Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Uitsluitingen bij BBTK-Brussel- Halle-Vilvoorde aan de vooravond van een hete herfst PDF Print Email
Geschreven door Steuncomité op donderdag, 16 september 2010

Op 3 september werden de 5 vrijgestelden van de sector Industrie van de BBTK-BHV collectief ontslagen wegens “zware fout”. Hieronder vindt u het pamflet van het “comité voor de wederopname van de 5” en hun oproep voor een concentratie deze vrijdag 17 september om 12u, op het Kapelleplein in Brussel. (SAP-Web) 

Steuncomité vraagt reintegratie ontslagen secretarissen BBTK-BHV

Vrijdag 3/9, heeft de leiding van BBTK federaal het ontslag (om dringende reden) aangekondigd van de 5 vrijgestelden van de sector Industrie van BBTK BHV : Ria Cerulis, Bernadette Mussche, Martin Willems, Hendrik Vermeersch en Eric Van der Smissen.Het collectieve aspekt, het radicale en brutale van deze maatregel zijn nooit gezien, zeker niet in een vakbond.Op geen enkel moment hebben de betrokkenen de gelegenheid gehad zich te verdedigen, noch voor het federaal Secretariaat, noch voor het federal Uitvoerend Comité, noch voor het Uitvoerend Comité van BHV.

Men veroordeelt eerst, nadien zoekt men vage motieven en aanklachten…

Thans zijn de motieven gekend, na 5 dagen van wilde geruchten, tussen de aankondiging en de betekening  aan de betrokkenen.

Hun syndicale werk staat niet ter diskussie, integendeel: zelfs BBTK federaal erkent in zijn perscommunicee  hun inzet en hun kwaliteiten. Zij zijn niet beschuldigd van malversatie, noch van geweld, noch van beledigingen, maar van obstruktie, halve waarheden, aanvallen op de eerbaarheid van de leiding en insubordinatie.

Een e-mail, verstuurd op 1/9, in zijn naam, door de verantwoordelijke van de sector is als reden ingeroepen om de arbeidsovereenkomst van alle 5 vrijgestelden te verbreken.  De ontslagsbrieven zijn identiek voor alle 5.  Eigenlijk zou men kunnen spreken van een “collectieve zware fout”; een notie die onbestaande is in het arbeidsrecht.  

Het weze duidelijk dat de betrokken secretarissen betwisten dat ze enige zware fout hebben begaan. Zij hebben enkel vragen gesteld, bedenkingen en tegenvoorstellen  geformuleerd zonder beledigend te zijn, op gematigde wijze en vooralleer enige beslissing door de bevoegde statutaire instanties genomen werd.

Deze nota’s zijn nooit buiten het uitvoerend comite van de sectie verspreid. Het is dit comite dat bevoegd is om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen.

Als een directeur van een bedrijf, een zware fout kan inroepen enkel omwille van het voeren  van oppositie – door diskussie en debat, door vragen, argumenten en tegenvoorstellen – omtrent  een van zijn projekten, dan kunnen morgen al onze delegees afgedankt worden omwille van zware fout. Het zou absurd zijn en ook syndicale zelfmoord betekenen, dat het ABVV, via één van zijn centrales een dergelijk standpunt voor de rechtbank zou verdedigen.

Obstruktie? Het niet respecteren van beslissingen ? Het niet-respecteren van de democratie ?

De betrokken e-mail vraagt juist dat het immobilienprojekt op de agenda van het Uitvoerend Comité van de afdeling zou geplaatst worden. Enkel dit Comite is statutair bevoegd om principiële beslissingen te nemen voor een projekt van miljoenen Euros (betaald door de aangeslotenen via hun bijdragen !)

Als de bedenkingen van de 5 vrijgestelden ongeoorloofde ‘tegenwerking’ zijn, waarom werd het project stopgezet ?

Syndicale gevolgen?

Zulke drastische en dramatische beslissing wegens een simpel meningsverschil over een intern projekt? Niemand gelooft zoiets.

De sector industrie van BBTK BHV omvat meer dan 14 000 leden, 2 000 delegees, meer dan 400 bedrijven met syndicale vertegenwoordiging.

Veronderstellen dat de secretarissen van de andere afdelingen het werk zullen opvolgen bovenop hun gewone werklast, is weinig geloofwaardig.

De 5 ontslagen syndicale verantwoordelijken hebben gecumuleerd meer dan 100 dienstjaren.  Zich van hen ontdoen is de sector overlaten aan het patronaat, maar zal eveneens onze organisatie verzwakken.

Kan men nog een syndicale strijd aangaan wetende dat men op elk moment afgeschoten kan worden door zijn eigen vakbond wegens een meningsverschil omtrent een bouwproject?

Kan men nog hopen jongeren in de vakorganisatie aan te trekken en de werknemers te mobiliseren in het vooruitzicht van de grote sociale conflicten die in het verschiet zijn, als men op zijn eigen troepen schiet?

Bij zware meningsverschillen kan  de bemiddeling ingeroepen worden van het ABVV.  Er zijn verschillende oplossingen mogelijk voor interne beleidsproblemen; een immobiliëninvestering is trouwens niet het hoofdbestaan van een vakbond. Voor een syndicale organisatie wordt de strijd gevoerd op een ander terrein.

De beslissing moet dus geannuleerd worden. De vijf vakbondssecretarissen moeten de kans krijgen zich te verdedigen t.o.v. de nationale et regionale instanties, en moeten hun functie bij de BBTK terug kunnen waarnemen.

In deze periode van economische krisis waarbij sommigen profiteren van de bezuinigingen en de institutionele veranderingen om de werknemers de krisis te doen betalen en hun rechten te beperken, moet BBTK maar één ordewoord hebben : Samen sterk!

Verzameling – Mobilisatie voor de onmiddellijke «wederopname» 

van de vijf vrijgestelde secretarissen van BBTK-BHV

Kapelleplein (vlakbij de Hoogstraat 42), 1000 Brussel

Vrijdag 17 september, om 12u

 

Naar boven