Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Op 10 maart waren we met 3000 om te zeggen: Stop Atoomenergie PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op dinsdag, 12 maart 2013
Op zondag 10 maart 2013, exact twee jaar na de catastrofe in Fukushima in Japan, hebben zo’n 3000 personen de oproep beantwoord van de vereniging “Stop kernenergie” en van het collectief “Stop Tihange”.

 

Verschillende belangrijke antinucleaire delegaties uit Duitsland en Nederland waren aanwezig, net zoals in september 2011 tijdens de eerste betoging, dewelke toen  reeds een 2000 mensen op de been bracht in Tihange.

Langs heel het parcours tussen Hoei-Tihange zegden we in het Frans, Duits en Nederlands: Neen aan de heropstart van Tihange 2 en Doel 3- die momenteel stil liggen om de duizenden scheuren te herstellen; en daarnaast eisten we dat er een onmiddellijke politiek besluit moet worden genomen voor de stopzetting en onmiddellijke ontmanteling van alle atoomcentrales- en eerst en vooral de oudste.

 

Hieronder de toespraak die onze kameraad Leo Tubbax hield op het einde van de betoging. Leo is een van de woordvoerders van “Nucléaire Stop Kernenergie”

 

Bonjour, Dag,

Overal ter wereld zijn er antinucleaire betogingen: gisteren in Parijs met 20.000 manifestanten; eveneens 20.000 in Grohnde in Duitsland; vandaag en morgen in Japan, om de atoomramp van Fukushima te herdenken, en tegelijkertijd die van Tsjernobyl en die van Three Mile Island .

Waarom deze betoging?

Omdat het op onmogelijk is elektriciteit te produceren via atoomsplitsing, zonder voortdurend enorme risico’s te nemen. Het is waar dat we maar om de 25 jaar een catastrofe meemaken met 440 reactors die wereldwijd in dienst zijn. Maar de omvang van de catastrofe, het verlies aan mensenlevens, gezondheid, de verliezen voor de fauna, het maritiem leven, de flora…, de catastrofe is zodanig groot dat het risico onaanvaardbaar is vanuit menselijk gezichtspunt. Het belang van de aandeelhouders kan niet in rekening worden gebracht, in het licht van die risico’s.

Verder is er het afval. Dat bevindt zich hier achter mij, in Tihange, in afkoelingsbassins voor de gebruikte brandstofstaven, en die onophoudelijk moeten afgekoeld worden.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) weigert deze bassins te controleren. Dat van Tihange 1 verliest per dag 1 tot 2 liter radioactief water en Electrabel slaagt er niet in om dat lek te dichten en dit sinds 2006! Waarom verwijdert men die staven gewoonweg niet? Omdat er geen enkele plaats ter wereld bestaat waar men op een veilige manier deze staven kan opslaan, en dit gedurende honderdduizenden jaren, voor zij onschadelijk worden.

De derde reden is het leven van een koppel, een koppel met een gemeenschappelijk leven van 70 jaar, tussen nucleair en atoom, die synoniemen zijn waarachter ze schuilgaan. De atoombom aan de ene kant, nucleaire energie aan de andere kant. Waarom spreken we  niet van een nucleaire bom? Zonder civiele nucleaire installatie is er geen militaire atoommaterie; zonder militair gebruik van atoomenergie zou er nooit een civiele nucleaire industrie geweest zijn. Criminele regringen gaan door met het uitbreiden van hun nucleair arsenaal. Noord-Korea dat pas nog een nucleaire test heeft gedaan; de Iraanse theocratie die verdergaat met de verrijking van uranium, tot op een punt waarop zij in staat gaan zijn een bom te fabriceren; onstabiele staten zoals Israel, Pakistan, India bezitten een atoomarsenaal.

Maar laten we vooral voor eigen deur vegen: de atoombommen van Kleine Brogel moeten onmiddellijk teruggestuurd worden naar de USA. Het zijn massavernietigingswapens. Het is waanzinnig om zulke tuigen hier bij ons te hebben, die bovendien onder controle staan van het meest oorlogszuchtige land ter wereld.

Meer concreet heeft ieder van ons behoefte aan een zekere hoeveelheid elektriciteit, schoon, aan een schappelijke prijs voor iedereen. Wij steunen het voorstel van minister Nollet, zelfs al is het te bescheiden, om aan elk huishouden een bepaalde hoeveelheid KWH te leveren die overeenkomt met een gematigd verbruik in functie van haar samenstelling.

De alternatieven bestaan. België, en vooral Wallonië, hinkt 50 jaar achterop met isolatie. De beste bron van energie zijn de negawatt, wattage die niet wordt verbruikt. In Duitsland, dat maar op enkele tientallen kilometers van hier ligt, produceren duurzame energiebronnen vandaag de dag meer energie dan atoomenergie. Wat de Duitsers kunnen, dat kunnen wij ook! In België liggen zeer efficiënte en moderne gascentrales en windturbines vaak stil, zodat atoomcentrales en steenkoolcentrales op hun maximum kunnen draaien aan een betere kostprijs voor Electrabel. We hebben gezien dat wij, in volle winter, met drie centrales die stil lagen, geen bevoorradingsproblemen hebben gekend. We zijn niet teruggekeerd naar het tijdperk van de kaars; datt was geleuter. 60% van de Belgen zijn vandaag tegen atoomenergie en dit aandeel stijgt.

Maar ik heb deze uitleg hier twee jaar geleden al gedaan. Jullie kennen het liedje.

Wat nieuws? Twee dingen!

De wet Deleuze, die te bescheiden is, liet Electrabel toe de volledige controle te behouden op de elektriciteitscentrales, en de wet voorziet de levensduurverlenging van de centrales, als er een stroomtekort is.

Electrabel heeft dus haar gascentrales gesloten, schiep hiermee een zogenaamd tekort, en voerde Franse stroom in. En de regering gaf haar vriendelijk de toestemming om de atoomreactor van Tihange 1, 10 jaar langer open te houden, tot 50 jaar. Een reactor gaat op pensioen na 30 jaar werking. Electrabel heeft die verhoogd tot 40 jaar. Volgens de wet Deleuze zullen zij Doel 1 en Doel 2 in 2015 sluiten omwille van ouderdom, zelfs als elke reactor één miljoen euro per dag opbrengt. Dat is  omdat  politiek gezien, de druk van de straat en de openbare opinie te sterk worden, en omdat het technisch gezien te gevaarlijk wordt. Maar als het gevaarlijk is voor Doel 1 en 2, waarom zou het dan niet gevaarlijk zijn voor Tihange 1, die op hetzelfde tijdstip werd gebouwd, door dezelfde firma’s, volgens dezelfde plannen? Omdat het afkoelbekken lekt? Of omdat zij één miljoen euro per dag opbrengt? Men moet Tihange 1 vandaag sluiten, en ten laatste, volgens de wet Deleuze, tegen 2015.

Maar er is nog erger! Zoals Joerg Schellenberg hier in de taal van Goethe al zei, zijn het de scheuren van Tihange 2 en vooral Doel 3. U Ziet hier achter mij een koeltoren die stilligt en die geen stoom meer uitstoot. Deze twee reactoren hebben duizenden scheuren, 1 cm in lengte gemiddeld, een duim, 2,5 cm,lang voor de grootste, zo’n 3000 in totaal in Tihange2,zelfs  8000 in Doel , op 2 km van de Grote Markt in Antwerpen. En deze breuken evolueren, zij vergroten. In geval van een noodstop, zouden zij zich met elkaar kunnen verbinden; het reactorvat zou kunnen dan openbreken op zo’n punt; het kokend water dat onder druk staat zal vrijkomen zoals uit  een snelkookpan; en de nucleaire brandstof zal droog komen te staan. Er onstaat oververhitting, de staven smelten en we krijgen een nucleaire ramp over ons heen. Men zal dan 5 miljoen mensen moeten evacueren in een cirkel van 75 km rondom Tihange, of 9 miljoen mensen rond Doel. Wij leven sinds dertig jaar in de schaduw van een mogelijke catastrofe.

Hoe is het zover kunnen komen?

De schuld van de aandeelhouders van Electrabel, en we laten de naam van Albert Frère vallen, die de machtigste van de privé-aandeelhouders is, dwingt de directie om risico’s te nemen, om documenten te verliezen, het personeel onder druk te zetten, hen te chanteren met de tewerkstelling. Aangezien zij ons daarbinnen horen: “Nee, als de reactoren sluiten, zal niemand van jullie zijn of haar job verliezen. Maar als de reactor het begeeft, worden jullie opgeofferd, niet de aandeelhouders!”

En de controle? Het FANC is een dikke grap. Zijn huidige baas is Jan Bens, die vroeger directeur van Doel en daarna  van de veiligheid van Electrabel is geweest en die nu zijn eigen werk moet controleren! Met wie zijn ze aan het lachen? Dat hij het aftrapt!

Wij hebben de unieke kans vandaag om deze twee reactoren definitief te sluiten, en de heropstart te verhinderen. Om technische redenen: de scheuren. Maar ook omwille van hun ligging, vlak bij dichtbevolkte gebieden. Wij kunnen er samen komen.

Wat kan je concreet doen? Verander van stroomleverancier, ten voordele van een groene leverancier; eis dat je gemeente, het bedrijf waar je werkt hetzelfde doet. Trek de stekker uit van de elektrische apparaten die je niet gebruikt; koop enkele lachende-zonstickers, plak ze trots op je fiets, op je wagen, op je brievenbus. Kijk geregeld eens naar onze site tihange-stop.org, en kom naar de volgende mobilisatie.

We zijn de 99%, we kunnen alles afdwingen, we kunne winnen !

 

 

 

Naar boven