Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Doe mee! Word actief of steun ons! PDF Print Email

Acht goede redenen om lid te worden van de SAP

1. Kom bij de SAP en engageer je met ons om de "dingen te veranderen". Je kan zo een politieke organisatie versterken die duidelijk revolutionair is, marxistisch, die zich inzet voor de internationale solidariteit, het feminisme en voor een antikapitalistische ecologie. Wij willen de strijd ondersteunen tegen elke vorm van onderdrukking en uitbuiting om uiteindelijk een socialistische, democratische en zelfbeherende maatschappij op te richten.

 

2. Kom bij de SAP en neem zo actief deel aan de opbouw en de versterking van sociale bewegingen (de syndicale beweging, andersglobalistische bewegingen, de beweging van mensen zonder papieren, tegen het racisme, ...). Voor de SAP is het verzet in een zo breed mogelijke eenheid een voorwaarde om het neoliberale offensief een halt toe te roepen. Zo kunnen we krachtsverhoudingen opbouwen om een nieuwe samenleving te maken.

 

3. Kom bij de SAP en versterk zo een organisatie die op een collectieve manier probeert na te denken. Marxisme is voor ons geen dogma, maar een methode om de werkelijkheid te begrijpen. We proberen tussen te komen in de verschillende strijdbewegingen op basis van de vele ervaringen van onze leden. We proberen de onderdrukkingsmechanismen globaal te analyseren en er een globale politieke oplossing aan te geven.

 

4. Kom bij de SAP en versterk de internationale solidariteit. De solidariteit kent geen grenzen, want het systeem dat wij bekampen kent ook geen grenzen. Elke overwinning of nederlaag hoe klein ook eender waar in de wereld, heeft een invloed op de strijdbeweging elders in de wereld. De werkende bevolking heeft overal dezelfde belangen. In onze landen wordt het verzet hoe langer hoe meer georganiseerd op Europees niveau.

 

5. Kom bij de SAP en versterk mee de syndicale beweging, niet de vakbondsapparaten, maar de vakbondsdelegaties, de delegees. De vakbondsorganisaties blijven een belangrijk instrument voor de verdediging van de belangen van de loontrekkenden. Maar wij willen meer: meer syndicale democratie en de versterking van een linkse vleugel in de vakbond en zo de versterking van een strijdsyndicalisme.


6. Kom bij de SAP en versterk de strijd voor vrouwenrechten: gelijk loon voor gelijk werk, baas in eigen buik, recht op gratis voorbehoedsmiddelen. De feministische beweging heeft belangrijke eisen verwezenlijkt, maar vrouwen worden nog altijd op vele vlakken gediscrimineerd.

 

7. Kom bij de SAP en versterk zo de strijd voor een beter leefmilieu. De planeet gaat naar de vaantjes door de kapitalistische productiewijze. Het leefmilieu redden vereist radicale, globale oplossingen. Radicaal betekent naar de wortel van de dingen gaan. Oppervlakkige oplossingen of de consument laten opdraaien voor de ecologische kwestie is voor ons geen oplossing. Het probleem is globaal en vereist dus een globale oplossing: een radicale verandering van de productiewijze kan een oplossing bieden voor de ecologische crisis.

 

8. Kom bij de SAP en versterk zo een revolutionaire organisatie. Wij gaan de wereld niet alleen veranderen natuurlijk. Onze bedoeling is een steentje bij te dragen tot de oprichting van een nieuwe, linkse politieke organisatie die strijdsyndicalisten omvat, andersglobalisten, linkse ecologisten, antiracisten, mensen zonder papieren, zonder huisvesting, zonder werk, mensen actief in de internationale solidariteit. Deze nieuwe linkse politieke kracht moet op het politieke terrein de uitdrukking proberen te zijn van de verzuchtingen van al deze mensen.


Overtuigd? Kom bij ons!

 

Contacteer ons nationaal secretariaat via: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Word steunend lid van de SAP!


De SAP is een organisatie van militanten die regelmatig samenkomen en actie voeren. Heb je geen zin om te vergaderen en een regelmatige militante activiteit te ontplooien, maar ga je wel globaal akkoord met onze ideeën en wil je ons een steuntje in de rug geven, dan kan je ook steunend lid worden van de SAP. Wij zijn een kleine, maar vastberaden organisatie. We kunnen enkel rekenen op onze eigen middelen om onze activiteiten te financieren: nationale campagnes, ons tijdschrift, boeken, brochures, pamfletten, steun aan strijdbewegingen, enz. Elke financiële steun, hoe klein ook, helpt ons onze activiteiten te ontwikkelen.

Doe een storting (het gemakkelijkste is een permanente opdracht) van minstens 5 euro per maand of 60 euro per jaar op de rekening INCA : 001-6628401-79 met vermelding steunend lid en stuur ons ook je post- en mailadres door naar: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it . Elk steunend lid krijgt een gratis abonnement op Rood en wordt regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten, campagnes, publicaties en open vergaderingen.

Vind je ook dat onze ideeën, ons werk, onze betrachting de moeite waard zijn om gesteund te worden, word dan steunend lid van de SAP.


Naar boven