Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Uilekot: personeel in vooropzeg PDF Print Email
Geschreven door Filip De Bodt op zondag, 08 juni 2008

De zoektocht naar projecten om vzw ‘t Uilekot voor de volgende jaren op het droge te trekken verloopt niet altijd zoals gewenst. Het Europees project krijgt binnenkort een tweede kans, het milieuproject werd afgekeurd. Samen met andere milieugroepen uit de streek (Natuurpunt Ninove, RALDES, Milieufront Omer Wattez) dienden wij een dossier in bij de Vlaamse overheid.

We stelden voor om samen op streekniveau een visie uit te werken rond duurzame ontwikkeling. We vertrokken immers van een eenvoudig idee: als het Streekplatform en co centen krijgt van de overheid om te beweren dat autowegen en skipistes bijdragen tot duurzame ontwikkeling, dan is het goed dat ook de milieubeweging een eigen standpunt uitwerkt. Dat kan de discussie alleen maar verrijken.

Zo dacht de administratie Leefmilieu er evenwel niet over: “Om een visie uit te werken, werkt men best samen met de milieuraden van de verschillende gemeenten, maar hierover blijft het project zéér vaag. Er zijn bijgevolg geen garanties dat deze visie door alle geledingen van de maatschappij zal gedragen worden. De waarde van de streekvisie is daardoor twijfelachtig. Het project werd te weinig resultaatgericht uitgewerkt: overleg met de betrokken gemeentebesturen lijkt hier de meest efficiënte manier om de visie om te zetten naar concrete acties. ”

Kortom, de administratie Leefmilieu vindt de waarde van de visie van de milieubeweging twijfelachtig. Voor de evenmin gedragen visie van het Streekplatform daarentegen, heeft de Vlaamse gemeenschap wel geld veil. Een beetje een rare situatie toch.

Vermits maar de helft van de loonkost in ‘t Uilekot door de provincie Oost-Vlaanderen gedragen wordt, zijn wij voor de andere helft afhankelijk van dit soort projecten. De uitslag van een aantal andere ingediende voorstellen (duurzame ontwikkeling, Lezen in de Lente, participatiedecreet) laat nog wat op zich wachten, maar omwille van veiligheidsredenen zat er dan ook niets anders op dan het personeel van vzw ‘t Uilekot vanaf 1 juli in vooropzeg te plaatsen.

Als er niet snel een ander project uit de lucht valt, zullen we moeten verder roeien met minder of zonder personeel. Een moeilijke en pijnlijke beslissing.

Een belangrijk project kreeg een herkansing: we wilden samen met Noord-Franse organisaties werken rond de milieuproblematiek, aan de hand van de farao-projecten in Henegouwen. Een eerste aanvraag werd ook alweer door de jury afgekeurd omdat er veel uitgewisseld werd maar weinig samengewerkt. De jury vroeg wel uitdrukkelijk om een verbeterde versie in te dienen.

Ondertussen zorgen onze leden en sympathisanten voor een groeiend giftenaantal. We zitten nu aan 5350 €. Deze zomer lanceren we ook een aantal activiteiten (eten maken tijdens de Burchtconcerten, bierverkoop enz…) die een duwtje in de rug moeten zijn.

Om te voldoen aan de verdubbeling van het aantal activiteiten voor jongeren die de provincie Oost-Vlaanderen eist om verder in aanmerking te komen voor subsidies, organiseren we tijdens het najaar een pak cursussen. Er zitten mooie dingen tussen. Inschrijven geblazen dus en je vrienden onder de 25 motiveren om mee te doen. Het is nuttig, aangenaam én nodig. Zie binnenkort op deze site.

Zin om te helpen? De beste manier om dat te doen blijft nog altijd het spijzen van onze rekening: 001-0597918-86

http://www.uilekot.org 

Naar boven