Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Onze kameraad Daniel Bensaïd is gestorven PDF Print Email
Geschreven door NPA op dinsdag, 12 januari 2010

Onze Franse kameraad Daniel Bensaïd, is na een slepende ziekte vanmorgen overleden. Daniel was revolutionair militant sinds zijn jeugd. Hij was een van de oprichters van de JCR (Jeunesse Communiste Révolutionnaire) in 1966. Korte tijd later werd hij een van de trekkers van de Mouvement 22 Mars en een hoofdrolspeler van Mei 1968 in Frankrijk. In april 1969 behoorde hij tot de oprichters van de Ligue Communiste, voorloper van de LCR.

Daniel Bensaïd was gedurende vele jaren lid van de leiding van de LCR . Betrokken als hij was bij vele internationalistische gevechten, was hij ook een van de belangrijkste leiders van de Vierde Internationale. Hij nam actief deel aan de oprichting van de NPA.

Daarnaast was hij actief als filosoof en professor aan de universiteit van Paris VIII. Hij publiceerde een hele reeks filosofische en politieke geschriften, animeerde de tijdschriften Critique Communiste en ContreTemps, en nam actief deel aan de oprichting van de Fondation Louise Michel. Daniel Bensaïd voerde zonder toegevingen de ideeënstrijd, hierbij steeds geïnspireerd door een open en ondogmatisch marxisme.

De begrafenis zal in alle intimiteit plaatsvinden.

De NPA zal een militante herdenking organiseren op zaterdag 23 januari, in Parijs.


Bericht van de SAP aan de leden van de Franse NPA, nieuwe anti-kapitalistische partij

Brussel, 12 januari 2010.

Beste kameraden,

Met veel droefheid hebben wij het overlijden vernomen van Daniel Bensaïd. Zijn dood betekent een pijnlijk verlies voor onze Vierde Internationale en ook voor de revolutionaire beweging, in Frankrijk en daarbuiten.

Daniel zal altijd in onze herinnering blijven als een buitengewone militant voor het socialisme en als een briljante en vernieuwende marxistische theoreticus. Zijn theoretisch werk betekent een grote verrijking voor onze stroming.

Zijn werk heeft ertoe bijgedragen en zal er nog toe bijdragen dat hele generaties militanten zich een open en niet-dogmatisch marxisme kunnen eigenmaken. Het beste eerbetoon dat wij hem kunnen doen is zijn theoretisch werk levendig houden en zijn revolutionair-marxistische strijd onvermoeid verderzetten.

In naam van de de Belgische SAP delen wij aan onze kameraden van de NPA, aan de vrienden en nabestaanden van Daniel Bensaïd onze innige deelneming mee.

Céline Caudron, Olivier Bonfond, Chris Den Hond, Sandra Invernizzi, Denis Horman, Ataulfo Riera, Guy Van Sinoy, Daniel Tanuro, Thomas Weyts, Jan Willems

 

 

 

 

Naar boven