Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De Vierde Internationale op het tweede Wereld Sociaal Forum PDF Print Email
Geschreven door Ataulfo Riera op woensdag, 20 maart 2002

De Vierde Internationale is een wereldwijde organisatie voor revolutionair socialisme. De SAP is de Belgische afdeling van die internationale beweging. Honderden militanten van de Vierde Internationale, uit de verschillende continenten waren aanwezig in Porto Alegre tijdens het Wereld Sociaal Forum. Onder hen ook een aantal gekende animatoren van de meest actieve sociale bewegingen in de strijd tegen de kapitalistische mondialisering. De Vierde Internationale was aanwezig met een uitgebreide stand en onze militanten deelden een knap pamflet uit in drie verschillende talen.

Een opgemerkte gast was bijvoorbeeld Olivier Besancenot, de jonge postbode en presidentskandidaat van onze Franse afdeling, de LCR. Voorts sprak socioloog Michaël Löwy op het seminarie georganiseerd door de MST over het socialisme vandaag. Ook Eric Toussaint, animator van Kodewes nam het woord en uiteraard speelde ook Christophe Aguiton, verantwoordelijke voor het internationaal werk van Attac, een zeer actieve rol. Ook Gustavo Codas nam meerdere keren het woord, hij is nationaal vakbondsleider van de Braziliaanse CUT en lid van de Vierde.

Onze kameraden Alain Krivine (europarlementslid van de Franse LCR) en Flavia D’angelli, leidster van de jongcommunisten, de jongerenorganisatie van de Italiaanse PRC, namen deel aan een meeting op het jongerenkamp, een meeting waaraan méér dan 2000 jongeren deelnamen. Een vijfhonderdtal personen kwam luisteren naar de voorstelling van het nieuwe boek van onze kameraad Raul Pont, ex-burgemeester van Porto Alegre («Uma estrella necessaria») daarin bijgestaan door Livio Maitan (Italiaanse afdeling) en de Franse filosoof Daniel Bensaïd (LCR). 

Na de afsluiting van het Forum vond er een bilanvergadering plaats voor militanten van de Vierde Internationale. Driehonderd mensen namen deel. Christophe Aguiton legde er de nadruk op het «enorme succes» van het tweede WSF maar maakte toch ook meteen een aantal kritische bedenkingen, ondermeer over de bijna totale scheiding tussen de activiteiten in de PUC (Universiteit), het jongerenkamp en het kamp van MST. Daniel Bensaïd stelde dat «de invloed van de Vierde Internationale binnen het WSF helemaal geen sectaire invloed is, omdat die voorvloeit uit een dagelijks engagement. Het gaat niet om een vorm van zelfbevrediging, maar om een verworvenheid van ons type militantisme: loyaal massabewegingen mee opbouwen, en tegelijkertijd in alle openheid het debat aangaan.»

Aguiton wist ook nog dat de nieuwe contestatiebeweging er één is met een langdurige dynamiek en karakter.  Flavia D’Angeli van haar kant beweerde dat we moeten aantonen dat die andere wereld die mogelijk is enkel maar een socialistische wereld kan zijn. Het wordt met andere woorden tijd om het alternatief uit de doeken te doen! De krasse Livio Maitan stelde dat de tegenstellingen van het kapitalisme steeds scherper worden en dat we ons dienen voor te bereiden op jaren van strijd. «De tegenstellingen zullen exploderen, er komen hardere tijden !».

De Braziliaanse afdeling van de Vierde Internationale vormt een tendens binnen de PT, de massale Braziliaanse Arbeiderspartij. Tijdens het nationale congres behaalde deze tendens 17% van de stemmen. Hun tendens heet Socialistische Democratie (DS). Onze kameraden hebben enorm veel energie gestoken in de de organisatie van dit tweede WSF. De PT bestuurt én de deelstaat Rio Grande do Sul én de stad Porto Alegre. De Vierde Internationale speelt een belangrijke rol in de PT van de deelstaat Rio Grande do Sul. Deze staat telt niet minder dan 10,4 miljoen inwoners. DS bezet een aantal sleutelposten: Miguel Rosetto, die uitgebreid aan bod komt in de pers, is vice-gouverneur van de deelstaat, andere kameraden zijn verant-woordelijk voor cultuur, financieën, werkgele-genheid en ontwikkeling. DS telt ook drie federale parlementsleden, een aantal burgermeester en een hele reeks gemeenteraadsleden. Ondanks de sabotage-acties van de federale regering en de burgerij is de ervaring van de PT in deze progressieve deelstaat zeer rijk en blijven resultaten niet uit. Zo is er natuurlijk de beruchte participatieve begroting. Die wordt niet enkel toegepast op het niveau van de steden maar ook op het niveau van de deelstaat. Afgelopen jaar waren er 400.000 mensen betrokken bij het opstellen van de begrotingsprioriteiten, tijdens het volgende jaar moeten dat er 2 miljoen worden. De deelstaatregering heeft een specifiek budget vrijgemaakt voor de steun aan zelfbeheerde bedrijven. In samenwerking met bewegingen als de MST wordt er gewerkt aan landhervorming en stadshervorming. Er wordt in de scholen een alternatief onderwijsproject gevolgd. De openbare diensten worden uitgebreid en er werd net een volkse staatsbank opgericht.

Het progressief bestuur heeft ervoor gezorgd dat het levensniveau in Rio Grande do Sul een stuk hoger ligt dan elders in Brazilië. In Brazilië bedraagt de gemiddelde kindersterfte 37,4 op 1000. In Rio Grande do Sul bedraagt die 15 op 1000. Het analfabetisme bedraagt in Brazilië 13%, in Rio Grande do Sul slechts 6%. De gemiddelde Braziliaan wordt 64 jaar oud. In Rio Grande do Sul ligt de levensverwachting op 67,8 jaar, in Porto Alegre op 72 jaar.

(Ataulfo Riera is hoofdredacteur van La Gauche en was aanwezig in Porto Alegre)

Naar boven