Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Georges Debunne overhandigt 15 000 handtekeningen aan het Vlaams Parlement PDF Print Email
Geschreven door Fréderic L. op vrijdag, 30 september 2005

Gisterenmorgen, donderdag 29 september, overhandigde Georges Debunne meer dan 15000 handtekeningen aan het Vlaams Parlement. Op die manier wil hij een hoorzitting afdwingen in het Vlaams Parlement over de Europese Grondwet.

Kort na de afwijzing van de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland dienden Georges Debunne, Jef Sleeckx en Lode Van Outrive een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement. Daarin vroegen ze de ratificatie van het grondwettelijk verdrag in Vlaanderen te laten afhangen van een diepgaand debat en een democratische raadpleging van de bevolking. Het verzoekschrift werd in juni ontvankelijk verklaard, omdat het Vlaams Parlement bevoegd is in de materie en de ratificatie ten vroegste in het najaar op de agenda staat. Zoals bekend is na de goedkeuring in de andere zes Belgische assemblees het Vlaamse standpunt beslissend voor de ratificatie in België.

De reglementering rond verzoekschriften laat ook toe deze te ondersteunen door een petitie. Indien 15.000 Belgische ingezetenen hun handtekening onder het verzoekschrift plaatsen, moet de bevoegde commissie een hoorzitting over het thema organiseren. Deze mogelijkheid werd te baat genomen door een groep militanten uit de syndicale en sociale beweging. De hele zomer zochten ze steun voor het verzoek tot een democratische raadpleging, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Zo verzamelden ze duizenden handtekeningen op de Gentse Feesten, het Luikse "Retrouvailles" of de Hasseltse festivals Rimpelrock en Pukkelpop; ook op militantenbijeenkomsten van het ABVV en in verschillende bedrijven lieten syndicale delegees de petitie circuleren.

Vooral het feit dat men zich niet hoefde uit te spreken voor of tegen de (meestal totaal ongekende) grondwet, maar voor een open debat en een democratische inbreng van de bevolking, overtuigde veel mensen om het initiatief te steunen. Toch wilden vele ondertekenaars met de ondersteuning van het verzoekschrift ook duidelijk hun afwijzing van de neo-liberale en ondemocratische Europese Grondwet tot uitdrukking brengen. 

Deze vraag voor een "referendum" bleef ook in Frankrijk niet onopgemerkt; Debunne ontving honderden steunbetuigingen uit het land van de "Non", en er circuleert een steunoproep die al duizenden ondertekenaars kreeg.

Deze morgen overhandigde Georges Debunne, Jef Sleeckx en een groepje medestanders (waaronder ook de SAP) de 15000 handtekeningen aan de de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, W. Tessier.

Naar boven