Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Een open brief van enkele delegaties aan Rudy De Leeuw en de kameraden van het ABVV PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web, vakbondsdelegaties van het ABVV op zaterdag, 03 maart 2012
Een reeks vakbondsdelegaties van het ABVV uit de Antwerpse petrochemische bedrijven en DAF-Oevel verspreiden momenteel een brief aan Rudy De Leeuw en de ABVV-militanten. In hun open brief pleiten ze heel duidelijk voor een breuk met de sp.a en voor het nemen van initiatieven vanuit het ABVV om opnieuw tot een politieke vertegenwoordiging van de werkende bevolking te komen.

Een uitstekend initiatief, dat verdient om breed bediscussieerd te worden, binnen het ABVV, maar ook door ACV-militanten. We willen dan ook ons steentje bijdragen om hem verder bekend te maken.

In de brief worden ook de partijen en organisaties ter linkerzijde van de sp.a geïnterpelleerd, waaronder de SAP. We willen als SAP klaar en duidelijk stellen dat wij bereid zijn om aan elke poging om tot een nieuwe, breed gedragen politieke beweging vanuit de arbeidersbeweging (met ABVV-ers én ACV-ers) te komen, onze steun te verlenen. Onze voorstellen hieromtrent kan  je lezen in de Open Brief naar de leden en militanten van het ACV en ABVV (link toevoegen:  http://www.lcr-sap.be/sap-temp/PDF-2012/Openbriefs.pdf ).

Vandaag werken we al samen met een reeks andere organisaties en activisten binnen Rood!, dat mee een opstap naar een bredere nieuwe partij wil vormen. Maar we beseffen heel goed dat er veel meer zal nodig zijn. In de eerste plaats is het cruciaal dat militanten, delegaties, delen van de vakbonden, zelf politieke initiatieven nemen en actief ondersteunen.

De brief van de zes delegaties biedt een goede aanzet om het debat verder te voeren, en hopelijk op termijn echt stappen voorwaarts te zetten.

Vakbondsmilitanten, delegaties of vakbondsstructuren die de brief van de delegaties willen ondersteunen of met hen in debat willen gaan, kunnen hen contacteren via: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

(SAP)


 

Brief van enkele delegaties aan Rudy De Leeuw en de kameraden van het ABVV

 

Kameraad Rudy, kameraden van het ABVV,

We zullen direct met de deur in huis vallen, wij hebben het gehad met ons zogezegd politieke relais. De Spa voorzitter die zich afkeert van de staking en trots is op het feit dat hij niet gesyndiceerd is. Een minister van werk die vanuit de theorie absurde beslissingen neemt die de praktijk nooit zullen doorstaan. De minister van economie die een aanpassing aan de index wel ziet zitten. Dat is geen politiek relais kameraad Rudy, dat is een politieke weerstand.

Er moet een lijn worden getrokken, gedaan met het status quo. Als ABVV hebben wij voorstellen genoeg voor de werkende mens, voor een socialere maatschappij, voor een andere wereld. Normale voorstellen, waarvan de werkende mensen beter worden, de praktijk wijst dit dagelijks uit! Zo hadden de afgelopen weken, maanden onze voorstellen tienduizenden mensen kunnen helpen. Een klein overzicht:

In 2011 klopten 67.169 Vlamingen aan bij Eandis omdat ze hun elektriciteit- en aardgasfactuur niet konden betalen. Wij hebben in het verleden onze BTW al betaald door de kerncentrales af te betalen en onze prijzen liggen, samen met diezelfde BTW, tig ? keer hoger dan in de buurlanden. Waar is onze consumentenpositie om eens een ander woord te gebruiken dan concurrentiepositie?!


· Het BTW tarief verlagen van 21% naar 6%!

· Maximumprijzen op energie!


Fortis behaalde in 2011 6 miljard euro NETTO winst, liet het personeel DRIE procent inleveren, geeft 10.000 wagens weg die de bevolking zal betalen en keert daar bovenop nog eens dividend uit van 1,2 euro per aandeel. Dat is de schaamte ver voorbij!


· Eerst ons geld terug geven alvorens dividend uit te keren!

· Er moet een openbare bank komen waar spaargeld, spaargeld is!

· De staat kan enkel garant staan voor spaargeld, niet voor speculaties.

· Regulering van de financiële sector!

· Speculeren kan en mag, maar als zij zich verbranden willen wij niet langer de blaren!

Nokia, Bekaert, Crown Cork,. Duizenden mensen zonder werk! Bedrijven die winst maken maar toch mensen afdanken, hoe normaal kan je dat vinden? Het zijn geen uitzonderlijke gevallen, miljarden aan blanco cheques worden uitgedeeld aan bedrijven zonder dat er ook maar één job tegenover staat. Straffer nog, ze gebruiken ons geld om mensen te ontslaan! Ondernemers richtten meer dan 45.000 valse vennootschappen op om zo geen belastingen te moeten betalen. Boer De Clerck mag 400 miljoen euro frauderen en de staat moet hem daarvoor nog dankbaar zijn ook, wij moeten hem 22.500 euro betalen terwijl hij ons dus 400 miljoen euro verschuldigd is, de wereld op zijn kop! De sociaalprogressieve staatssecretaris van fraudebestrijding blaast fier van zijn Sint-Pieterstoren te Oostende. Zevenhonderd miljoen euro aan fraude, dat gaat hij proberen recupereren. Zevenhonderd miljoen van de berekende 40 miljard aan jaarlijkse fraude. Wat een vette vis zou moeten zijn, dat worden borrelnootjes! Wie zegt dat er geen geld is, die liegt. Aan fraudebestrijding alleen zouden we 40 miljard kunnen verdienen!


· Geen blanco cheques meer aan bedrijven, ons geld investeren in jobs en onderzoek &ontwikkeling!

· Bedrijven die winst maken mogen niet langer ontslaan enkel om de winst te maximaliseren!

· Een serieuze aanpak van sociale en fiscale fraude!


De openbare dienstverlening is geen dienstverlening meer, alles draait immers om geld en winst. Één op zeven treinen komt te laat, dagelijks worden meer dan zestig treinen geschrapt. Als dat het nieuws haalt is het goed nieuws, zes van de zeven treinen rijden dan immers op tijd. De mensen die dagelijks de dupe zijn van de meer dan zestig geschrapte treinen, die worden nooit gefilmd! Er wordt vier miljard bespaard in de sociale zekerheid, men wil geld gaan verdienen op de gezondheid van mensen. Enkel nog een basisgezondheidszorg wil men garanderen, voor de rest moeten we ons maar verzekeren. Die opzet is vandaag nog te lezen in de media! Veel geld staat dan gelijk aan een betere gezondheid. Dat is geen vooruitgang, dat is achteruitgang kameraad! Voor ons is het duidelijk: dienstverlening kan enkel draaien om het verlenen van diensten en daarom moeten die centraal staan, en niet langer de winst. Openbare dienstverlening, en alles wat met sociale zekerheid te maken heeft, moet dus gesocialiseerd worden. Dat er mensen zijn die nooit genoeg zullen hebben, dat beseffen we maar al te goed. Privé mag dus geliberaliseerd blijven, maar wel onderworpen aan een strikte regelgeving. De excessen in bonussen, gouden parachutes en exuberante verloningen moeten gedaan zijn. Zin voor realiteit is niet enkel voor Jan met de pet, dat is voor iedereen!

Het zijn maar enkele voorstellen kameraad Rudy. Voorstellen die geen gehoor vinden bij onze politieke weerstand, die wel gehoor vinden bij vele gewone werkende mensen. Je weet wel kameraad, de citroenen van de neoliberale partijen en het asociale Europa van Merkozy.

Wij zijn er zeker van dat vele werkende mensen zich in deze voorstellen kunnen vinden. Om ze te kunnen realiseren dienen van deze voorstellen strijdpunten gemaakt te worden. Hiervoor hebben wij nood aan een echt politiek relais. Van linkse partijen en drukkingsgroepen als Pvda, Rood!, LSP, SAP en VONK weten we dat zij deze voorstellen genegen zijn en kunnen verdedigen indien ze hun meningsverschillen kunnen overstijgen. Wij zijn er ook van overtuigd dat er mensen binnen Spa en andere partijen voor deze voorstellen te vinden zijn. Net zoals de duizenden militanten die dakloos zijn ter linkerzijde.

Het is aan het ABVV om al deze mensen te verzamelen zodat we terug een echte partij krijgen voor de werkende mens. Tijd dat wij als ABVV de centrumpolitiekers van Spa laten vallen indien zij onze waarden en voorstellen niet willen verdedigen en de hand reiken aan diegene die mee willen stappen in een echt sociaal en links politiek project!

Kameraad Rudy, wij bekennen kleur en zullen dat ook doen naar de top van de Spa, naar de linkse partijen alsook naar onze en andere militanten. Deze oproep zullen wij onder hen verspreiden zoals wij hem ook zullen verspreiden onder het ABVV, in de hoop dat vele zich achter deze vraag zullen zetten.

Strijdbare groeten,

Syndicale delegaties:

AC BBTK TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN - ABVV SCHEIKUNDE BAYER ANTWERPEN - ARBEIDERS AGFA GEVAERT - AC BBTK BRC ANTWERPEN - ABVV EVONIK ANTWERPEN - DAF ABVV

Naar boven