Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Overheid censureert ABVV-campagne PDF Print Email
Geschreven door Jef Vanderelst op donderdag, 02 december 2010

We berichtten al eerder over de ABVV-campagne voor solidariteit en tegen nationalisme. Niet iedereen is echter even blij met deze campagne. Bij de Federale Overheidsdienst Financiën ging men zelfs zover de campagne-affiches wederrechtelijk te verwijderen van de syndicale borden. Censuur dus, maar ook een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting en op het syndicaal statuut bij de overheid.

Bij de overheidsdiensten wordt de manier waarop de vakbonden kunnen ageren, geregeld door de zogenaamde Wet op het Syndicaal Statuut van 19 december 1974. Eén van de bepalingen van die wet en van haar uitvoeringsbesluiten van 28 september 1984 heeft betrekking op het uithangen van affiches. Deze kunnen niet zomaar overal worden uitgehangen. Ze mogen enkel verschijnen op speciaal daarvoor voorziene syndicale borden. Voor een affiche kan uitgehangen worden, dient ze bovendien een visum te krijgen. Dit visum houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de overheid van een affiche in. Het gaat er enkel om vast te stellen of de affiche al dan niet personen kwetst of discriminerende uitlatingen bevat, van bijvoorbeeld racistische, seksistische of levensbeschouwelijke aard.  Is dat niet het geval, dan dient het visum onmiddellijk verstrekt te worden.

Zulks gebeurde ook met de ABVV-affiche. Ze verkreeg op 25 oktober 2010 het visum nummer 2010/9 en werd dan ook onverwijld uitgehangen op de syndicale borden bij de FOD Financiën. Zulks viel niet in goede aarde bij de N-VA. Volksvertegenwoordiger Theo Francken stelde in de Commissie Financiën van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vragen bij “de rode anti-N-VA propaganda in de gebouwen van de FOD Financiën”. Meer bepaald wou hij weten of het “moet kunnen dat er expliciete politieke propaganda uithangt op een zogezegd neutrale overheidsdienst?”. Ook vroeg hij naar “verontschuldigingen” en “een recht op antwoord (voor de N-VA)”.

Staatssecretaris Bernard Clerfayt antwoordde namens de regering. Hij deelde mee dat “de affiches reeds verwijderd werden door de administratie” en voegde er aan toe dat hij weliswaar “de vrijheid van meningsuiting respecteert” maar het toch “ongepast vind dat er in een overheidsgebouw documenten worden opgehangen die uitdrukkelijk een politieke partij aan de kaak stellen”. Trots besloot hij : “Wij hebben dus onmiddellijk gereageerd”. N-VA-er Francken was niet onder de indruk. Hij vroeg "een communiqué van minister (van ambtenarenzaken) Vervotte", "zodat alle affiches kunnen worden verwijderd" uit alle overheidsdiensten. Zo wil hij een einde maken aan "dergelijke vuilspuiterij". Pikant detail : de aanwezige volksvertegenwoordigers van de parlementaire linkerzijde (PS, SP.a, Ecolo en Groen!) vonden het niet nodig tussen te komen in de discussie...

Het gaat hier nochtans niet om een fait-divers, maar wel om een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting, zoals die door de grondwet gegarandeerd wordt. Ook de bepalingen van de Wet op het syndicaal statuut worden bewust overtreden door de overheid.

De overheidsbond ACOD reageerde dan ook onmiddellijk. Een nieuwe affiche werd opgemaakt om te protesteren tegen deze censuur. Voor deze nieuwe affiche werd – conform de regelgeving – een nieuw visum aangevraagd. Tot nu toe werd dat echter niet gegeven, hoewel de wetgeving stipuleert dat zulks “onverwijld” dient te worden verstrekt. De affiche zal dan ook... uitgedeeld worden. Waardoor de impact ervan natuurlijk nog veel groter zal zijn. Daarnaast legde de ACOD ook klacht neer bij de Raad van State, teneinde een principe-uitspraak omtrent de vrijheid van meningsuiting en de toepassing van het syndicaal statuut te bekomen.

Het is tekenend voor een bepaalde verwildering der politieke zeden dat zaken zoals regelrechte censuur vandaag zomaar kunnen gebeuren, zonder ferme reactie van de zogenaamde 'politieke vrienden' van de arbeidersbeweging

Naar boven