Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Een Andere Politiek en Une Autre Gauche. Op een zuchtje van een politiek akkoord PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op donderdag, 13 juli 2006

Op woensdag 12 juli overlegden Een Andere Politiek en Une Autre Gauche over de gemeenschappelijke organisatie van een politieke conferentie eind oktober. Een akkoord ligt voor het grijpen, indien de politieke wil bestaat.

Het voorlopige bestuur van ‘Een Andere Politiek’ besloot na zijn bestuursvergadering van vrijdagavond 7 juli om naar de Algemene Vergadering van Une Autre Gauche, op zaterdag 8 juli, te stappen met een concreet voorstel. Het voorstel hield volgende punten in.

1)  Een Andere Politiek en Une Autre Gauche organiseren samen op 21 oktober een politieke conferentie. Op die conferentie komen we overeen dat we een politiek alternatief willen opbouwen tegen het neoliberalisme en dat deze alternatieve politieke beweging nooit zal deelnemen aan coalities die een neoliberaal beleid uitvoeren.

2)  De dag wordt opgebouwd rond een duidelijk politiek statement en zal verder via uiteenlopende workshops een vijf tot tien inhoudelijke assen uitwerken, waarrond de beweging zich zal concentreren.

3)  De conferentie zal stemmen over al dan niet deelnemen aan de federale verkiezingen van 2007.

4)  De conferentie verkiest een voorlopige politieke leiding die de electorale campagne voorbereidt en een democratische structuur en functionering uitwerkt.

Sommigen krachten pleitten er bovendien voor om zes maanden na die verkiezingen een oprichtingscongres van een nieuwe politieke partij te organiseren.

Op woensdag 12 juli ontmoetten delegaties van Een Andere Politiek en Une Autre Gauche elkaar om dit voorstel verder te bespreken. Daarbij viel op dat Une Autre Gauche wel erg ver meeging in dit voorstel:

  • Akkoord voor een gemeenschappelijke dag in oktober, maar liever op 28 oktober dan op 21.
  • Akkoord voor een beslissing op die dag over verkiezingsdeelname aan de federale verkiezingen van 2007.
  • Akkoord om via inhoudelijke workshops prioritaire assen uit te werken.
  • Akkoord om een politieke groep te verkiezen die tot aan de verkiezingen alles in goede banen zou kunnen leiden.

Maar… Het is volgens de vertegenwoordigers van Une Autre Gauche te vroeg om veel te kunnen zeggen over welke precieze vorm een toekomstig alternatief moet aannemen: een partij, een politieke beweging, een “federale” of een “confederale” partij of beweging etc.

Bovendien stelden de vertegenwoordigers van Une Autre Gauche dat er moet vertrokken worden van de verschillende dynamieken, zoals ze vandaag bestaan. In principe is Une Autre Gauche wel voorstander van een federale structuur, maar de twee initiatieven moeten de tijd krijgen om naar elkaar toe te groeien.

Alle krachten rond de tafel verzameld moeten zich nu uitspreken. Volstaat dit akkoord om verder te werken aan een gemeenschappelijke politieke conferentie of niet? Over een aantal aspecten blijft debat bestaan. Maar verhindert dit ons om het licht op groen te zetten voor die politieke conferentie en dus de start van een convergerend politiek alternatief aan weerszijden van de taalgrens of niet?

De SAP vindt alvast dat er voldoende overeenstemming bestaat om verder samen stappen vooruit te zetten. Het hangt nu enkel en alleen van de krachten rond de tafel af of we deze open kans benutten of niet.

Naar boven