Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Gent voor Gaza, stop de oorlog! PDF Print Email
Geschreven door David Baele op maandag, 19 januari 2009

Op zaterdag 17 januari kwamen in Gent 2000 mensen op straat om te protesteren tegen de Israëlische bombardementen op Gaza. Er werd opgeroepen voor de stopzetting van het embargo tegen Palestina, tegen de straffeloosheid van Israël en de opschorting van de akkoorden tussen de EU en Israël. De protestactie was een breed gedragen initiatief van het platform Gent voor Gaza, ondertekend door een 60tal organisaties. De verontwaardigde burgers en vertegenwoordigers van sociale organisaties kwamen op straat met een duidelijke boodschap: stop de slachtingen in Gaza!

Mario Franssen, intal: “We zijn een solidariteitsbeweging, onder andere ook met partners in Palestina, en gezien de situatie vandaag in Gaza is het vanzelfsprekend dat wij aanwezig zijn op de protesten die duidelijk maken dat we een einde willen van de aanvallen van Israël op Gaza. Ik denk wel dat dit effect zal hebben. Je ziet de protesten overal in de wereld, de diplomatieke druk neemt toe. Maar het is toch vooral door druk van onder dat ook de politici in beweging komen, dus ik denk dat het zeker uithaalt. Maar we moeten wel beseffen dat alleen betogen niet genoeg is. Er zijn ook andere opties. Iedereen roept nu op voor de boycot van Israël, dit is zeer breed en ik vind ook dat wij zich daaraan moeten aansluiten en iedereen ondersteunen die initiatieven in die richting neemt.”

Selma: “Wij betogen mee om te tonen aan de Belgische staathoofden dat wij als gewone burgers hier ook van wakker liggen en niet bij de pakken blijven zitten. Zelfs al brengt het misschien niet veel op door op straat te komen, maar als we onze mond houden zullen we zeker niets bereiken. We moeten ten minste de moeite doen om samen op straat te komen om onze solidariteit te tonen.”

Katrien Neyt, adjunct gewestelijk secretaris ABVV: “Ik ben hier omdat het ABVV deze manifestatie onderschrijft. Wij vinden dat alle mensen goede levensvoorwaarden moeten hebben, en die zijn vandaag niet vervuld voor de Palestijnen en daarom komen wij vandaag naar hier. Ik denk dat alle maatschappelijke krachten die een steen kunnen bijdragen dit moeten doen, en vanuit het ABVV willen we iedereen oproepen om rond de tafel te zitten. We proberen dit hier in Gent, maar misschien lukt dit ook in Brussel en hopelijk ook in de Europese Unie, en als iedereen aan dezelfde kar trekt zal er wel iets veranderen.”

Nevin: “Ik vind het een groot onrecht wat er in Gaza gebeurd, onschuldige mensen die de speelbal worden van politieke spelletjes tussen langs één kant Hamas en langs de andere kant het Israëlisch beleid. Dit moet ophouden. Deze betoging is maar een druppel op een hete plaat. Ik denk dat tot hogerhand druk moet worden uitgeoefend, maar dit is ook wel belangrijk om een signaal te geven zodat er iets gedaan word. We willen niet thuis blijven zitten kijken naar afschuwelijke beelden. Wij hebben niet veel macht. Het is een noodsignaal, eigenlijk een wanhopige roep naar de machtigen: hoor dit, zie dit, dit moet ophouden!”

Dominique Willaert, Victoria Deluxe: “Ik ben hier namens Victoria Deluxe met een twintigtal mensen, waarvan dat er tien mee instaan voor de veiligheid, om het tempo van de manifestatie te bewaken en ook om te voorkomen dat er rellen zouden zijn. Omdat op die manier de manifestatie negatief in het daglicht zou komen. Het belangrijkste effect van deze manifestatie is dat de publieke opinie wordt gesensibiliseerd. Het feit dat er zo veel mensen meestappen, moeders met kinderen, Belgen, allochtonen is wel hoopvol. Blijkbaar zijn heel veel mensen voor de vrede. Barack Obama wordt dinsdag geïnstalleerd, en ik denk dat ze dit weekend tot een staakt het vuren zullen overgaan, de timing is denk ik niet toevallig.”

Saïd: “Ik ben Algerijn, Arabier en moslim. En zoals alle moslims belangt deze oorlog ook mij aan, daarom ben ik hier.”

Ludo de Brabander, Vrede vzw: “Wij vragen nog altijd het einde van de bombardementen op Gaza, de slachting die daar aan de gang is. Het is ongelofelijk dat we dat nog 3 weken later nog moeten vragen. Wij vragen uiteraard ook een einde van het embargo, wat de reden is waarom dit conflict is geëscaleerd. We hebben ook een bodschap voor onze regeringen, vooral de Europese regeringen, namelijk dat de akkoorden tussen de Europese Unie en Israel moeten stopgezet worden.”

“De staakt het vuren die momenteel op til staat heeft verschillende redenen. Ik denk dat Israël inziet dat ze die oorlog niet kan winnen. Vanaf het moment dat ze op het terrein en in de stad moeten gaan zullen ze een te hoge tol moeten betalen. Ten tweede is er natuurlijk de groeiende verontwaardiging wereldwijd over wat er gebeurd. Er lekken allerlei zaken door, dus ze voelen zich daarin verplicht. En ik denk dat Hamas aan de andere kant ook beseft dat het misschien beter is om te proberen naar een bestand toe te gaan.”

“Nu, de vraag is vooral wat dat bestand inhoud. Als het enkel gaat over het stopzetten van de vijandelijkheden, dan zal dat niets oplossen. Het bestand is zeker en vast belangrijk voor de humanitaire hulp, we moeten die rust nu hebben, maar het kan niet zijn dat het embargo dat op Gaza rust, dat al 19 maanden doorgaat, gewoon gehandhaafd blijft. Ook daar moet een oplossing voor komen. Dat moet stopgezet worden. En dat blijft uiteraard op lange termijn de oplossing van het conflict, want zo lang dat dit niet opgelost geraakt gaan we elke keer opnieuw dat soort zaken terug krijgen.”

“Wat de steun van de VS betreft weet ik niet of de indiensttreding van Barack Obama veel zal veranderen. Hij heeft zich in dat opzicht nog niet zeer positief uit de hoek laten komen. Hij stelt zich zeer pro Israel op. Hij zal uiteraard andere accenten leggen dan zijn voorganger, daar twijfel ik niet aan. Maar of hij de grote doorbraak zal kunnen forceren weet ik niet. Zolang de Verenigde Staten heel uitdrukkelijk kant kiezen voor één partij, zijnde Israel als bezettingsmacht, denk ik niet dat er een oplossing zal komen.”

De betoging eindigde in het Baudelopark, waar een aantal toespraken werden gehouden. Een islamitische geestelijke las een fragment uit een brief voor, die door een parlementair de dag voordien vanuit Rafah opgestuurd werd: “We zitten in Rafah, op twee kilometer van Gaza, maar we wachten om binnen te mogen, om voedsel en medicatie af te leveren. Ze stoppen niet met bombarderen. Wat hier gebeurd is een slachting. Kinderen die niet weten wat hen overkomt. Ik ben met een klein meisje van 4 jaar die gans haar familie verloren is. Haar twee benen werden geamputeerd. Ze slaat op mijn grote buik en lacht, ik moet huilen.”

Een protestantse geestelijke uitte vervolgens zijn bewondering voor de aanwezigheid van zowel moslims, joden en protestanten op de betoging. Hij klaagde nogmaals het niet respecteren van de VN resoluties , het gebruik van fosforraketten en het niet toelaten van een corridor voor hulpverlening door de Israëlische staat, “geleerd, onderwezen daarin door de grote broer Amerika die dat ook al gedaan heeft in Irak”. Tot slot herhaalde Ludo De Brabander nogmaals de leuze van de manifestanten: “Gent voor Gaza, stop de oorlog!”

 

 

Naar boven