Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Antwerpen: Actiegroep Basta wint aanhang PDF Print Email
Geschreven door Jan Verbruggen op maandag, 31 januari 2005

n vroegere artikels berichtten we reeds over de acties tegen het Veiligheidsplan in Antwerpen. In het kader van dat plan trekken er momenteel patrouilles van de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken door Antwerpse "risicowijken". Ze controleren er huis na huis de woonomstandigheden en het verblijfsstatuut van de bewoners. Een brug te ver, zo vonden een aantal Antwerpse sociale bewegingen. Samen richtten ze het actiecomité Basta op.

 

Basta eist een menswaardig bestaan voor alle inwoners van Antwerpen, de stopzetting van de patrouilles en een progressieve oplossing voor de heersende sociale problemen. Militanten van de Antwerpse SAP stonden mee aan de wieg van Basta.

Inmiddels lanceerde Basta een petitie. De tekst doet nu volop de ronde. Opvallend is dat ook steeds meer mensen uit Groen! en sp.a de protesttekst ondertekenen. Meest opvallende ondertekenaar op dat vlak blijkt sp.a-senator Mimount Bousakla. Niet onbelangrijk gezien het plan goedgekeurd werd door de ganse gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie. Met andere woorden: deze Groen en sp.a-leden gaan met het ondertekenen van de tekst in tegen hun eigen verkozenen. Ook is het bemoedigend dat reeds twee vakbondscentrales de petitie ondertekenden.

  • In de basistekst van de petitie lezen we het volgende: "Met klem wensen wij te protesteren tegen de volgende elementen en tendensen die het plan bevat:
  • de verregaande schending van het recht op privacy : gegevens van politiediensten, van gerechtelijke diensten, van het OCMW en andere sociale diensten, welzijnswerk enzovoort, zullen, per persoon, verzameld worden in één databank...
  • het actief en gericht opsporingsbeleid van mensen zonder papieren.(...)
  • de schending van de kinderrechten: met name de "Balkankinderen" worden in het bijzonder geviseerd en "binnen diezelfde mensenrechtenethiek kan een weloverwogen terugkeerbeleid niet worden uitgesloten".
  • de verregaande marginalisering en criminalisering van mensen die in armoede leven : ‘Als gevolg van familiale of individuele problemen ontstaan er dus buurtproblemen en gevoelens van onzekerheid en onveiligheid die overlast in de hand kunnen werken’.”

Extreemrechts bekamp je niet met een rechts beleid. Basta slaagt er vandaag in om in de uiterst moeilijke Antwerpse politieke context, delen van de linkerzijde te winnen voor die boodschap. We citeren nogmaals uit de petitietekst: "Wij zijn er ons van bewust dat de problemen in de wijken waarover in het plan sprake is, niet gering zijn. En wij zijn ook vragende partij voor een krachtdadig beleid om deze problemen en hun onderliggende oorzaken aan te pakken. Deze situeren zich op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling." We blijven de acties van Basta volgen op deze site.

 

Naar boven