Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

B-Chantage bij B-Cargo PDF Print Email
Geschreven door Correspondent op woensdag, 16 december 2009

Voor 31 december moet de NMBS bij Europa een herstructureringplan indienen voor haar goederenafdeling B-Cargo. Anders mag de NMBS van Europa geen enkele financiële injectie meer geven aan B-Cargo dat met zware verliezen kampt. Het volumeverlies werd niet alleen veroorzaakt door de economische crisis.

De structurele oorzaak ligt bij het liberaliseringsbeleid van Europa. De Europese richtlijnen willen door de concurrentie tussen spoorwegoperatoren het goederenvervoer per spoor goedkoper maken. Nu voltrekt zich het omgekeerde: de grote spooroperatoren Deutsche Bahn en de Franse SNCF slokken kleinere spelers op en de concurrentie spitst zich toe op de arbeidsvoorwaarden.

De chantage van Europa komt nu ook tot uiting bij de NMBS. Europa eist dat B-Cargo wordt afgesplitst van de NMBS in een filiaal waar niet langer de statutaire arbeidsvoorwaarden voor de treinbestuurders gelden. Bovendien staan op termijn 3000 statutaire jobs op de tocht. Indien Europa en de NMBS-directie hierin lukken, dan zijn op termijn alle 38.000 statutaire spoorwegmensen bedreigd in hun arbeidsvoorwaarden. Want Europa heeft alvast de liberalisering van het internationaal reizigersverkeer op de agenda van 2011 gezet.

Het beleid viseert bovendien het breken van de syndicale slagkracht van de spoorvakbonden. Zo is Infrabel van plan om stakingen van NMBS-personeel te breken door het lamleggen van seinhuizen onmogelijk te maken, met als drogreden dat andere spooroperatoren moeten kunnen gebruik maken van hun rijpaden. Dit is koren op de molen van het liberale pleidooi voor minimumdienstverlening.

Het Europese spoorwegbeleid doet niet wat ze moet doen: het milieuvriendelijke goederenvervoer per spoor stimuleren door bijvoorbeeld werk te maken van een hoge Europese technische veiligheidsnorm ETCS wat betreft seinen. In de plaats heeft ze de spoorwegmaatschappijen verplicht om infrastructuurbeheer strikt te scheiden van spooractiviteiten. Dit heeft in de spoorhaven Antwerpen ertoe geleid dat dubbel werk moet worden geleverd door Infrabel en NMBS-Cargo. Europa heeft bovendien niets gedaan aan de forse stijging van rijpadvergoedingen en de verdubbeling van de energiekosten van de voorbije 5 jaar voor de NMBS.

De spoorvakbonden hebben terecht begin november met een algemene 24-urenstaking aan de alarmbel getrokken. Donderdag 17 december start om 12.30 uur een betoging aan het station Brussel-Noord om de liberaliseringstrein te stoppen.

Correspondent

Naar boven