Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

AB Inbev: geen akkoord over sociaal plan PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit, Alex Van Cauwenbergh op woensdag, 25 mei 2011

In de nacht van 24 mei bereikten de vakbonden en directie bij AB Inbev geen akkoord over een sociaal plan voor de reeds lang in de luchthangende herstructureringen. De vakbonden hamerden op de syndikale eis voor een gelijkwaardige regeling tussen arbeiders en bedienden. De onderhandelaars zijn zonder verdere agenda uit elkaar gegaan. Volgt er sociale onrust?

Wij vonden tussen de onderhandelingen van de afgelopen week Alex Van Cauwenbergh, hoofddelegee voor ACV –Ab-Inbev-site Leuven, bereid om onze vragen te antwoorden.

Bruno De Wit: Waarom heeft de directie van AB InBev heeft nooit haar intentie sinds 2010 opgegeven om 263 jobs te schrappen? 

Alex Van Cauwenbergh: De directie heeft gewoon de opdracht gekregen om kosten te besparen die rechtstreeks gelinkt gaan met de loonkost. Indien ze deze kosten naar beneden kunnen halen, liggen er waarschijnlijk gigantische bonussen te wachten voor de “hogere directie”... Daarom dat ze kost wat kost dit plan willen doorvoeren. 

BDW: Wat zullen de gevolgen zijn voor de werknemers als dit plan vooralsnog zal doorgaan? 

AVC: Voor de werknemers die blijven op de getroffen plaatsen, zal sowieso de werkdruk verhogen. Dan heeft men de werknemers (vooral bedienden) die de keuze gaan moeten maken, ofwel verhuizen naar bijvoorbeeld Praag of uitdiensttreding. Daarom dat wij ook aan het onderhandelen zijn om overal de nodige bezetting van werknemers te voorzien die nodig zal zijn om alle afdelingen op een werkbare manier draaiende te houden.

BDW:Jullie hebben in januari 2010 een voorbeeldige staking georganiseerd. Zagen jullie de bui al hangen? 

AVC: InBev al kennende, wisten wij inderdaad al wat de gevolgen gingen zijn. Zij zijn nog nooit op hun eerder genomen beslissingen terug gekomen, uitgezonderd met de sluiting van Hoegaarden. Nu was het wel onze sterkte dat ze zeer slecht gecommuniceerd hadden, dat deze ontslagen alleen gepaard gingen met besparingen op de loonkost, en dat terwijl ze gigantische winsten maken en daar bovenop nog eens megabonussen zouden uitreiken aan de CEO en zijn directieleden. Nu spelen ze het anders uit, door ons van in het begin erbij te betrekken, en met de argumenten dat de bierverkoop in België sterk daalt, vooral in de horeca.

BDW:Hoe staat het personeel tegenover de voorliggende plannen? 

AVC: Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en de getroffen werknemers zijn sindsdien altijd geconfronteerd met Januari 2010. Zij worden op regelmatige wijze door leidinggevenden erop gewezen dat dit plan er toch zou doorkomen. De werknemers worden dan ook ongeduldig en vragen dan ook (terecht) dat er concreet iets op tafel zou komen. De meeste arbeiders die betrokken zijn, kunnen bij herstructurering met brugpensioen, en dat maakt het voor ons al iets moeilijker om deze mensen te overtuigen om te blijven werken. Aangezien wij de onderhandelingen aangevat hebben met als basisuitgangspunt dat een arbeider op het einde van de rit  netto evenveel in het zakje moet hebben dan een bediende, maakt het het voor de arbeiders al heel wat draaglijker om voor brugpensioente kiezen. Vele van deze mensen zijn ook op, en zijn het beu om in deze mentaliteit van werken nog te blijven.      

BDW: Is het inzetten van interimkrachten wel een oplossing om de stijgende volumes op te vangen, of moet er niet eerder gewerkt worden met echte contracten?  

AVC: Wij zijn al enkele jaren aan het vechten tegen het interimbeleid dat AB-InBev hanteert, en het laatste jaar zijn we er dan toch in geslaagd om meerdere interimcontracten om te zetten naar tijdelijke en vaste InBev-contracten. 

BDW: Wat zijn de gevolgen voor de Belgische vestigingen binnen zo’n reusachtige groep die AB InBev op dit moment is? 

AVC: België betekent nog 1% op wereldvlak, en des te kleiner we worden, des te moeilijker zal het worden om te kunnen overleven. Het voordeel dat wij nog hebben is onze export van Stella en Leffe en Hoegaarden. Eenmaal deze producten overal ter plaatse worden gebrouwen, zie ik het zwart in wat betreft Inbev België.

BDW: Volgens de informatie van het beleggersbureau Petercam maakt AB Inbev mooie resultaten. Het beleggersadvies is erg positief: ”Advies AB-InBev omhoog met resultaten op zak” (Moneytalk 29 maart 2011). Betaalt het personeel het gelag van de beleggers en aandeelhouders?

AVC: Natuurlijk betaalt het personeel het gelag. Dit in vorm van besparingen op personeel, met als gevolg hogere werkdruk voor de overblijvers. Men rekent nog steeds zoveel hectoliters per manuren en daar worden veel op afgerekend, dus...

BDW: Bedankt voor het interview!

Naar boven