uittesten van de extreem Vlaams-nationalistische recepten voor het Vlaanderen van na de verkiezingen in 2014.

Erger nog, als de ultraliberale denkbeelden van de N-VA in beleidsdaden omgezet worden, zal dit voor de economisch zwaksten in de maatschappij, vooral diegenen die ondersteuning behoeven van het OCMW, een regelrechte catastrofe betekenen.

Het versterken van de Vlaamse symboliek in het straatbeeld, met ondermeer het promoten van de Vlaamstalige benaming van handelszaken mag dan onschuldig lijken, het weghalen van Franstalige boeken uit de bibliotheken is dat al veel minder. Het gaat hier om een enge nationalistische visie op cultuur die leidt tot meer onverdraagzaamheid en het stimuleren van culturele kortzichtigheid.

Met als argumentatie het verhogen van de veiligheid in de stad, worden binnenkort wellicht extreme maatregelen aangekondigd. Wordt Aalst de eerste stad in België met een vreemdelingenpolitie? Gaan we de richting uit van een nieuw soort apartheid in de behandeling van de burgers in de administratieve dienstverlening van het lokale bestuur?

Ook het sociale beleid komt zwaar onder vuur. De scherpere controle op de toekenning van het leefloon kan dan op zich een discussie waard zijn, het schrappen van de ondersteunende maatschappelijke hulp aan leefloners, zoals de stookoliepremie, huurwaarborgen en brandverzekeringen zullen de armen en hulpbehoevenden nog meer dan nu in de kou zetten.

Hoe meer details bekend worden van het coalitieakkoord voor Aalst, hoe groter onze bezorgdheid wordt.

Het ABVV Oost-Vlaanderen roept alle Aalsterse politieke partijen op om de juiste prioriteiten te stellen en de échte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een échte maatschappelijke integratie moeten voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.

Aalst verdient het om als regionale hoofdstad een voorbeeld te zijn van een open en leefbare gemeenschap, gebaseerd op een vooruitstrevend sociaal beleid. Daarom roept het ABVV Oost-Vlaanderen de progressieve krachten in de Aalsterse coalitie op om hun verantwoordelijkheid te nemen indien blijkt dat deze doelstelling niet door alle coalitiepartners gedeeld wordt.

 

 

 

Naar boven