Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Red het Masereelhuis: 100 x 100 PDF Print Email
Geschreven door Masereelfonds Sint-NiklaasMasereelhuis op dinsdag, 05 juni 2012
Beste vrienden,

Je hebt het misschien al vernomen: het Masereelhuis, “De meest actieve culturele vereniging van de Stad Sint-Niklaas” heeft na 35 jaar haar huuropzeg gekregen.

Na lang overleg met alle betrokken partijen, en alle denkpistes bewandeld te hebben, zijn we tot het besluit gekomen dat we best zelf het pand aankopen. Omdat we maar een kleine vzw zijn met beperkte middelen, kunnen we niet anders dan aankloppen bij o.a. het stadsbestuur en het Masereelfonds nationaal voor een renteloze lening.

We proberen ook door het opzetten van acties, en een heuse projectweek die start 23 juni met een groot benefietconcert in De Casino, ongeveer € 25.000 bijeen te krijgen. We zijn er in geslaagd € 8.000 bij elkaar te krijgen na een maand campagne voeren.

We kunnen niet anders dan bevriende personen en organisaties vragen hun steentje bij dragen. We zijn gestart met een project 100 x 100, waarbij we 100 kameraden, organisaties en bedrijven vragen om minstens € 100 te storten. Minder of meer mag uiteraard ook.

Fiscaal aftrekbare giften kan je storten op volgend rekening nummer:

000-0944464-72 IBAN: BE38 0000 9444 6472 BIC: BPOTBEB1

Masereelfonds

1000 Brussel

Vermelding: " Steun de Masereelfondswerking in Sint-Niklaas"

Giften vanaf € 40 komen in aanmerking voor een fiscaal attest.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Masereelteam


Naar boven