Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Dreigend sociaal bloedbad bij Opel-Antwerpen, overwinning bij InBev. Recht op werk! Allen naar Brussel op 29 januari! PDF Print Email
Geschreven door SAP op vrijdag, 22 januari 2010

Na maanden onzekerheid weten de arbeiders van Opel-Antwepen eindelijk wat hen te wachten staat. Ondanks de 3,4 miljoen winst bij Opel-België besliste GM op donderdag 21 januari om de Antwerpse vestiging te sluiten en over te gaan tot het collectief ontslag van 2673 arbeiders en bedienden. Bij de verschillende onderaannemingen zijn nog eens dik 10.000 banen in gevaar.

Een nieuwe sociale ramp dreigt op een moment dat bijna 74.000 jobs verdwenen in België in 2009 en er nog eens meer dan 60.000 dreigen te worden geschrapt in 2010. Tienduizenden families komen op zwart zaad te zitten...

Na Renault-Vilvoorde in 1998, Ford-Genk in 2004 en VW-Vorst in 2006, kent de automobielsector die met een permanente overproductiecrisis kampt opnieuw massaal jobverlies. En niemand maakt ons blaaskes wijs: De werknemers in de sector betalen de rekening voor economische keuzes en een crisis van het kapitalisme waar ze geen enkele verantwordelijkheid voor dragen. Ze worden als slachtvee opgeofferd door een multinational die enkel let op de winstcijfers en de aandelenkoersen.

Dezelfde dag dat de arbeiders bij Opel-Antwerpen beslisten de geproduceerde wagens te blokkeren op het bedrijfsterrein, behaalden de arbeiders bij InBev een serieuze overwinning: Het herstructureringsplan dat ondermeer voorzag in het afschaffen van 300 banen wordt “opgeschort”. Het gevolg van een voorbeeldig gevoerd gevecht: een sterke solidiariteit tussen de verschillende zetels, ook internationaal, grote steun bij de publieke opinie, een hecht gemeenschappelijk front tussen ACV en ABVV en tussen de arbeiders en bedienden,... En rond een duidelijk ordewoord: geen enkele afdanking! Natuurlijk blijft waakzaamheid geboden om dit dikverdiend succes om te zetten in een totale en duurzame overwinning, en zo nodig de druk op de directie en aandeelhouders opnieuw op te voeren.

Deze twee gebeurtenissen tonen nogmaals aan dat de regen van ontslagen en herstructureringen niet zomaar moet ondergaan worden, maar verzet noodzakelijk is, en mogelijk! Ze tonen vooral aan dat het hoog tijd is voor een nationale mobilisatie voor werk, in gemeenschappelijk vakbondsfront. Het kan niet langer dat de werknemers bedrijf per bedrijf de strijd moeten aangaan. Het is niet aan ons om de gevolgen van de crisis en desastreuze economische beslissingen te dragen, maar aan het patronaat zelf, de echte schuldigen.

De drie vakbonden roepen op voor een nationale Mars voor Werk op 29 januari. Allen daarheen! Deze manifestatie moet het begin zijn van een echt actieplan voor werk, dat niet stopt bij een eenmalige betoging door Brussel.

Het is onaanvaardbaar dat het leven van de werkende bevolking afhangt van de beurskoersen en de goede of slechte wil van een handvol grote aandeelhouders en patroons. De almacht van het kapitaal moet dringend gebroken worden om het recht op een stabiele, kwaliteitsvolle en goedbetaalde job voor iedereen af te dwingen, als een heus “sociaal mensenrecht”. Daarom lanceert de SAP vandaag een nationale campagne voor het recht op werk, een algemeen verbod op afdankingen en het creëren van 500.000 banen, door het geld te halen waar het zit: Bij de banken en bedrijven!

Het komt er nu vooreerst op aan de solidariteit met de arbeiders en bedienden van Opel-Antwerpen te organiseren. Enkel een brede, globale mobilisatie kan GM doen plooien en de regeringen er toe dwingen de nodige maatregelen te nemen om de wekgelegenheid bij Opel-Antwepen te redden.

Hoog tijd voor een brede solidariteitsmobilisatie met de ontslagen arbeiders en het personeel van alle bedrijven in moeilijkheden, in gemeenschappelijk front en met een stakingsordewoord: Allen naar de Mars voor Werk op 29 januari!

De SAP eist:
  • De nationalisatie van Opel-Antwerpen, zonder schadeloosstelling en onder controle van het personeel.
  • De integrale terugstorting van alle overheidssteun die GM afgelopen jaren ontvangen heeft (notionele intrestaftrek, vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid, enz.)
  • Een reconversieplan voor de automobielsector, met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers.
  • Voor een algemeen verbod op afdankingen! Voor een Solidariteitsfonds voor werk betaald door het patronaat.
  • Recht op werk! Laat het patronaat haar crisis betalen!

Naar boven